Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Weź udział w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim | Majowy Buum Poetycki

Zdjęcie ilustracyjne

Ogłaszamy Ogólnopolski Konkurs Poetycki w ramach dni Majowego Buumu Poetyckiego w Toruniu.

Zadaniem konkursowym jest przesłanie do 5 wierszy napisanych w języku polskim. Tematyka i forma utworu są dowolne.
4 kopie maszynopisu – ułożone w 4 komplety – należy przesłać na adres: Wydział Humanistyczny UMK, ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń, z dopiskiem „Konkurs poetycki”.
Termin nadsyłania wierszy: 20 kwietnia 2024 r. Decyduje data stempla pocztowego.

Regulamin konkursu

pozostałe wiadomości