Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Po konferencji naukowej: Arktyka w Europie Wschodniej i Środkowej. Wiedza, percepcja i komunikacja w XVIII-XIX w.

Zdjęcie uczestników konferencji w sali posiedzeń
fot. nadesłane

W dniach 9-10.05.2024 odbyła się zapowiadana wcześniej konferencja "Arktis in Osteuropa. Wissen, Wahrnehmung und Kommunikation im 18. und 19. Jahrhundert" - "Arctic in Eastern Europe. Knowledge, Perception and Communication in 18th -19th century". Organizatorami i gospodarzami byli toruńscy germaniści oraz uniwersytet Versailles Saint Quentin-en-Yvelines/ uniwersytet Paris/Saclay i instytut Malaurie for Arctic Research Monaco-UVSQ. Nasi francuscy współorganizatorzy to prof. Jan Borm, prorektor uniwersytetu w Wersalu i dyrektor instytutu im. Malaurie oraz prof. Joanna Kodzik, absolwentka i niegdyś doktorantka w ówczesnej Katedrze Filologii Germańskiej.

Konferencje otworzyli: rektor Wojciech Wysota, dziekan Piotr Sadkowski, a gości powitali ponadto Jan Borm i Włodzimierz Zientara. Rzadko mamy okazję organizować konferencję z udziałem przedstawicieli Czech, Niemiec, Norwegii, Islandii, Francji, Węgier, z Krakowa, Poznania i Torunia. Temat konferencji może wydawać się egzotyczny, ale w Katedrze Literatury, Kultury i Mediów od lat zajmujemy się transferem wiedzy w XVII-XIX wieku, historią mediów. Stąd referaty dotyczyły właśnie wiedzy o ekstremalnych warunkach pogodowych, zimie tysiąclecia 1708/1709, reakcjach społecznych i ich odzwierciedleniu w prasie. Zainteresowania naukowe naszych pracowników najlepiej ilustruje www.human.umk.pl/kulturtransfer. Stąd też zaproszenie adresowane do K.D.Herbsta, najlepszego niemieckiego znawcy kalendarzy XVII-XVIII wieku, Katrin Löffler, edytorki kilkutomowych źródeł XVIII wieku a dzisiaj zaangażowanej w projekt dotyczący czasopism uczonych, czy naszych czeskich partnerów, których gośćmi jesteśmy od lat, w październiku w Archiwum Miasta Pragi i uniwersytecie Karola. Nasi goście z pozostałych krajów najlepiej odzwierciedlają dotychczasowe kontakty, ponieważ zaproszenia do Torunia nie są przypadkowe, a wspólne projekty z Janem Bormem sięgają kilkunastu lat.    

pozostałe wiadomości