KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Katedra Antropologii Literatury i Nowych Mediów


Pracownicy badawczo-dydaktyczni

Profesor Uniwersytetu:
dr hab. Maciej Wróblewski, prof. UMK – Kierownik Katedry
e-mail: matej@umk.pl
tel.: (56) 611-35-84
pokój: 208

Obszar badań:

 1. Antropologia literatury ze szczególnym uwzględnieniem obrazu relacji między człowiekiem a maszyną.
 2. Studia nad dzieciństwem w perspektywie społeczno-kulturowej i historycznej.
 3. Literatura dla dzieci i młodzieży.
 4. Fantastyka dawna i współczesna.
 5. Edukacja polonistyczna w ujęciu diachronicznym i synchronicznym.

 

Profesor:
prof. dr hab. Krzysztof Obremski
e-mail: obremski@umk.pl
tel.: (56) 611-35-84
pokój: 208

Obszar badań:

 1. To, co wspólne literaturze polskiej i religii (nie tylko staropolskie parafrazy Księgi Psalmów).
 2. Polszczyzna w jej politycznych kontekstach (szczególnie nowomowa).
 3. Toruńskie wiersze weselne i zagadki przełomu XVII/XVIII stulecia.
 4. Humanistyczny „wielobój”.

 

Profesorowie Uniwersytetu:
dr hab. Paweł Bohuszewicz, prof. UMK
e-mail: bohusz@umk.pl
tel.: (56) 611-35-84
pokój: 208

Obszar badań:

 1. Neosarmackie dyskursy tożsamościowe w kulturze polskiej po 1989 roku.
 2. Dawne gatunki narracyjne (epos, romans, powieść).
 3. Postkonstruktywizm ze szczególnym uwzględnieniem tzw. „zwrotu ontologicznego”.
 4. Teoria interpretacji.

 

dr hab. Rafał Moczkodan, prof. UMK
e-mail: rafal.moczkodan@umk.pl
tel.: (56) 611-35-84
pokój: 208

Obszar badań:

 1. Literatura emigracyjna 1939-1989 – głównie krytyka literacka i czasopiśmiennictwo.
 2. Emigracyjne i krajowe życie literackie.
 3. Polska krytyka literacka XX wieku.
 4. Storytelling i copywriting.

 

dr hab. Dariusz Pniewski, prof. UMK
e-mail: Dariusz.Pniewski@umk.pl
tel.: (56) 611-35-84
pokój: 208

Obszar badań:

 1. Literatura i malarstwo romantyczne polskie w perspektywie porównawczej (francuskie, angielskie, rosyjskie, niemieckie) i ich konteksty pozaliterackie (estetyka, dyplomacja, rozwój technologiczny, studia miejskie).
 2. Twórczość Cypriana Norwida.
 3. Wątki romantyczne w powieści najnowszej (historycznej i kryminalnej; polskiej, angielskiej, rosyjskiej, francuskiej).
 4. Estetyka wzniosłości – od połowy XVIII do współczesności (typy, teorie, realizacje).
 5. Wykorzystanie sztuki przez ruchy społeczne i polityczne (propaganda, soft power, tożsamość) – na przykładzie figury Jezusa (od XVIII do początku XXI).
 6. Urban sublime jako kategoria opisu miasta (literatura – opisy literackie, wspomnienia, listy / architektura – instytucje publiczne, pomniki / tkanka miejska – ślady przeszłości w strukturze miasta / obrazy przeszłości – malarstwo, fotografia, mapy/plany/projekty).

 

dr hab. Radosław Sioma, prof. UMK
e-mail: sioma@umk.pl
tel.: (56) 611-35-84
pokój: 208

Obszar badań:

 1. Nieheteronormatywność w polskiej literaturze współczesnej.
 2. Literatura dwudziestolecia międzywojennego.
 3. Twórczość Zbigniewa Herberta.
 4. Delimitacja brzmieniowa tekstu lirycznego.

 

Doktoranci:
mgr Marcel Woźniak