Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Katedra Bałkanistyki


Pracownicy badawczo-dydaktyczni

Profesor Uniwersytetu:
dr hab. Anna Cychnerska, prof. UMK – Kierownik Katedry
e-mail: koryan@umk.pl
tel.: (56) 611-35-94
pokój: 312A

Profesor:
prof. dr hab. Viara Maldjieva
e-mail: wiera@umk.pl
tel.: (56) 611-35-97
pokój: 315A

Adiunkci:
dr Artur Karasiński
e-mail: akarasinski@umk.pl
tel.: (56) 611-36-07
pokój: 314

dr Aleksandra Twardowska
e-mail: atwardowska@umk.pl
tel.: (56) 611-36-09
pokój: 314A

Pracownicy dydaktyczni

Asystenci:
mgr Orges Bekteshi
e-mail: orgesb@umk.pl
tel.: (56) 611-36-07
pokój: 314

mgr Ianka Mihaylova
e-mail: janamih@umk.pl
tel.: (56) 611-35-46
pokój: 401A