Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Katedra Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych XIX-XXI Wieku


Pracownicy badawczo-dydaktyczni

Profesor:
prof. dr hab. Leszek Żyliński – Kierownik Katedry
e-mail: zylinski@umk.pl
tel.: (56) 611-37-04
pokój C.3.10

Profesor Uniwersytetu:
dr hab. Tomasz Waszak, prof. UMK
e-mail: towasz@umk.pl
tel.: (56) 611-37-04
pokój: C.3.10

Adiunkci:
dr Aleksandra Burdziej
e-mail: aburdziej@umk.pl
tel.: (56) 611-35-62
pokój: C.3.11

dr Katarzyna Norkowska
e-mail: norka@umk.pl
tel.: (56) 611-35-61
pokój: C.3.09

dr Tadeusz Skwara
e-mail: skwarat@umk.pl
tel.: (56) 611-35-61
pokój: C.3.09

Pracownicy dydaktyczni

Adiunkci:
dr Iwona Kotelnicka-Grzybowska
e-mail: kotelnic@umk.pl
tel.: (56) 611-37-06
pokój: C.3.08

dr Alexander Jakovljević
e-mail: jakovljevica@umk.pl
tel.: (56) 611-35-59
pokój: C.3.12, C.3.17

Asystent:
dr Yvonne Kaisinger
e-mail: kaisingery@umk.pl
tel.: (56) 611-35-63
pokój: C.3.16

Doktoranci:
mgr Natalia Chodorowska
mgr Partycja Bogdańska