KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Katedra Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego


Pracownicy badawczo-dydaktyczni

Profesor Uniwersytetu:
dr hab. Ariadna Strugielska, prof. UMK – Kierownik Katedry
e-mail: ariadnas@umk.pl
tel.: (56) 611-37-80
pokój: C.3.25

Adiunkci:
dr Monika Linke-Ratuszny
e-mail: monlin@umk.pl
tel.: (56) 611-37-01
pokój: C.3.22

dr Katarzyna Piątkowska
e-mail: kapia@umk.pl
tel.: (56) 611-37-80
pokój: C.3.25

Pracownicy dydaktyczni

Asystenci:
mgr Krzysztof Strzemeski
e-mail: e-meski@umk.pl
tel.: (56) 611-35-52
pokój: C.3.24

Doktoranci:
mgr Dorota Watkowska