KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Katedra Literatury, Kultury i Komparatystyki Anglojęzycznej


Pracownicy badawczo-dydaktyczni

Profesor Uniwersytetu:
dr hab. Edyta Lorek-Jezińska, prof. UMK – Kierownik Katedry
e-mail: lorek@umk.pl
tel.: (56) 611-36-98
pokój: C.3.27
Profil w Bazie Wiedzy z informacją o publikacjach

Obszary badań:

 1. Sztuki performatywne
 2. Hauntologia, trauma, pamięć
 3. Studia nad niepełnosprawnością i dramatem niepełnosprawnych
 4. Alternatywny teatr brytyjski i polski
 5. Współczesny dramat brytyjski (konteksty feministyczne)

Profesor:
Prof. dr hab. Anna Branach-Kallas – Dyrektor Instytutu Literaturoznawstwa
e-mail: kallas@umk.pl
tel.: (56) 611-35-53
pokój: C.3.30
Profil w Bazie Wiedzy z informacją o publikacjach

Obszary badań:

 1. Komparatystyka postkolonialna
 2. Literatura pierwszowojenna
 3. Dyskursy upamiętniania
 4. Trauma i biopolityka
 5. Humanistyka medyczna

Granty:

 1. NCN (OPUS): Sploty historii przemocy – wojna, opór i postkolonialna etyka upamiętniania w angielsko- i francuskojęzycznych powieściach pierwszowojennych XXI wieku (2020-2023)
 2. NCN (OPUS): The Cultural Trauma of the First World War in Contemporary British, French and Canadian Literature (2014-2018)
 3. Stypendium im. Bekkera (NAWA): Missing Persons: Trauma, Precarity and First World War Veterans in Australian and Canadian Fiction (University of Toronto, 2019).
  Więcej informacji.

Profesor Uniwersytetu:
dr hab. Katarzyna Więckowska, prof. UMK
e-mail: klew@umk.pl
tel.: (56) 611-36-98
pokój: C.3.27
Profil w Bazie Wiedzy z informacją o publikacjach

Obszary badań:

 1. Ekokrytyka
 2. Hauntologia
 3. Krytyka feministyczna
 4. Współczesna proza anglojęzyczna

Adiunkci:
dr Joanna Antoniak
e-mail: antoniakjo@umk.pl
tel.: (56) 611-35-53
pokój: C.3.28
Profil w Bazie Wiedzy z informacją o publikacjach

Obszary badań:

 1. Literatura i teoria postkolonialna
 2. Literatura diasporyczna
 3. Gender studies i studia nad męskością
 4. Psychologia miejsca i relacje między człowiekiem a przestrzenią

 

dr Grzegorz Koneczniak
e-mail: gregorex@umk.pl
tel.: (56) 611-35-53
pokój: C.3.28
Profil w Bazie Wiedzy z informacją o publikacjach

Obszary badań:

 1. Dramat i teatr anglojęzyczny
 2. Dramat i teatr kanadyjski
 3. Teorie postkolonialne
 4. Tekstologia i edytorstwo tekstów anglojęzycznych
 5. Dydaktyka literatury anglojęzycznej

 

dr Nelly Strehlau
e-mail: strehlau@umk.pl
tel.: (56) 611-35-53
pokój: C.3.28
Profil w Bazie Wiedzy z informacją o publikacjach

Obszary badań:

 1. Feminizm i postfeminizm
 2. Autorstwo kobiet w mediach
 3. Telewizja amerykańska
 4. Kultura popularna w kontekstach feministycznych

Pracownicy dydaktyczni

Lektor:
mgr Iga Noińska
e-mail: noinskai@umk.pl
tel.: (56) 611-35-52
pokój: C.3.24
Profil w Bazie Wiedzy z informacją o publikacjach

 

Doktoranci:
mgr Marlena Hetman
Obszary badań: Dramat amerykański, twórczość Sama Sheparda, estetyka.

mgr Julia Siepak
Obszary badań: Proza rdzennych pisarek Ameryki Północnej, studia indygeniczne, ekokrytyka i feminizm.
Uzyskany grant NCN (Preludium 19): W poszukiwaniu alternatywnej poetyki przestrzeni: motywy kobiecości i środowiska w anglojęzycznej prozie rdzennych pisarek Ameryki Północnej XXI wieku. Więcej informacji.

mgr Agata Rupińska
Obszary badań: kultura popularna, etyka, estetyka, studia genderowe.


Katedra Literatury, Kultury i Komparatystyki Anglojęzycznej skupia naukowców prowadzących badania w zakresie anglojęzycznej (brytyjskiej, kanadyjskiej, amerykańskiej, irlandzkiej i postkolonialnej) współczesnej literatury i dramatu, teatru i sztuk performatywnych, a także studiów kulturowych (w tym kultury popularnej) i komparatystyki. Główne tematy badawcze realizowane przez KLKiKA obejmują problematykę reprezentacji literackiej i kulturowej I wojny światowej, teorie traumy, pamięci i hauntologii, ekokrytykę i koncepcje Antropocenu, sztukę edycji wraz z tekstologią, zagadnienia autorstwa i adaptacji w kulturze popularnej oraz studia postkolonialne i aspekty feminizmu.

Przy KLKiKA działają Doktoranckie Koło Naukowe Filologii Angielskiej  i Studenckie Koło Feministyczne, a także wydawane są czasopisma Currents: A Journal of Young English Philology Thought and Review (http://www.currents.umk.pl/) i Plays.

Ostatnie organizowane i współorganizowane przez pracowników Katedry konferencje naukowe to m.in. Comparing e/migrations: Tradition – (Post)memory – Translingualism (2019); Authored Cultures / Authoring Cultures: Negotiating Control over Media Texts (2018); The Postcolonial Family (2018);  Haunted Cultures / Haunting Cultures: Spectres and Spectrality in Cultural Practices (2016), studencka zdalna konferencja naukowa Studenckiego Koła Feministycznego (Im)perfect women in (im)perfect worlds: Dystopias, utopias, and feminism at the beginning of the 21st century (2021) oraz seria konferencji dla młodych naukowców organizowana przez Doktoranckie Koło Naukowe Filologii Angielskiej: Global-Local-Glocal (2021), Periphery Against Mainstream (2018) i Beyond the Horizon: Cross-cultural Experience Today (2017).

Kontakt:
Sekretariat
mgr Krzysztof Sawicki
Collegium Humanisticum, ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel. +48 56 611-35-65, p. C.3.04
e-mail: ksawicki@umk.pl