Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Konferencja: Maurycy Mochnacki. Konteksty twórczości literackiej

Maurycy Mochnacki

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej

Maurycy Mochnacki. Konteksty twórczości literackiej,

która odbędzie się na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
23–24 listopada 2023 roku.


Program konferencji 
Program konferencji (plik docx)
Plakat


Dotąd nie było u nas spotkania naukowego w całości poświęconego temu wybitnemu twórcy romantyzmu polskiego. Stosunkowo dobrze znany jest wkład Mochnackiego w wypadki powstania listopadowego oraz jego udział w życiu politycznym pierwszych lat Wielkiej Emigracji, ciągle jednak słabo rozpoznane są rozmaite aspekty jego biografii przedlistopadowej, także dokonania pisarskie (krytycznoliterackie) wymagają dziś rewizji wielu zagadnień, stąd sugerujemy ponowną refleksję o tym romantyku, „który wiał ku Polsce zdrowie”. Proponujemy następujący obszar zagadnień: biografistyka, konteksty filozoficzne i estetyczne twórczości, zagadnienia krytyki literackiej i muzycznej, relacje z europejskim romantyzmem, recepcja twórczości.

Na zgłoszenia konferencyjne czekamy do 31 marca 2023 roku. Prosimy o przesłanie krótkiego abstraktu zawierającego główne tezy wystąpienia. Zastrzegamy sobie możliwość odrzucania propozycji wykraczających poza wskazaną tematykę, nie przewidujemy też wystąpień spoza ośrodków akademickich. Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi: 350 zł (w ramach opłaty zapewniamy jeden nocleg w hotelu uniwersyteckim, materiały konferencyjne oraz posiłki). Istnieje możliwości zarezerwowania dodatkowe­go noclegu płatnego we własnym zakresie.

Prosimy o przestrzeganie wskazanych terminów, co bezpośrednio związane jest z organizacją konferencji (noclegi, środki finansowe). Planujemy wydanie monografii zbiorowej w następnym roku.

Zgłoszenia i pytania prosimy kierować na adres e-mailowy: amarkusz@umk.pl.

O przyjęciu referatu poinformujemy do 15 kwietnia 2023 roku.

 

Kierownicy konferencji 
prof. dr hab. Mirosław Strzyżewski
dr Agnieszka Markuszewska

Sekretarz konferencji
mgr Katarzyna Kaczmarek

pozostałe wiadomości