Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Katedra Edytorstwa i Literatury Polskiej


Pracownicy badawczo-dydaktyczni

Profesorowie:
prof. dr hab. Hanna Ratuszna – Kierownik Katedry
e-mail: ikaa@umk.pl
tel.: (56) 611-35-39
pokój: 202

prof. dr hab. Bogdan Burdziej
e-mail: boburdz@umk.pl
tel.: (56) 611-35-39
pokój: 202

prof. dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak
e-mail: grahas@umk.pl
tel.: (56) 611-35-36
pokój: 222

prof. dr hab. Aleksander Madyda
e-mail: amadyda@umk.pl
tel.: (56) 611-35-47
pokój: 200

prof. dr hab. Mirosław Strzyżewski
e-mail: mistrzy@umk.pl
tel.: (56) 611-35-42
pokój: 216

Profesor Uniwersytetu:
dr hab. Magdalena Bizior-Dombrowska, prof. UMK
e-mail: madom@umk.pl
tel.: (56) 611-35-42
pokój: 215

Adiunkci:
dr Magdalena Kowalska
e-mail: mkowalska@umk.pl
tel.: (56) 611-35-42
pokój: 215

dr Agnieszka Markuszewska
e-mail: amarkusz@umk.pl
tel.: (56) 611-35-42
pokój 215

Doktoranci:
mgr Agnieszka Górska
mgr Maciej Kaźmierkiewicz