KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Katedra Językoznawstwa Eksperymentalnego


Pracownicy badawczo-dydaktyczni

Profesorowie:
Prof. dr hab. Przemysław Żywiczyński – Kierownik Katedry
e-mail: przemek@umk.pl
tel.: (56) 611-36-97
pokój: C.3.32

Profesorowie Uniwersytetu:
dr hab. Waldemar Skrzypczak, prof. UMK
e-mail: spaceout@umk.pl
tel.: (56) 611-35-49
pokój: C.3.31

dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK
e-mail: wacewicz@umk.pl
tel.: (56) 611-36-97
pokój: C.3.32

Profesor wizytujący:
dr Jordan Zlatev

Adiunkci:
dr Agnieszka Sowińska
e-mail: sowinska@umk.pl
tel.: (56) 611-37-03
pokój: C.3.33

Asystent:
dr Marta Sibierska
e-mail: sibier@umk.pl
tel.: (56) 611-37-03
pokój: C.3.33

Pracownicy dydaktyczni

Adiunkt:
dr Ewa Kościałkowska-Okońska
e-mail: ewako@umk.pl
tel.: (56) 611-37-00
pokój: C.3.23

Asystent:
mgr Marek Placiński
e-mail: marpla@doktorant.umk.pl
tel.: (56) 611-37-03
pokój: C.3.33

Doktoranci:
mgr Marek Placiński
mgr Julia Trzeciakowska