Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Katedra Literaturoznawcza Filologii Romańskiej


Pracownicy badawczo-dydaktyczni

Profesorowie Uniwersytetu:
dr hab. Anna Gęsicka, prof. UMK – Kierownik Katedry
e-mail: ages@umk.pl
tel.: (56) 611-36-95
pokój: C.3.43

Obszar badań:

Dziedzina: Literatura i kultura francuskiego średniowiecza

 1. starość i śmierć
 2. wolna wola i wybór
 3. erotyzm i seksualność
 4. mediewalizm w perspektywie intertekstualnej i semiotycznej

 

dr hab. Piotr Sadkowski, prof. UMK
e-mail: Piotr.Sadkowski@umk.pl
tel.: (56) 611-35-73
pokój: C.3.42

Obszar badań:

 1. Proza francuskojęzyczna XX i XXI wieku.
 2. Pisarstwo migracyjne we Francji i w Quebeku.
 3. Tematyka żydowska w ujęciach porównawczych.
 4. Literatura a postsekularyzm od XIX wieku do współczesności.

 

Adiunkci:
dr Natalia Nielipowicz
e-mail: nataniel@umk.pl
tel.: (56) 611-36-95
pokój: C.3.43

Obszar badań:

 1. Korespondencje między sztuką słowa a sztukami plastycznymi na przykładzie twórczości Marguerite Yourcenar.
 2. Twórczość Jean Marie Gustave’a Le Clézio.
 3. Ekokrytyka, fenomenologia ekologiczna, geopoetyka, geokrytyka we współczesnej literaturze francuskiej i polskiej.

 

dr Anna Żurawska
e-mail: zurawska@umk.pl
tel.: (56) 611-36-94
pokój: C.3.44

Obszar badań:

 1. Współczesne literatury francuskojęzyczne (Francja, Québec, Akadia).
 2. Literatura i religia: (post)sekularyzm w literaturze francuskiej XXI wieku.
 3. Literatura i malarstwo: problem korespondencji sztuk w twórczości Sergia Kokisa.
 4. Frankofonia (literatura, pisarstwo migracyjne, wielokulturowość itd.).

 

Asystent:
dr Joanna Augustyn
e-mail: augustynjo@umk.pl

Obszar badań:

 1. Płeć i seksualność we francuskiej literaturze średniowiecznej (w perspektywie queer theory).
 2. Figura Innego (obcy, wykluczony, marginalny) we francuskiej literaturze średniowiecznej.
 3. Nieprzyzwoita teologia (indecent theology) i transgresja w hagiografii średniowiecznej.

 

Pracownicy dydaktyczni

Profesorowie Uniwersytetu:
dr Krzysztof Trojanowski, prof. UMK
e-mail: christro@umk.pl
tel.: (56) 611-23-00
pokój: C.2.43

Obszar badań:
 1. Dydaktyka języka francuskiego (język praktyczny).
 2. Kultura i historia Francji.
 3. Historia kina francuskiego i polskiego.
 4. Historia ubioru i mody.

 

Adiunkt:
dr Anna Głodowska
e-mail: annaglod@umk.pl
pokój: C.3.46
tel.: (56) 611-35-71

Obszar badań:

 1. Literatura grecka epoki klasycznej, ze szczególnym uwzględnieniem dialogów Platona.
 2. Literacka forma Platońskich dialogów (aspekty dramatyczne, narracja, ethopoiia).
 3. Rozważania teoretyczno-literackie Platona i Arystotelesa.
 4. Recepcja kultury antycznej w literaturze włoskiej, przede wszystkim w twórczości Dantego.

 

Asystenci:
dr Emmanuel Lajus
e-mail: lajus@umk.pl
tel.: (56) 611-35-71
pokój: C.3.46

 

mgr Łukasz Ściesiński
e-mail: sciesinskil@umk.pl
tel.: (56) 611-36-94
pokój: C.3.44

 

Lektor:
mgr Sylwia Mołoń
e-mail: smolon@umk.pl
tel.: (56) 611-35-76
pokój: C.3.40

Obszar badań:

 1. Twórczość teatralna Markiza de Sade.
 2. Teatr francuski w czasie Wielkiej Rewolucji.
 3. Libertynki i libertyni w literaturze francuskiej XVIII wieku.