KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Nabór uzupełniający na studia

Tabliczka ze strzałką w prawą stronę i napisem Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
fot. Andrzej Romański

5 sierpnia rozpoczęła się druga tura rejestracji na wybrane kierunki stacjonarnych studiów licencjackich. Kandydatki i kandydaci na studia drugiego stopnia będą mogli zapisywać się w systemie IRK od 8 sierpnia.

Nabór uzupełniający na wybrane kierunki stacjonarnych studiów licencjackich i jednolitych magisterskich będzie otwarty do 14 września do 23:59. Do tego czasu należy zarejestrować się w systemie IRK (irk.umk.pl/pl) oraz dokonać opłaty rekrutacyjnej. Szczegółowy harmonogram uzupełniającej tury rekrutacji na studia stacjonarne jest dostępny w niezbędniku dla kandydatów.

Wyniki pojawią się w systemie na indywidualnych kontach 19 września o godz. 14:00. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia będą miały czas na dostarczenie dokumentów od 20 do 22 września. Złożenie dokumentów jest niezbędnym krokiem w drodze do przyjęcia na studia.

Kontakt do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

Lista kierunków objętych rekrutacją uzupełniającą dla studiów pierwszego stopnia:


Na studia drugiego stopnia wyniki pierwszego naboru zostały ogłoszone 29 lipca. Dla filologii bałkańskiej, filologii germańskiej i filologii rosyjskiej przedłużono turę kwalifikacji (wyniki zostaną podane 26 września o godz. 14:00).

Drugi nabór na studia drugiego stopnia rozpocznie się 8 sierpnia i potrwa do 20 września. Do tego czasu należy zarejestrować się w systemie IRK (irk.umk.pl/pl) oraz dokonać opłaty rekrutacyjnej. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 26 września o godz. 14:00. Składanie dokumentów będzie możliwe od 27 do 29 września - liczy się data otrzymania dokumentów przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, a nie data wysłania.

Lista kierunków objętych rekrutacją uzupełniającą - studia drugiego stopnia:

Więcej niezbędnych informacji dla kandydatów na studia można znaleźć na stronie umk.pl/kandydaci/.

pozostałe wiadomości