KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia


 1. Podsumowanie ankiety przeprowadzonej wśród absolwentów Wydziału Filologicznego trzy lata po ukończeniu przez nich studiów (roczniki 2009 i 2010)
 2. Analiza ankiet absolwentów Wydziału Filologicznego rocznika 2014, przeprowadzonych 6 miesięcy od skończenia studiów, wraz z rekomendacjami Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Filologicznym
 3. Analiza wyników badań losów absolwentów Wydziału Filologicznego rocznika 2012, przeprowadzonych 3 lata od skończenia studiów, oraz rocznika 2015, przeprowadzonych 6 miesięcy od skończenia studiów, wraz z rekomendacjami Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Filologicznym
 4. Analiza wyników badań losów absolwentów Wydziału Filologicznego rocznika 2012, przeprowadzonych 3 lata od skończenia studiów, oraz rocznika 2015, przeprowadzonych 6 miesięcy od skończenia studiów, wraz z rekomendacjami Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Filologicznym
 5. Raport na temat Jakości Kształcenia na Wydziale Filologicznym UMK za rok akademicki 2013/2014
 6. Raport z analizy ankiet studenckich za rok akademicki 2014/15
 7. Skrócony raport dotyczący satysfakcji studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych Wydziału Filologicznego UMK za rok akademicki 2015/2016
 8. Skład i zadania Wydziałowej Komisji Dydaktycznej oraz Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia (wyciąg z Regulaminu Rady Wydziału zatwierdzonego 4 czerwca 2013 roku)
 9. Strategia rozwoju Wydziału Filologicznego na lata 2014-2020
 10. Zarządzenia Dziekana w sprawie procedury weryfikacji efektów kształcenia na Wydziale Filologicznym UMK
 11. Zarządzenie Dziekana w sprawie zasad oceniania studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych na Wydziale Filologicznym UMK
 12. Przykłady weryfikacji osiągania zamierzonego efektu kształcenia na kierunku filologia
 13. Przykłady weryfikacji osiągania zamierzonego efektu kształcenia na kierunku filologia polska