Pracownicy - Wydział Humanistyczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Radosław Sioma, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/70

Autor: Sioma Radosław
Tytuł: "Kościół niewidzialny" : pytania o nową religijność poezji Józefa Czechowicza.
Tytuł równoległy: "The invisible church" : questions about new religiosity of the poetry of Józef Czechowicz.
Tytuł wydawn. zbior.: Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku : od pierwszej do drugiej wojny światowej / pod red. Józefa Marii Ruszara i Doroty Siwor.
Opis wydawn.: Bielsko-Biała ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe ATH : Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2019
Opis fiz.: S. 268-288, streszcz. ang.
ISBN: 978-83-66249-02-8
ISBN: 978-83-60911-30-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

2/70

Autor: Sioma Radosław
Tytuł: "Przepełniona bezimienność świata" : o Wierszach i prozie Anny Świrszczyńskiej.
Tytuł wydawn. zbior.: Kobiece dwudziestolecie 1918-1939 / pod red. Radosława Siomy.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018
Opis fiz.: S. 359-370
ISBN: 978-83-231-3861-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

3/70

Autor: Sioma Radosław
Tytuł: Pamięć zmysłów? O Czułości Cypriana Norwida.
Tytuł wydawn. zbior.: Norwidowski świat rzeczy : praca zbiorowa / pod red. Pauliny Abriszewskiej, Grażyny Halkiewicz-Sojak, Izabeli Dobrzenieckiej, Dominiki Wojtasińskiej.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018
Opis fiz.: S. 489-502
ISBN: 978-83-231-3987-4
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

4/70

Autor: Sioma Radosław
Tytuł: Kobiece dwudziestolecie 1918-1939 / pod red. Radosława Siomy.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018
Opis fiz.: 611 s.
ISBN: 978-83-231-3861-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

5/70

Autor: Sioma Radosław
Tytuł: Derwid wśród chimer i faunów : o Jacku Malczewskim Jana Lechonia.
Tytuł równoległy: Derwid among Chimeras and Fauns : on Jan Lechoń's Jacek Malczewski.
Czasopismo: Litt. Copernic., Vol. 28
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 97-108, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Litteraria Copernicana
ISSN: 1899-315X
DOI: 10.12775/LC.2018.049
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

6/70

Autor: Sioma Radosław
Tytuł: Krzesło i zmięta serweta : szkice o poezji Zbigniewa Herberta.
Opis wydawn.: Kraków : JMR Trans-Atlantyk : Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2017
Opis fiz.: 167 s.
Uwaga: Zawiera wcześniej niepublikowany tekst: "Przedmiot, którego nie ma". Herbert-Miłosz (z Mallarmém w tle), s. 115-126.
ISBN: 978-83-935061-8-7
ISBN: 978-83-60911-21-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

7/70

Autor: Sioma Radosław
Tytuł: Jedyność Czyżewskiego.
Tytuł wydawn. zbior.: Między słowem a obrazem : rzecz o Tytusie Czyżewskim / pod red. Diany Wasilewskiej.
Opis wydawn.: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2017
Opis fiz.: S. 15-32
ISBN: 978-83-242-3102-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

8/70

Autor: Sioma Radosław
Tytuł: W poszukiwaniu nowego imienia : o dzisiaj verdun Józefa Czechowicza.
Tytuł wydawn. zbior.: Od Lema do Sienkiewicza (z Ingardenem w tle) : prace literaturoznawcze ofiarowane profesorowi Andrzejowi Stoffowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. Marzenny Cyzman, Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej i Dariusza Brzostka.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017
Opis fiz.: S. 373-386
ISBN: 978-83-231-3951-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

9/70

Autor: Sioma Radosław
Tytuł: "Źródło nieba na ziemi" : metafizyka zachwytu : Miłosz - Herbert (rekonesans).
Tytuł wydawn. zbior.: Zemsta ręki śmiertelnej : interpretacje wierszy poetów XX wieku / [red. nauk. Józef Maria Ruszar, Dorota Siwor].
Opis wydawn.: Kraków : Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk : Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2017
Opis fiz.: S. 99-112
ISBN: 978-83-935061-9-4
ISBN: 978-83-60911-19-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

10/70

Autor: Sioma Radosław
Tytuł: Poetyckie sensuarium Zbigniewa Herberta (sformułowanie problemu i perspektywy badawcze).
Czasopismo: Slav. Tergestina, Vol. 19
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 164-184, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Slavica Tergestina : European Slavic studies journal
ISSN: 1592-0291 ; eISSN: 2283-5482
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

11/70

Autor: Sioma Radosław
Tytuł: "Zmysł udziału" : o kilku wierszach nie tylko Zbigniewa Herberta.
Tytuł wydawn. zbior.: Liryka i fenomenologia : Zbigniew Herbert i Tadeusz Różewicz w kręgu myśli Ingardenowskiej / [red. nauk. Józef Maria Ruszar, Dorota Siwor].
Opis wydawn.: Kraków : Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2016
Opis fiz.: S. 263-284
Seria: Biblioteka Pana Cogito
ISBN: 978-83-60911-16-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

12/70

Autor: Sioma Radosław
Tytuł: Płeć i ... szachy : o Zwycięstwie Karola Irzykowskiego.
Tytuł wydawn. zbior.: Świat idei i lektur : twórczość Karola Irzykowskiego / pod red. Hanny Ratusznej.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fiz.: S. 165-174
Seria: Z Problematyki Literatury i Sztuki Młodej Polski ; t. 5
ISBN: 978-83-231-3582-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

13/70

Autor: Sioma Radosław
Tytuł: "Nienazwane niejasne" : o Zejściu Zbigniewa Herberta.
Tytuł wydawn. zbior.: Gąszcz srebrnych liści : interpretacje wierszy Zbigniewa Herberta / [red. nauk. Józef Maria Ruszar].
Opis wydawn.: Kraków : Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk, 2015
Opis fiz.: S. 159-169
Seria: Biblioteka Pana Cogito
ISBN: 978-83-935061-5-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

14/70

Autor: Sioma Radosław
Tytuł: Zagadki i tajemnica : o Pornografii Witolda Gombrowicza naiwnie.
Tytuł wydawn. zbior.: Gombrowicz z przodu i z tyłu : materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Wsola - Radom, 20-22 października 2014 roku / pod red. Krzysztofa Ćwiklińskiego, Anny Spólnej, Dominiki Świtkowskiej.
Opis wydawn.: Radom : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego. Wydawnictwo, 2015
Opis fiz.: S. 263-273, streszcz. ang.
Seria: Monografie / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego ; nr 196
ISBN: 978-83-7351-763-9
ISSN: 1642-5278
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

15/70

Autor: Sioma Radosław
Tytuł: Mistrz dzielący włos na czworo : gawęda literacka o zapomnianym pisarzu.
Czasopismo: Fabularie, nr 1 (6)
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 66-69, il.
Pełny tytuł czasop.: Fabularie
ISSN: 2300-7281
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

16/70

Autor: Sioma Radosław
Tytuł: Niebezpieczna linia uda : o dwóch wczesnych powieściach Michała Choromańskiego.
Czasopismo: Fabularie, nr 3 (8)
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 44-47, il.
Pełny tytuł czasop.: Fabularie
ISSN: 2300-7281
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

17/70

Autor: Sioma Radosław
Tytuł: "Nie ma nienawiści" : obraz Ukraińca w "sadze podolskiej" Leopolda Buczkowskiego.
Czasopismo: Konteksty, R. 69 nr 3
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 46-56, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Konteksty : polska sztuka ludowa
ISSN: 1230-6142
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 15.000

18/70

Autor: Sioma Radosław
Tytuł: Prawie dla wszystkich, ale i prawie nikt skorzysta.
Czasopismo: Tematy i Konteksty, Nr 5 (10)
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 376-389, streszcz. ang.
Uwaga: Recenzja książki: "Wiadomości Literackie" prawie dla wszystkich / Małgorzata Szpakowska. Warszawa 2012.
Pełny tytuł czasop.: Tematy i Konteksty
ISSN: 2299-8365
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000

19/70

Autor: Sioma Radosław
Tytuł: "Widzę i opisuję"? Realia geograficzne w Pornografii Witolda Gombrowicza.
Tytuł wydawn. zbior.: Literatura polska obu Ameryk : studia i szkice. Ser. 1 / pod red. Beaty Nowackiej i Bożeny Szałasty-Rogowskiej.
Opis wydawn.: Katowice ; Toronto : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego : Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, 2014
Opis fiz.: S. 559-569, streszcz. ang., fr.
Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 3163
ISBN: 978-83-226-2264-3 ; eISBN: 978-83-8012-176-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

20/70

Autor: Sioma Radosław
Tytuł: Poezja w moim mieście (sentymentalnie nieco).
Tytuł wydawn. zbior.: Młody Toruń poetycki : antologia / red. Tomasz Dalasiński, Radosław Sobotka.
Opis wydawn.: Nowa Ruda : Wydawnictwo Mamiko - Apolonia Maliszewska, 2013
Opis fiz.: S. 127-131
Seria: Biblioteka "Inter-". Seria poetycka ; 1
ISBN: 978-83-63906-15-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

21/70

Autor: Sioma Radosław
Tytuł: Komedia i doświadczenie : o Dwóch teatrach Jerzego Szaniawskiego.
Tytuł wydawn. zbior.: Tradycja i przyszłość genologii / pod red. Dariusza Kuleszy.
Opis wydawn.: Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2013
Opis fiz.: S. 257-286
ISBN: 978-83-7431-386-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

22/70

Autor: Sioma Radosław
Tytuł: Metafizyka obżarstwa.
Czasopismo: Fabularie, nr 2 (2)
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 8-11
Pełny tytuł czasop.: Fabularie
ISSN: 2300-7281
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

23/70

Autor: Sioma Radosław
Tytuł: Obrachunki Boyowskie.
Czasopismo: LiteRacje, nr 3 (30)
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 10-11
Pełny tytuł czasop.: LiteRacje
ISSN: 1730-8623
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

24/70

Autor: Sioma Radosław
Tytuł: Bezbronność tekstu : o wznowieniach utworów Stefana Grabińskiego.
Czasopismo: Litt. Copernic., Vol. 11
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 340-345, il.
Pełny tytuł czasop.: Litteraria Copernicana
ISSN: 1899-315X
DOI: 10.12775/LC.2013.023
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

25/70

Autor: Sioma Radosław
Tytuł: "Pewien zakątek ziemi" : geografia Czarnego potoku Leopolda Buczkowskiego : rekonesans.
Tytuł wydawn. zbior.: Od poetyki przestrzeni do geopoetyki / pod red. Elżbiety Konończuk i Elżbiety Sidoruk.
Opis wydawn.: Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2012
Opis fiz.: S. 229-251, streszcz. ang.
Seria: Poetyka i Horyzonty Tradycji ; 5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

26/70

Autor: Halkiewicz-Sojak Grażyna, Ruszar Józef Maria, Sioma Radosław
Tytuł: Między nami a światłem : Bóg i świat w twórczości Zbigniewa Herberta / szkice pod red. Grażyny Halkiewicz-Sojak, Józefa Marii Ruszara i Radosława Siomy.
Opis wydawn.: Toruń ; Kraków : Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk, 2012
Opis fiz.: 438 s.
Seria: Biblioteka Pana Cogito
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

27/70

Autor: Sioma Radosław
Tytuł: Opowiadania na czas burzy : o Profesorze Tutce Jerzego Szaniawskiego.
Tytuł wydawn. zbior.: Cykle i cykliczność : prace dedykowane pani profesor Krystynie Jakowskiej / pod red. Anny Kieżuń i Dariusza Kuleszy.
Opis wydawn.: Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2010
Opis fiz.: S. 139-151
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

28/70

Autor: Sioma Radosław
Tytuł: Naturalistyczne studia naiwności.
Tytuł wydawn. zbior.: Przedziwne światy : prace z historii i teorii literatury ofiarowane dr. hab. Jerzemu Z. Maciejewskiemu / pod red. Krzysztofa Ćwiklińskiego, Rafała Moczkodana i Radosława Siomy.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 117-132
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

29/70

Autor: Ratuszna Hanna, Sioma Radosław
Tytuł: Młodopolska synteza sztuk / pod red. Hanny Ratusznej i Radosława Siomy.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: 329 s., il.
Seria: Z Problematyki Literatury i Sztuki Młodej Polski ; t. 3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

30/70

Autor: Ćwikliński Krzysztof, Moczkodan Rafał, Sioma Radosław
Tytuł: Przedziwne światy : prace z historii i teorii literatury ofiarowane dr. hab. Jerzemu Z. Maciejewskiemu / pod red. Krzysztofa Ćwiklińskiego, Rafała Moczkodana i Radosława Siomy.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: 612 s.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

31/70

Autor: Sioma Radosław
Tytuł: Modernistyczna komedia atmosfery na przykładzie Człowieka z budki suflera Tadeusza Rittnera.
Tytuł wydawn. zbior.: Modernizm : zapowiedzi, krystalizacje, kontynuacje / red. Agnieszka Grzelak, Marek Kurkiewicz, Piotr Siemaszko.
Opis wydawn.: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2009
Opis fiz.: S. 264-272
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

32/70

Autor: Sioma Radosław
Tytuł: Jerzy Szaniawski / pod red. Radosława Siomy.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009
Opis fiz.: 282 s., streszcz. ang.
Seria: Litteraria Copernicana ; vol. 3
ISSN: 1899-315X
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

33/70

Autor: Sioma Radosław
Tytuł: Niewinność i doświadczenie : o komediopisarstwie Jerzego Szaniawskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009
Opis fiz.: 381 s., streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 24.000

34/70

Autor: Sioma Radosław
Tytuł: W sprawie prasowego debiutu Jerzego Szaniawskiego.
Czasopismo: Litt. Copernic., Vol. 3
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 140-142
Pełny tytuł czasop.: Litteraria Copernicana
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

35/70

Autor: Sioma Radosław
Tytuł: Prawda podziemia : o Dziewięciu latach Jerzego Szaniawskiego.
Czasopismo: Litt. Copernic., Vol. 3
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 65-81, il.
Pełny tytuł czasop.: Litteraria Copernicana
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

36/70

Autor: Sioma Radosław
Tytuł: Korespondencja : Leon Pietrzykowski - Jerzy Szaniawski (rok 1952).
Czasopismo: Litt. Copernic., Vol. 3
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 212-249, il.
Pełny tytuł czasop.: Litteraria Copernicana
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

37/70

Autor: Sioma Radosław
Tytuł: Fortepian : komedia w 3 aktach. Akt trzeci [redakcja z roku 1931] / Jerzy Szaniawski; oprac. Radosław Sioma.
Czasopismo: Litt. Copernic., Vol. 3
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 155-165
Pełny tytuł czasop.: Litteraria Copernicana
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

38/70

Autor: Sioma Radosław
Tytuł: Fortepian : komedia w 3 aktach (zapis zmian w stosunku do wersji przedwojennej aktu I i II oraz wersji aktu III z roku 1946) / Jerzy Szaniawski; oprac. Radosław Sioma.
Czasopismo: Litt. Copernic., Vol. 3
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 167-172
Pełny tytuł czasop.: Litteraria Copernicana
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

39/70

Autor: Sioma Radosław
Tytuł: Ciągłość : o Fortepianie Jerzego Szaniawskiego.
Czasopismo: Litt. Copernic., Vol. 3
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 151-153
Pełny tytuł czasop.: Litteraria Copernicana
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

40/70

Autor: Sioma Radosław
Tytuł: Spojrzenia / Jerzy Szaniawski; oprac. Radosław Sioma.
Czasopismo: Litt. Copernic., Vol. 3
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 143-144
Pełny tytuł czasop.: Litteraria Copernicana
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

41/70

Autor: Buryła Sławomir, Karpowicz Agnieszka, Sioma Radosław
Tytuł: ...zimą bywa się pisarzem... : o Leopoldzie Buczkowskim / red. Sławomir Buryła, Agnieszka Karpowicz, Radosław Sioma.
Opis wydawn.: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2008
Opis fiz.: 217 s.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

42/70

Autor: Sioma Radosław
Tytuł: W głąb historii.
Tytuł równoległy: Into the depths of history.
Tytuł wydawn. zbior.: Podróże Pana Cogito = Mr. Cogito's travels / [red. katalogu Joanna Pogorzelska]
Opis wydawn.: Warszawa : Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, 2008
Opis fiz.: S. 52-62, il.
Uwaga: Tekst pol. i ang.
Język: POL, ENG
Praca afiliowana przez UMK

43/70

Autor: Sioma Radosław
Tytuł: O jednym tekście Tymona Terleckiego.
Tytuł wydawn. zbior.: Polonistyczne drogi : księga jubileuszowa poświęcona profesorowi Władysławowi Sawryckiemu w 70. rocznicę urodzin / pod red. Macieja Wróblewskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008
Opis fiz.: S. 103-116
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000

44/70

Autor: Sioma Radosław
Tytuł: Wspomnienia o Leopoldzie Buczkowskim / pod red. Jana Tomkowskiego. Ossa 2005.
Czasopismo: Pam. Lit., R. 99 z. 2
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 217-222, streszcz. ang.
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Pamiętnik Literacki
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

45/70

Autor: Sioma Radosław
Tytuł: O pewnej funkcji nastroju w jednoaktowej dramaturgii młodopolskiej : (na przykładzie Jesiennym wieczorem Gabrieli Zapolskiej i Odwiedzin o zmroku Tadeusza Rittnera).
Tytuł wydawn. zbior.: Krótkie formy dramatyczne / pod red. Hanny Ratusznej i Radosława Siomy.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007
Opis fiz.: S. 99-113
Seria: Z Problematyki Literatury i Sztuki Młodej Polski ; t. 1
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

46/70

Autor: Sioma Radosław
Tytuł: Proza, wiersz, proza : Ryszard Krynicki Kamień, szron.
Tytuł wydawn. zbior.: Polska proza i poezja po 1989 roku wobec tradycji / pod red. Aleksandra Główczewskiego i Macieja Wróblewskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007
Opis fiz.: S. 269-282
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

47/70

Autor: Ratuszna Hanna, Sioma Radosław
Tytuł: Krótkie formy dramatyczne / pod red. Hanny Ratusznej i Radosława Siomy.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007
Opis fiz.: 273 s.
Seria: Z Problematyki Literatury i Sztuki Młodej Polski ; t. 1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

48/70

Autor: Sioma Radosław
Tytuł: Skończoność przedmiotów i niegotowość człowieka : alienacje Zbigniewa Herberta i Jerzego Lieberta.
Tytuł wydawn. zbior.: Dialog i spór : Zbigniew Herbert a inni poeci i eseiści : materiały z Warsztatów Herbertowskich w Oborach (wiosna 2006) / pod red. Józefa Marii Ruszara.
Opis wydawn.: Lublin : Gaudium, 2006
Opis fiz.: S. 64-84
Seria: Biblioteka Pana Cogito
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

49/70

Autor: Sioma Radosław
Tytuł: "Punkt wyjścia do czegoś nowego, niejasnego" : poezja Zbigniewa Herberta wobec demitologizacji świata.
Tytuł wydawn. zbior.: Przez dwa stulecia : in memoriam Artur Hutnikiewicz / pod red. Janusza Kryszaka i Hanny Ratusznej.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006
Opis fiz.: S. 425-440
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

50/70

Autor: Sioma Radosław
Tytuł: Narracja w Czarnym potoku Leopolda Buczkowskiego : wątpliwości i hipotezy.
Tytuł wydawn. zbior.: Światy przedstawione : prace z historii i teorii literatury ofiarowane profesorowi Jerzemu Speinie / pod red. Marii Kalinowskiej [et al.].
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006
Opis fiz.: S. 245-253
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

51/70

Autor: Sioma Radosław
Tytuł: Aż runą świata ściany cztery : epikurejskie źródła sensualizmu poezji Zbigniewa Herberta.
Tytuł wydawn. zbior.: Zmysł wzroku, zmysł sztuki : prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta : materiały z Warsztatów Herbertowskich w Oborach (jesień 2005). Cz. 2 / pod red. Józefa Marii Ruszara.
Opis wydawn.: Lublin : Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej "Gaudium", 2006
Opis fiz.: S. 80-105
Seria: Biblioteka Pana Cogito
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

52/70

Autor: Sioma Radosław
Tytuł: Interpretacje utworów Czechowicza.
Czasopismo: Prz. Humanist., R. 50 nr 4
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 130-132
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Humanistyczny
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

53/70

Autor: Sioma Radosław
Tytuł: Habent sua fata scriptores.
Czasopismo: Teka, nr 5-6
Opis wydawn.: 2005-2006 [2006]
Opis fiz.: S. 15-17
Uwaga: Wyd. pod pseud. Piotr Niewiadomski
Pełny tytuł czasop.: Teka : kwartalnik literacki
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

54/70

Autor: Sioma Radosław
Tytuł: Leopold von Sacher-Masoch.
Czasopismo: Teka, nr 5-6
Opis wydawn.: 2005-2006 [2006]
Opis fiz.: S. 3-14, 109-119, 196-210, 221-224
Uwaga: Wyd. pod pseud. Piotr Niewiadomski
Pełny tytuł czasop.: Teka : kwartalnik literacki
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

55/70

Autor: Demska-Trębacz Mieczysława, Jakowska Krystyna, Sioma Radosław
Tytuł: Semiotyka cyklu : cykl w muzyce, plastyce i literaturze / pod red. Mieczysławy Demskiej-Trębacz, Krystyny Jakowskiej i Radosława Siomy.
Opis wydawn.: Białystok : Wydaw. Uniwersytetu, 2005
Opis fiz.: 528 s.
Seria: Wokół Cyklu
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

56/70

Autor: Sioma Radosław
Tytuł: Rondeau Allemagne i inne wiersze / Barbara Köhler ; przekł. Leszek Szaruga, Piotr Piaszczyński ; red. Radosław Sioma.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005
Opis fiz.: 43, [1] s., il.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

57/70

Autor: Sioma Radosław
Tytuł: O tzw. przezroczystości semantycznej poezji Zbigniewa Herberta : uwagi na temat stanu badań.
Czasopismo: Acta UNC Filol. Pol., Z. 60
Opis wydawn.: 2004
Opis fiz.: S. 85-95
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska
Język: POL

58/70

Autor: Sioma Radosław
Tytuł: O "Wertepach" Leopolda Buczkowskiego
Czasopismo: Rocz. Tow. Lit. Adama Mickiewicza, R. 37
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 47-59
Pełny tytuł czasop.: Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
Język: POL

59/70

Autor: Sioma Radosław
Tytuł: Jeszcze raz o "Trenie Fortynbrasa" Zbigniewa Herberta
Tytuł wydawn. zbior.: Opis wiersza : analizy i interpretacje liryki polskiej / pod red. Radosława Siomy
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002
Opis fiz.: S. 175-189
Język: POL

60/70

Autor: Sioma Radosław
Tytuł: Opis wiersza : analizy i interpretacje liryki polskiej / pod red. Radosława Siomy
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002
Opis fiz.: 258 s.
Język: POL

61/70

Autor: Sioma Radosław
Tytuł: O "Panu Cogito" Zbigniewa Herberta : rozpoznanie genologiczne.
Tytuł wydawn. zbior.: Cykl literacki w Polsce / pod red. Krystyny Jakowskiej, Barbary Olech i Katarzyny Sokołowskiej.
Opis wydawn.: Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2001
Opis fiz.: S. 657-665
Język: POL

62/70

Autor: Buczkowski Leopold, Buryła Sławomir, Sioma Radosław
Tytuł: Dziennik wojenny / Leopold Buczkowski ; wstęp i posł. Sławomir Buryła ; oprac. tekstu dziennika S. Buryła, Radosław Sioma.
Opis wydawn.: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2001
Opis fiz.: 173, [1] s., il.
Język: POL

63/70

Autor: Sioma Radosław
Tytuł: Krzesło i zmięta serweta : próba interpretacji "Studium przedmiotu" Zbigniewa Herberta.
Czasopismo: Acta UNC Filol. Pol., Z. 56
Opis wydawn.: 2001
Opis fiz.: S. 87-102, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska
Język: POL

64/70

Autor: Buczkowski Leopold, Buryła Sławomir, Sioma Radosław
Tytuł: Koniec wojny / Leopold Buczkowski ; oprac. Sławomir Buryła, Radosław Sioma.
Czasopismo: Teksty Drugie, nr 2 (67)
Opis wydawn.: 2001
Opis fiz.: S. 247-264
Pełny tytuł czasop.: Teksty Drugie
Język: POL

65/70

Autor: Sioma Radosław
Tytuł: Zapis młodzieńczej miłości.
Czasopismo: Nowe Książki, nr 5
Opis wydawn.: 2000
Opis fiz.: S. 36-37
Uwaga: Recenzja książki: Podwójny oddech / Zbigniew Herbert. Gdynia 1999.
Pełny tytuł czasop.: Nowe Książki
Język: POL

66/70

Autor: Sioma Radosław
Tytuł: Jerzy Pietrkiewicz - inna wersja emigracji, Toruń, 11-12 V 2000
Czasopismo: Ruch Lit., R. 41 z. 6
Opis wydawn.: 2000
Opis fiz.: S. 749-752
Pełny tytuł czasop.: Ruch Literacki
Język: POL

67/70

Autor: Sioma Radosław
Tytuł: Uwagi o przedmiotach konkretnych w twórczości Zbigniewa Herberta.
Tytuł wydawn. zbior.: Człowiek i rzecz : o problemach reifikacji w literaturze, filozofii i sztuce / pod red. Seweryny Wysłouch i Bogumiły Kaniewskiej.
Opis wydawn.: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, 1999
Opis fiz.: S. 149-164, streszcz. ang.
Seria: Biblioteka Literacka "Poznańskich Studiów Polonistycznych" ; t. 22
Język: POL

68/70

Autor: Sioma Radosław, Moczkodan Rafał
Tytuł: Człowiek kontra maszyna : wspomnienia sekretarzy Komisji Rekrutacyjnej.
Czasopismo: Głos Uczel., R. 8 nr 10
Opis wydawn.: 1999
Opis fiz.: S. 23
Pełny tytuł czasop.: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

69/70

Autor: Buczkowski Leopold, Buryła Sławomir, Sioma Radosław
Tytuł: Cienie ; Listopad 1887 / Leopold Buczkowski ; oprac. Sławomir Buryła, Radosław Sioma.
Czasopismo: Nowa Okolica Poetów, nr 4
Opis wydawn.: 1999
Opis fiz.: S. 29-34
Pełny tytuł czasop.: Nowa Okolica Poetów
Język: POL

70/70

Autor: Buczkowski Leopold, Buryła Sławomir, Sioma Radosław
Tytuł: [Czy to waszą ojczyznę] ; [Cisza pachnie zgniecioną ćmą] ; [Wessałem w serce miąższ] ; Sierpień ; [I ptak z drutem w sercu] ; Z notatnika ; Dym się pali ; [Wzdęło się żyto pod niebo] ; [Nie tobie skowronek] : wiersze / Leopold Buczkowski ; oprac. Sławomir Buryła, Radosław Sioma.
Czasopismo: Kresy, nr 4
Opis wydawn.: 1998
Opis fiz.: S. 216-218
Pełny tytuł czasop.: Kresy (Lublin)
Język: POL