Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Radosław Sioma, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/72


Autorzy: Sioma Radosław, Lutomierski Marcin.

Tytuł oryginału: Linia czułości : z prof. Radosławem Siomą z Instytutu Literaturoznawstwa o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim / rozm. przepr. Marcin Lutomierski.

Czasopismo: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Rocznik: 2021

Szczegóły: R. 30 nr 5-9

Opis fizyczny: S. 39-41, il.


2/72


Autorzy: Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: "Kościół niewidzialny" : pytania o nową religijność poezji Józefa Czechowicza.

Tytuł równoległy: "The invisible church" : questions about new religiosity of the poetry of Józef Czechowicz.

Tytuł całości: Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku, od pierwszej do drugiej wojny światowej / pod red. Józefa Marii Ruszara i Doroty Siwor.

Adres wydawniczy: Bielsko-Biała, Wydawnictwo Naukowe ATH, Instytut Myśli Józefa Tischnera : 2019

Opis fizyczny: S. 268-288, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


3/72


Autorzy: Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: Uśmiech nad przepaścią : o Profesorze Tutce Jerzego Szaniawskiego.

Tytuł całości: Śmiech i strach w literaturze i sztuce przełomu XIX i XX wieku / pod red. Hanny Ratusznej, Macieja Kaźmierkiewicza i Agnieszki Łazickiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: S. 159-167

Seria: (Z Problematyki Literatury i Sztuki Młodej Polski ;t. 8)

Punktacja MNiSW: 20.000


4/72


Autorzy: Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: "Przepełniona bezimienność świata" : o Wierszach i prozie Anny Świrszczyńskiej.

Tytuł całości: Kobiece dwudziestolecie 1918-1939 / pod red. Radosława Siomy.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: S. 359-370

Punktacja MNiSW: 20.000


5/72


Autorzy: Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: Pamięć zmysłów? O Czułości Cypriana Norwida.

Tytuł całości: Norwidowski świat rzeczy, praca zbiorowa / pod red. Pauliny Abriszewskiej, Grażyny Halkiewicz-Sojak, Izabeli Dobrzenieckiej, Dominiki Wojtasińskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: S. 489-502

Punktacja MNiSW: 20.000


6/72


Autorzy: Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: Kobiece dwudziestolecie 1918-1939 / pod red. Radosława Siomy.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: 611 s.

Punktacja MNiSW: 20.000


7/72


Autorzy: Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: Derwid wśród chimer i faunów : o Jacku Malczewskim Jana Lechonia.

Tytuł równoległy: Derwid among Chimeras and Fauns : on Jan Lechoń's Jacek Malczewski.

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 28

Opis fizyczny: S. 97-108, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/LC

Punktacja MNiSW: 10.000


8/72


Autorzy: Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: Krzesło i zmięta serweta : szkice o poezji Zbigniewa Herberta.

Adres wydawniczy: Kraków, JMR Trans-Atlantyk, Instytut Myśli Józefa Tischnera : 2017

Opis fizyczny: 167 s.

Uwagi: Zawiera wcześniej niepublikowany tekst: "Przedmiot, którego nie ma". Herbert-Miłosz (z Mallarmém w tle), s. 115-126.


9/72


Autorzy: Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: Jedyność Czyżewskiego.

Tytuł całości: Między słowem a obrazem, rzecz o Tytusie Czyżewskim / pod red. Diany Wasilewskiej.

Adres wydawniczy: Kraków, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas : 2017

Opis fizyczny: S. 15-32

Punktacja MNiSW: 20.000


10/72


Autorzy: Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: W poszukiwaniu nowego imienia : o dzisiaj verdun Józefa Czechowicza.

Tytuł całości: Od Lema do Sienkiewicza (z Ingardenem w tle), prace literaturoznawcze ofiarowane profesorowi Andrzejowi Stoffowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. Marzenny Cyzman, Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej i Dariusza Brzostka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: S. 373-386

Punktacja MNiSW: 20.000


11/72


Autorzy: Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: "Źródło nieba na ziemi" : metafizyka zachwytu : Miłosz - Herbert (rekonesans).

Tytuł całości: Zemsta ręki śmiertelnej, interpretacje wierszy poetów XX wieku / [red. nauk. Józef Maria Ruszar, Dorota Siwor].

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk, Instytut Myśli Józefa Tischnera : 2017

Opis fizyczny: S. 99-112

Seria: (Biblioteka Pana Cogito)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


12/72


Autorzy: Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: Poetyckie sensuarium Zbigniewa Herberta (sformułowanie problemu i perspektywy badawcze).

Czasopismo: Slavica Tergestina : European Slavic studies journal

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 19

Opis fizyczny: S. 164-184, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


13/72


Autorzy: Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: "Zmysł udziału" : o kilku wierszach nie tylko Zbigniewa Herberta.

Tytuł całości: Liryka i fenomenologia, Zbigniew Herbert i Tadeusz Różewicz w kręgu myśli Ingardenowskiej / [red. nauk. Józef Maria Ruszar, Dorota Siwor].

Adres wydawniczy: Kraków, Instytut Myśli Józefa Tischnera : 2016

Opis fizyczny: S. 263-284

Seria: (Biblioteka Pana Cogito)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


14/72


Autorzy: Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: Płeć i ... szachy : o Zwycięstwie Karola Irzykowskiego.

Tytuł całości: Świat idei i lektur, twórczość Karola Irzykowskiego / pod red. Hanny Ratusznej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 165-174

Seria: (Z Problematyki Literatury i Sztuki Młodej Polski ;t. 5)

Punktacja MNiSW: 5.000


15/72


Autorzy: Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: "Nienazwane niejasne" : o Zejściu Zbigniewa Herberta.

Tytuł całości: Gąszcz srebrnych liści, interpretacje wierszy Zbigniewa Herberta / [red. nauk. Józef Maria Ruszar].

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk : 2015

Opis fizyczny: S. 159-169

Seria: (Biblioteka Pana Cogito)

Punktacja MNiSW: 5.000


16/72


Autorzy: Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: Zagadki i tajemnica : o Pornografii Witolda Gombrowicza naiwnie.

Tytuł całości: Gombrowicz z przodu i z tyłu, materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Wsola - Radom, 20-22 października 2014 roku / pod red. Krzysztofa Ćwiklińskiego, Anny Spólnej, Dominiki Świtkowskiej.

Adres wydawniczy: Radom, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego. Wydawnictwo : 2015

Opis fizyczny: S. 263-273, streszcz. ang.

Seria: (Monografie / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego ;nr 196)

Punktacja MNiSW: 5.000


17/72


Autorzy: Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: Mistrz dzielący włos na czworo : gawęda literacka o zapomnianym pisarzu.

Czasopismo: Fabularie

Rocznik: 2015

Szczegóły: nr 1 (6)

Opis fizyczny: S. 66-69, il.


18/72


Autorzy: Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: Niebezpieczna linia uda : o dwóch wczesnych powieściach Michała Choromańskiego.

Czasopismo: Fabularie

Rocznik: 2015

Szczegóły: nr 3 (8)

Opis fizyczny: S. 44-47, il.


19/72


Autorzy: Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: "Nie ma nienawiści" : obraz Ukraińca w "sadze podolskiej" Leopolda Buczkowskiego.

Czasopismo: Konteksty : polska sztuka ludowa

Rocznik: 2015

Szczegóły: R. 69 nr 3

Opis fizyczny: S. 46-56, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 15.000


20/72


Autorzy: Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: Prawie dla wszystkich, ale i prawie nikt skorzysta.

Czasopismo: Tematy i Konteksty

Rocznik: 2015

Szczegóły: Nr 5 (10)

Opis fizyczny: S. 376-389, streszcz. ang.

Uwagi: Recenzja książki: "Wiadomości Literackie" prawie dla wszystkich / Małgorzata Szpakowska. Warszawa 2012.

Punktacja MNiSW: 12.000


21/72


Autorzy: Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: "Widzę i opisuję"? Realia geograficzne w Pornografii Witolda Gombrowicza.

Tytuł całości: Literatura polska obu Ameryk, studia i szkice. Ser. 1 / pod red. Beaty Nowackiej i Bożeny Szałasty-Rogowskiej.

Adres wydawniczy: Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie : 2014

Opis fizyczny: S. 559-569, streszcz. ang., fr.

Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ;nr 3163)

Punktacja MNiSW: 5.000


22/72


Autorzy: Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: Poezja w moim mieście (sentymentalnie nieco).

Tytuł całości: Młody Toruń poetycki, antologia / red. Tomasz Dalasiński, Radosław Sobotka.

Adres wydawniczy: Nowa Ruda, Wydawnictwo Mamiko - Apolonia Maliszewska : 2013

Opis fizyczny: S. 127-131

Seria: (Biblioteka Inter-. Seria Poetycka ;1)


23/72


Autorzy: Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: Komedia i doświadczenie : o Dwóch teatrach Jerzego Szaniawskiego.

Tytuł całości: Tradycja i przyszłość genologii / pod red. Dariusza Kuleszy.

Adres wydawniczy: Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku : 2013

Opis fizyczny: S. 257-286

Punktacja MNiSW: 5.000


24/72


Autorzy: Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: Metafizyka obżarstwa.

Czasopismo: Fabularie

Rocznik: 2013

Szczegóły: nr 2 (2)

Opis fizyczny: S. 8-11


25/72


Autorzy: Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: Obrachunki Boyowskie.

Czasopismo: LiteRacje

Rocznik: 2013

Szczegóły: nr 3 (30)

Opis fizyczny: S. 10-11

Punktacja MNiSW: 3.000


26/72


Autorzy: Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: Bezbronność tekstu : o wznowieniach utworów Stefana Grabińskiego.

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 11

Opis fizyczny: S. 340-345, il.

Uwagi: 10.12775/LC

Punktacja MNiSW: 4.000


27/72


Autorzy: Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: "Pewien zakątek ziemi" : geografia Czarnego potoku Leopolda Buczkowskiego : rekonesans.

Tytuł całości: Od poetyki przestrzeni do geopoetyki / pod red. Elżbiety Konończuk i Elżbiety Sidoruk.

Adres wydawniczy: Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku : 2012

Opis fizyczny: S. 229-251, streszcz. ang.

Seria: (Poetyka i Horyzonty Tradycji ;5)

Punktacja MNiSW: 5.000


28/72


Autorzy: Halkiewicz-Sojak Grażyna, Ruszar Józef Maria, Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: Między nami a światłem : Bóg i świat w twórczości Zbigniewa Herberta / szkice pod red. Grażyny Halkiewicz-Sojak, Józefa Marii Ruszara i Radosława Siomy.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk : 2012

Opis fizyczny: 438 s.

Seria: (Biblioteka Pana Cogito)

Punktacja MNiSW: 5.000


29/72


Autorzy: Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: Opowiadania na czas burzy : o Profesorze Tutce Jerzego Szaniawskiego.

Tytuł całości: Cykle i cykliczność, prace dedykowane pani profesor Krystynie Jakowskiej / pod red. Anny Kieżuń i Dariusza Kuleszy.

Adres wydawniczy: Białystok, Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie : 2010

Opis fizyczny: S. 139-151


30/72


Autorzy: Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: Naturalistyczne studia naiwności.

Tytuł całości: Przedziwne światy, prace z historii i teorii literatury ofiarowane dr. hab. Jerzemu Z. Maciejewskiemu / pod red. Krzysztofa Ćwiklińskiego, Rafała Moczkodana i Radosława Siomy.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 117-132


31/72


Autorzy: Ratuszna Hanna, Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: Młodopolska synteza sztuk / pod red. Hanny Ratusznej i Radosława Siomy.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: 329 s., il.

Seria: (Z Problematyki Literatury i Sztuki Młodej Polski ;t. 3)

Punktacja MNiSW: 5.000


32/72


Autorzy: Ćwikliński Krzysztof, Moczkodan Rafał, Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: Przedziwne światy : prace z historii i teorii literatury ofiarowane dr. hab. Jerzemu Z. Maciejewskiemu / pod red. Krzysztofa Ćwiklińskiego, Rafała Moczkodana i Radosława Siomy.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: 612 s.

Punktacja MNiSW: 5.000


33/72


Autorzy: Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: Modernistyczna komedia atmosfery na przykładzie Człowieka z budki suflera Tadeusza Rittnera.

Tytuł całości: Modernizm, zapowiedzi, krystalizacje, kontynuacje / red. Agnieszka Grzelak, Marek Kurkiewicz, Piotr Siemaszko.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego : 2009

Opis fizyczny: S. 264-272


34/72


Autorzy: Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: Jerzy Szaniawski / pod red. Radosława Siomy.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009

Opis fizyczny: 282 s., streszcz. ang.

Seria: (Litteraria Copernicana ;vol. 3)


35/72


Autorzy: Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: Niewinność i doświadczenie : o komediopisarstwie Jerzego Szaniawskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009

Opis fizyczny: 381 s., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.; indeks osób

Punktacja MNiSW: 24.000


36/72


Autorzy: Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: Spojrzenia / Jerzy Szaniawski; oprac. Radosław Sioma.

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 3

Opis fizyczny: S. 143-144


37/72


Autorzy: Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: Prawda podziemia : o Dziewięciu latach Jerzego Szaniawskiego.

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 3

Opis fizyczny: S. 65-81, il.


38/72


Autorzy: Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: Korespondencja : Leon Pietrzykowski - Jerzy Szaniawski (rok 1952).

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 3

Opis fizyczny: S. 212-249, il.


39/72


Autorzy: Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: Fortepian : komedia w 3 aktach. Akt trzeci [redakcja z roku 1931] / Jerzy Szaniawski; oprac. Radosław Sioma.

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 3

Opis fizyczny: S. 155-165


40/72


Autorzy: Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: Fortepian : komedia w 3 aktach (zapis zmian w stosunku do wersji przedwojennej aktu I i II oraz wersji aktu III z roku 1946) / Jerzy Szaniawski; oprac. Radosław Sioma.

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 3

Opis fizyczny: S. 167-172


41/72


Autorzy: Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: Ciągłość : o Fortepianie Jerzego Szaniawskiego.

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 3

Opis fizyczny: S. 151-153


42/72


Autorzy: Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: W sprawie prasowego debiutu Jerzego Szaniawskiego.

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2009

Szczegóły: Vol. 3

Opis fizyczny: S. 140-142


43/72


Autorzy: Buryła Sławomir, Karpowicz Agnieszka, Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: ...zimą bywa się pisarzem... : o Leopoldzie Buczkowskim / red. Sławomir Buryła, Agnieszka Karpowicz, Radosław Sioma.

Adres wydawniczy: Kraków, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas : 2008

Opis fizyczny: 217 s.

Punktacja MNiSW: 5.000


44/72


Autorzy: Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: W głąb historii.

Tytuł równoległy: Into the depths of history.

Tytuł całości: Podróże Pana Cogito = Mr. Cogito's travels / [red. katalogu Joanna Pogorzelska]

Adres wydawniczy: Warszawa, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza : 2008

Opis fizyczny: S. 52-62, il.

Uwagi: Tekst pol. i ang.


45/72


Autorzy: Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: O jednym tekście Tymona Terleckiego.

Tytuł całości: Polonistyczne drogi, księga jubileuszowa poświęcona profesorowi Władysławowi Sawryckiemu w 70. rocznicę urodzin / pod red. Macieja Wróblewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2008

Opis fizyczny: S. 103-116

Punktacja MNiSW: 7.000


46/72


Autorzy: Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: Wspomnienia o Leopoldzie Buczkowskim / pod red. Jana Tomkowskiego. Ossa 2005.

Czasopismo: Pamiętnik Literacki

Rocznik: 2008

Szczegóły: R. 99 z. 2

Opis fizyczny: S. 217-222, streszcz. ang.

Uwagi: RECENZJA


47/72


Autorzy: Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: O pewnej funkcji nastroju w jednoaktowej dramaturgii młodopolskiej : (na przykładzie Jesiennym wieczorem Gabrieli Zapolskiej i Odwiedzin o zmroku Tadeusza Rittnera).

Tytuł całości: Krótkie formy dramatyczne / pod red. Hanny Ratusznej i Radosława Siomy.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 99-113

Seria: (Z Problematyki Literatury i Sztuki Młodej Polski ;t. 1)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Punktacja MNiSW: 4.000


48/72


Autorzy: Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: Proza, wiersz, proza : Ryszard Krynicki Kamień, szron.

Tytuł całości: Polska proza i poezja po 1989 roku wobec tradycji / pod red. Aleksandra Główczewskiego i Macieja Wróblewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 269-282

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Punktacja MNiSW: 4.000


49/72


Autorzy: Ratuszna Hanna, Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: Krótkie formy dramatyczne / pod red. Hanny Ratusznej i Radosława Siomy.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: 273 s.

Seria: (Z Problematyki Literatury i Sztuki Młodej Polski ;t. 1)

Punktacja MNiSW: 10.000


50/72


Autorzy: Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: Skończoność przedmiotów i niegotowość człowieka : alienacje Zbigniewa Herberta i Jerzego Lieberta.

Tytuł całości: Dialog i spór, Zbigniew Herbert a inni poeci i eseiści : materiały z Warsztatów Herbertowskich w Oborach (wiosna 2006) / pod red. Józefa Marii Ruszara.

Adres wydawniczy: Lublin, Gaudium : 2006

Opis fizyczny: S. 64-84

Seria: (Biblioteka Pana Cogito)

Punktacja MNiSW: 6.000


51/72


Autorzy: Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: "Punkt wyjścia do czegoś nowego, niejasnego" : poezja Zbigniewa Herberta wobec demitologizacji świata.

Tytuł całości: Przez dwa stulecia, in memoriam Artur Hutnikiewicz / pod red. Janusza Kryszaka i Hanny Ratusznej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2006

Opis fizyczny: S. 425-440

Punktacja MNiSW: 6.000


52/72


Autorzy: Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: Narracja w Czarnym potoku Leopolda Buczkowskiego : wątpliwości i hipotezy.

Tytuł całości: Światy przedstawione, prace z historii i teorii literatury ofiarowane profesorowi Jerzemu Speinie / pod red. Marii Kalinowskiej [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2006

Opis fizyczny: S. 245-253

Punktacja MNiSW: 6.000


53/72


Autorzy: Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: Aż runą świata ściany cztery : epikurejskie źródła sensualizmu poezji Zbigniewa Herberta.

Tytuł całości: Zmysł wzroku, zmysł sztuki, prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta : materiały z Warsztatów Herbertowskich w Oborach (jesień 2005). Cz. 2 / pod red. Józefa Marii Ruszara.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej "Gaudium" : 2006

Opis fizyczny: S. 80-105

Seria: (Biblioteka Pana Cogito)

Punktacja MNiSW: 6.000


54/72


Autorzy: Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: Interpretacje utworów Czechowicza.

Czasopismo: Przegląd Humanistyczny

Rocznik: 2006

Szczegóły: R. 50 nr 4

Opis fizyczny: S. 130-132

Punktacja MNiSW: 6.000


55/72


Autorzy: Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: Habent sua fata scriptores.

Czasopismo: Teka : kwartalnik literacki

Rocznik: 2005-2006, 2006

Szczegóły: nr 5-6

Opis fizyczny: S. 15-17

Uwagi: Wyd. pod pseud. Piotr Niewiadomski


56/72


Autorzy: Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: Leopold von Sacher-Masoch.

Czasopismo: Teka : kwartalnik literacki

Rocznik: 2005-2006, 2006

Szczegóły: nr 5-6

Opis fizyczny: S. 3-14, 109-119, 196-210, 221-224

Uwagi: Wyd. pod pseud. Piotr Niewiadomski


57/72


Autorzy: Demska-Trębacz Mieczysława, Jakowska Krystyna, Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: Semiotyka cyklu : cykl w muzyce, plastyce i literaturze / pod red. Mieczysławy Demskiej-Trębacz, Krystyny Jakowskiej i Radosława Siomy.

Adres wydawniczy: Białystok, Wydaw. Uniwersytetu : 2005

Opis fizyczny: 528 s.

Seria: (Wokół Cyklu)

Punktacja MNiSW: 10.000


58/72


Autorzy: Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: Rondeau Allemagne i inne wiersze / Barbara Köhler ; przekł. Leszek Szaruga, Piotr Piaszczyński ; red. Radosław Sioma.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: 43, [1] s., il.


59/72


Autorzy: Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: O tzw. przezroczystości semantycznej poezji Zbigniewa Herberta : uwagi na temat stanu badań.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 2004

Szczegóły: Z. 60

Opis fizyczny: S. 85-95

Uwagi: a


60/72


Autorzy: Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: O "Wertepach" Leopolda Buczkowskiego

Czasopismo: Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza

Rocznik: 2003

Szczegóły: R. 37

Opis fizyczny: S. 47-59


61/72


Autorzy: Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: Jeszcze raz o "Trenie Fortynbrasa" Zbigniewa Herberta

Tytuł całości: Opis wiersza, analizy i interpretacje liryki polskiej / pod red. Radosława Siomy

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2002

Opis fizyczny: S. 175-189


62/72


Autorzy: Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: Opis wiersza : analizy i interpretacje liryki polskiej / pod red. Radosława Siomy

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2002

Opis fizyczny: 258 s.


63/72


Autorzy: Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: O "Panu Cogito" Zbigniewa Herberta : rozpoznanie genologiczne.

Tytuł całości: Cykl literacki w Polsce / pod red. Krystyny Jakowskiej, Barbary Olech i Katarzyny Sokołowskiej.

Adres wydawniczy: Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku : 2001

Opis fizyczny: S. 657-665

Uwagi: a


64/72


Autorzy: Buczkowski Leopold, Buryła Sławomir, Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: Dziennik wojenny / Leopold Buczkowski ; wstęp i posł. Sławomir Buryła ; oprac. tekstu dziennika S. Buryła, Radosław Sioma.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego : 2001

Opis fizyczny: 173, [1] s., il.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


65/72


Autorzy: Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: Krzesło i zmięta serweta : próba interpretacji "Studium przedmiotu" Zbigniewa Herberta.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 2001

Szczegóły: Z. 56

Opis fizyczny: S. 87-102, streszcz. ang.

Uwagi: a


66/72


Autorzy: Buczkowski Leopold, Buryła Sławomir, Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: Koniec wojny / Leopold Buczkowski ; oprac. Sławomir Buryła, Radosław Sioma.

Czasopismo: Teksty Drugie

Rocznik: 2001

Szczegóły: nr 2 (67)

Opis fizyczny: S. 247-264

Uwagi: a


67/72


Autorzy: Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: Zapis młodzieńczej miłości.

Czasopismo: Nowe Książki

Rocznik: 2000

Szczegóły: nr 5

Opis fizyczny: S. 36-37

Uwagi: Recenzja książki: Podwójny oddech / Zbigniew Herbert. Gdynia 1999.


68/72


Autorzy: Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: Jerzy Pietrkiewicz - inna wersja emigracji, Toruń, 11-12 V 2000

Czasopismo: Ruch Literacki

Rocznik: 2000

Szczegóły: R. 41 z. 6

Opis fizyczny: S. 749-752


69/72


Autorzy: Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: Uwagi o przedmiotach konkretnych w twórczości Zbigniewa Herberta.

Tytuł całości: Człowiek i rzecz, o problemach reifikacji w literaturze, filozofii i sztuce / pod red. Seweryny Wysłouch i Bogumiły Kaniewskiej.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne : 1999

Opis fizyczny: S. 149-164, streszcz. ang.

Seria: (Biblioteka Literacka "Poznańskich Studiów Polonistycznych" ;t. 22)

Uwagi: a


70/72


Autorzy: Sioma Radosław, Moczkodan Rafał.

Tytuł oryginału: Człowiek kontra maszyna : wspomnienia sekretarzy Komisji Rekrutacyjnej.

Czasopismo: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Rocznik: 1999

Szczegóły: R. 8 nr 10

Opis fizyczny: S. 23


71/72


Autorzy: Buczkowski Leopold, Buryła Sławomir, Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: Cienie ; Listopad 1887 / Leopold Buczkowski ; oprac. Sławomir Buryła, Radosław Sioma.

Czasopismo: Nowa Okolica Poetów

Rocznik: 1999

Szczegóły: nr 4

Opis fizyczny: S. 29-34

Uwagi: a


72/72


Autorzy: Buczkowski Leopold, Buryła Sławomir, Sioma Radosław.

Tytuł oryginału: [Czy to waszą ojczyznę] ; [Cisza pachnie zgniecioną ćmą] ; [Wessałem w serce miąższ] ; Sierpień ; [I ptak z drutem w sercu] ; Z notatnika ; Dym się pali ; [Wzdęło się żyto pod niebo] ; [Nie tobie skowronek] : wiersze / Leopold Buczkowski ; oprac. Sławomir Buryła, Radosław Sioma.

Czasopismo: Kresy (Lublin)

Rocznik: 1998

Szczegóły: nr 4

Opis fizyczny: S. 216-218

Uwagi: a