Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Anna Graszek-Tańska

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/13


Autorzy: Graszek-Tańska Anna.

Tytuł oryginału: E-learning : novye vozmožnosti v obučenii inostrannomu âzyku.

Tytuł całości: Russkij âzyk v inostrannoj auditorii, teoriâ, praktika, celi i rezul'taty prepodavaniâ : âzykoznanie, metodika i didaktika / pod red. Eleny Nevzorovoj-Kmeč.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : 2015

Opis fizyczny: S. 393-397

Uwagi: Bibliogr.


2/13


Autorzy: Graszek-Tańska Anna.

Tytuł oryginału: Nestandartnaâ leksika v obučenii russkomu kak inostrannomu.

Tytuł całości: Współczesne badania nad kulturą, literaturą i językiem rosyjskim / pod red. Doroty Paśko-Koneczniak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: S. 485-496, streszcz. ang., pol.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


3/13


Autorzy: Graszek-Tańska Anna.

Tytuł oryginału: "Novyj" russkij âzyk v polskoj auditorii.

Tytuł całości: Russkij âzyk v inostrannoj auditorii - teoriâ, praktika, celi i rezul'taty prepodavaniâ = Język rosyjski jako język obcy - teoria, praktyka, cele oraz rezultaty nauczania / [red. nauk. Urszula Siemianowska].

Adres wydawniczy: Łódź, Primum Verbum : 2011

Opis fizyczny: S. 81-84

Uwagi: Bibliogr.


4/13


Autorzy: Graszek-Tańska Anna.

Tytuł oryginału: Mesto slenga v processe razvitiâ âzykovoj kompetencii pol'skih studentov-rusistov.

Tytuł całości: Sovremennye problemy glottodidaktiki / red. Antoni Paliński, Grzegorz Ziętala.

Adres wydawniczy: Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego : 2009

Opis fizyczny: S. 197-202

Uwagi: Bibliogr.


5/13


Autorzy: Graszek-Tańska Anna.

Tytuł oryginału: Obecność slangu w nauczaniu języka rosyjskiego na poziomie filologicznym.

Tytuł całości: Językoznawstwo a dydaktyka języków obcych, teoria i praktyka / pod red. Jacka Florczaka, Mieczysława Gajosa.

Adres wydawniczy: Warszawa, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli : 2008

Opis fizyczny: S. 129-135, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


6/13


Autorzy: Graszek-Tańska Anna.

Tytuł oryginału: O fenomenie stiobu we współczesnym rosyjskim dyskursie publicznym.

Tytuł całości: Leksika podstandarta. T. 1: Problemy opisaniá razgovornoj reči / pod red. Anny Zyh i Margarity Nadel-Červinskoj.

Adres wydawniczy: Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego : 2007

Opis fizyczny: S. 65-76, streszcz. ros., ang.

Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ;nr 2502)

Punktacja MNiSW: 6.000


7/13


Autorzy: Graszek-Tańska Anna.

Tytuł oryginału: Osobliwości gry językowej w najnowszej rosyjskiej publicystyce społeczno-politycznej.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Studia Slavica

Rocznik: 2005

Szczegóły: Z. 10

Opis fizyczny: S. 105-112, streszcz. ros.

Punktacja MNiSW: 1.000


8/13


Autorzy: Graszek-Tańska Anna.

Tytuł oryginału: Ekspressivnye novoobrazovaniâ v âzyke russkoj publicistiki novojšego vremeni.

Tytuł całości: Pragmatyczne aspekty opisu języków wschodniosłowiańskich / pod red. Piotra Czerwińskiego ; przy współpr. Andrzeja Charciarka.

Adres wydawniczy: Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego : 2003

Opis fizyczny: S. 71-76, streszcz. pol., ang.

Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ;nr 2076)

Punktacja MNiSW: 4.000


9/13


Autorzy: Graszek-Tańska Anna.

Tytuł oryginału: Żargonizmy we współczesnym oficjalnym języku rosyjskim.

Czasopismo: Slavia Orientalis

Rocznik: 2003

Szczegóły: T. 52 nr 2

Opis fizyczny: S. 237-247, streszcz. ros.

Punktacja MNiSW: 3.000


10/13


Autorzy: Graszek-Tańska Anna.

Tytuł oryginału: O ekspresji języka publicystyki rosyjskiej lat dziewięćdziesiątych.

Czasopismo: Przegląd Rusycystyczny

Rocznik: 2001

Szczegóły: R. 23 z. 2

Opis fizyczny: S. 86-90, streszcz. ang., ros.

Punktacja MNiSW: 3.000


11/13


Autorzy: Graszek-Tańska Anna, Dembska Katarzyna.

Tytuł oryginału: I Ogólnopolska Językoznawcza Konferencja Młodych Slawistów, Toruń, 20-21 września 200 roku.

Czasopismo: Slavia Orientalis

Rocznik: 2001

Szczegóły: T. 50 nr 1

Opis fizyczny: S. 155-157


12/13


Autorzy: Graszek-Tańska Anna.

Tytuł oryginału: Rol' okkazional'nogo slovotvorčestva v rossijskoj žurnalistike novejšego vremeni.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Studia Slavica

Rocznik: 2000

Szczegóły: Z. 4

Opis fizyczny: S. 291-296, streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


13/13


Autorzy: Graszek-Tańska Anna.

Tytuł oryginału: Neskolko zamečanij po povodu âzyka segodnâšnej rossijskoj žurnalistiki.

Czasopismo: Rossica Olomucensia

Rocznik: 1999, 2000

Szczegóły: R. 38 č. 2

Opis fizyczny: S. 509-514

Punktacja MNiSW: 1.000