Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Małgorzata Sobczyk

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/9


Autorzy: Sobczyk Małgorzata.

Tytuł oryginału: Jezuici wobec religii japońskich : prezentacja szesnastowiecznego dokumentu z zakresu polemiki międzywyznaniowej.

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 32

Opis fizyczny: S. 141-151, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/LC

Punktacja MNiSW: 20.000


2/9


Autorzy: Sobczyk Małgorzata.

Tytuł oryginału: Bydło w obrzędach agrarnych zachodniej Japonii.

Tytuł całości: Zwierzęta w japońskiej kulturze / red. nauk. Beata Kubiak Ho-Chi, Yoko Fujii-Karpoluk.

Adres wydawniczy: Warszawa, Japonica - Polska Fundacja Japonistyczna : 2018

Opis fizyczny: S. 130-148, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


3/9


Autorzy: Sobczyk Małgorzata.

Tytuł oryginału: Danna ukeai no okite : its role in anti-heretical policy of Edo period Japan and implications for present day "funerary Buddhism".

Czasopismo: Polish Journal of the Arts and Culture. New Series

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 7

Opis fizyczny: S. 95-112, il.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.4467/24506249PJ

Punktacja MNiSW: 5.000


4/9


Autorzy: Sobczyk Małgorzata.

Tytuł oryginału: Obraz Obcego w japońskiej literaturze antykatolickiej doby wczesnonowożytnej.

Tytuł całości: Granice i pogranicza w perspektywie orientalistycznej, szkice o literaturze i kulturze / pod red. Adama Bednarczyka, Magdaleny Kubarek i Macieja Szatkowskiego.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Libron - Filip Lohner : 2017

Opis fizyczny: S. 315-333, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


5/9


Autorzy: Sobczyk Małgorzata.

Tytuł oryginału: Akutagawy słów kilka o diabelskiej proweniencji tytoniu w Japonii.

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 24

Opis fizyczny: S. 103-111

Uwagi: Tytuł tomu: Akutagawa.

Uwagi: 10.12775/LC

Punktacja MNiSW: 10.000


6/9


Autorzy: Sobczyk Małgorzata.

Tytuł oryginału: Raj odnaleziony : najstarsze jezuickie źródło o Japonii oraz jego recepcja na gruncie europejskim.

Tytuł całości: Między Wschodem a Zachodem, w poszukiwaniu źródeł i inspiracji / red. Adam Bednarczyk, Magdalena Kubarek, Maciej Szatkowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 167-180

Seria: (Orient w Literaturze - Literatura w Oriencie ;t. 4)

Punktacja MNiSW: 4.000


7/9


Autorzy: Sobczyk Małgorzata.

Tytuł oryginału: Higashi Tōjirō kyūzōbon Kirishitan shōmono no kenkyū : sekkyō to no kakawari wo chūshin ni.

Tytuł równoległy: Studium nad Kirishitan shomono (dawnej własności Higashiego Tojiro) : ze szczególnym uwzględnieniem związków z kaznodziejstwem.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: 301 s., streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr. s. 293-296.

Punktacja MNiSW: 25.000


8/9


Autorzy: Sobczyk Małgorzata.

Tytuł oryginału: Praktyki magiczne w japońskich nowożytnych narracjach o chrześcijaństwie.

Czasopismo: Przegląd Orientalistyczny

Rocznik: 2016

Szczegóły: nr 3-4 (259-260)

Opis fizyczny: S. 361-371, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


9/9


Autorzy: Sobczyk Małgorzata.

Tytuł oryginału: Męczennicy w imię diabła : rytualne samobójstwa w buddyzmie japońskim w świetle piśmiennictwa jezuickiego.

Tytuł całości: Orient i literatura, między tradycją a nowoczesnością / pod red. Adama Bednarczyka, Magdaleny Kubarek, Macieja Szatkowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 223-239, il.

Seria: (Orient w Literaturze - Literatura w Oriencie ;t. 2)

Punktacja MNiSW: 4.000