Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Krzysztof Obremski

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Alternatywna konkretyzacja arystotelesowskiej ogólnej charakterystyki trzech rodzajów wymowy.

Tytuł równoległy: Alternative substantiation of the aristotle's general characteristics of the three kinds of rhetorical genre.

Czasopismo: Forum Artis Rhetoricae

Rocznik: 2021

Szczegóły: nr 1 (63)

Opis fizyczny: S. 28-34, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


2/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Dwie narracje o Polsce 1981 roku : "Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej" - Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy.

Tytuł równoległy: Two narratives about Poland of autumn 1981 : "A message to the working people of Eastern Europe" - Two homelands, two patriotisms.

Czasopismo: Teksty Drugie

Rocznik: 2021

Szczegóły: nr 3 (198)

Opis fizyczny: S. 48-66, streszcz. ang.

Uwagi: 10.18318/td

Punktacja MNiSW: 100.000


3/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Analityczna wiedza zwieńczona interpretacyjną wiarą : o rozwiązywaniu Gadki Jana Kochanowskiego (Fraszki III 78).

Tytuł równoległy: Analytical knowledge crowned with interpretative faith : solving the Riddle

Czasopismo: Teksty Drugie

Rocznik: 2021

Szczegóły: nr 4 (199)

Opis fizyczny: S. 250-265, streszcz. ang.

Uwagi: 10.18318/td

Punktacja MNiSW: 100.000


4/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Obsceniczna demitologizacja ludzkiego ciała : Wacława Potockiego Ogród nie plewiony.

Tytuł całości: Scientia magnam laetitiam parat, studia z historii kultury, społeczeństwa i polityki ofiarowane profesorowi Kazimierzowi Maliszewskiemu / pod red. Adama Kucharskiego, Agnieszki Laddach, Wojciecha Piaska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 247-251

Punktacja MNiSW: 20.000


5/204


Autorzy: Potoniec Patrycja, Obremski Krzysztof, Mikulski Krzysztof.

Tytuł oryginału: "Jarmark małżeński serdecznej miłości" : toruńskie wiersze weselne przełomu XVII i XVIII wieku / oprac. tekstów Patrycja Potoniec i Krzysztof Obremski przy współpracy Krzysztofa Mikulskiego ; wprow. i posłowie K. Obremski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: 173 s., il.

Punktacja MNiSW: 50.000


6/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Julian Przyboś : poeta nie-"prześnionej rewolucji".

Tytuł równoległy: Julian Przyboś : a poet not "sleepwalking the revolution".

Czasopismo: Przegląd Humanistyczny

Rocznik: 2020

Szczegóły: R. 64 nr 1

Opis fizyczny: S. 49-64, streszcz.ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.32798/2657-599X.ph

Punktacja MNiSW: 5.000


7/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Literatury staropolskiej "budowa ciała" i "usposobienie, temperament".

Tytuł równoległy: Old Polish Literature : physique, disposition, temperament.

Czasopismo: Przestrzenie Teorii / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rocznik: 2020

Szczegóły: T. 33

Opis fizyczny: S. 457-465, streszcz. ang.

Uwagi: Rec. książki: Kompleksja literatury : studia staropolskie / Dariusz Śnieżko. Kraków 2019.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.14746/pt

Punktacja MNiSW: 35.000


8/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: "Bez edycji nie ma ani historii literatury, ani nawet pisarzy".

Czasopismo: Sztuka Edycji

Rocznik: 2020

Szczegóły: nr 1 (17)

Opis fizyczny: S. 247-252

Uwagi: Recenzja książki: Edytorstwo jako historia literatury i inne studia o poezji XVIII wieku / Tomasz Chachulski. Warszawa 2019.

Uwagi: 10.12775/SE

Punktacja MNiSW: 10.000


9/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Antoniego Czyża Rojny i gwarny blask kultury.

Czasopismo: Sztuka Edycji

Rocznik: 2020

Szczegóły: nr 2 (18)

Opis fizyczny: S. 203-207

Uwagi: Recenzja książki: Rojny i gwarny blask kultury : literacka varietas i historyczne multum tekstów / Antoni Czyż. Siedlce 2019.

Uwagi: 10.12775/SE

Punktacja MNiSW: 10.000


10/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Nieobyczajne wiersze Wirydarza poetyckiego : myśl antropologiczna i kultura literacka.

Tytuł równoległy: Indecent poems of Wirydarz poetycki : antropological thought and literary culture.

Czasopismo: Tematy i Konteksty

Rocznik: 2020

Szczegóły: Nr 10 (15)

Opis fizyczny: S. 338-358, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15584/tik

Punktacja MNiSW: 20.000


11/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Ksiądz Piotr Skarga i dialog ekumeniczny : ortografia (PAX versus ChAT) - Boży podżegacz - proces beatyfikacji.

Tytuł całości: Retoryka, polityka, religia w Pierwszej Rzeczypospolitej, wybrane zagadnienia / red. Łukasz Cybulski, Krzysztof Koehler.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Naukowe UKSW : 2019

Opis fizyczny: S. 123-138

Punktacja MNiSW: 20.000


12/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: "Zło jest brakiem dobra" : "ziemskie niebo" versus "piekiełko kobiet" w klasztorze grodzieńskich brygidek.

Tytuł równoległy: "Evil is the lack of good" : "earthly heaven" versus "women's hell" in the Grodno Brigade monastery.

Tytuł całości: Sacrum w doświadczeniu kobiet, kulturowe perspektywy : polska i światowa : zbiorowa praca monograficzna / pod red. Daniela Kalinowskiego i Emilii Juchniewicz.

Adres wydawniczy: Słupsk, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej : 2019

Opis fizyczny: S. 53-69, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 20.000


13/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Polskie tytuły Józefa Stalina : wiara człowieka radzieckiego.

Tytuł równoległy: Joseph Stalin's Polish titles.

Czasopismo: Forum Artis Rhetoricae

Rocznik: 2019

Szczegóły: nr 3 (58)

Opis fizyczny: S. 9-26, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


14/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Najkrótszy kurs tragikomedii PRL : Rejs Marka Piwowskiego.

Tytuł równoległy: The shortest course of the PRL tragicomedy : The Cruise by Marek Piwowski.

Czasopismo: Przestrzenie Teorii / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rocznik: 2019

Szczegóły: T. 31

Opis fizyczny: S. 345-355, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.14746/pt

Punktacja MNiSW: 70.000


15/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Instrukcja z wychodka zlewni mleka : nikiforma, wymowa pokazowa, gatunek.

Tytuł równoległy: Instruction manual of a milk catchment : nikiform, demonstrative utterance, genre.

Czasopismo: Teksty Drugie

Rocznik: 2019

Szczegóły: nr 3 (177)

Opis fizyczny: S. 95-114, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: 10.18318/td

Punktacja MNiSW: 100.000


16/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Cztery cząstki wyobraźni poetyckiej Juliana Przybosia : Podgórze i gotyckie katedry, Holokaust i Atlantyk.

Tytuł równoległy: Four pieces of Julian Przyboś's poetic imagination : Podgórze and Gothic cathedrals, the Holocaust and the Atlantic.

Czasopismo: Tematy i Konteksty

Rocznik: 2019

Szczegóły: Nr 9 (14)

Opis fizyczny: S. 663-681, streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Literatura w kręgu unijnych zbliżeń : w 450. rocznicę Unii Lubelskiej.

Uwagi: 10.15584/tik

Punktacja MNiSW: 20.000


17/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Wyciszana klęska unii lubelskiej : litewska odsiecz wiedeńska.

Tytuł równoległy: Muting the collapse of the Union of Lublin : the Lithuanian relief of Vienna.

Czasopismo: Tematy i Konteksty

Rocznik: 2019

Szczegóły: Nr 9 (14)

Opis fizyczny: S. 267-276, streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Literatura w kręgu unijnych zbliżeń : w 450. rocznicę Unii Lubelskiej.

Uwagi: 10.15584/tik

Punktacja MNiSW: 20.000


18/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Klasyczna monografia historycznoliteracka nie jest formą niemożliwą.

Czasopismo: Terminus : półrocznik poświęcony tradycji antycznej w kulturze europejskiej

Rocznik: 2019

Szczegóły: R. 21 z. 4

Opis fizyczny: S. 493-500

Uwagi: Recenzja książki: Okolicznościowa poezja polityczna okresu bezkrólewia po śmierci Jana III Sobieskiego / Grzegorz Trościński. Rzeszów 2019.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.4467/20843844TE

Punktacja MNiSW: 10.000


19/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Trans w kultach vodun i katolicyzmie : religioznawcze wyzwanie dla kulturoznawstwa.

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica

Rocznik: 2019

Szczegóły: Z. 52 nr 4

Opis fizyczny: S. 341-349

Uwagi: Recenzja książki: Od opętania do rytuału : pojęcie i praktyka transu w kultach vodun i katolicyzmie / Jakub Bohuszewicz. Kraków 2017.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.4467/20844077SR

Punktacja MNiSW: 50.000


20/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Relatywizm sprzecznych ocen ekumenizmu : Ecône versus Rzym.

Tytuł całości: Marcin Luter 1517-2017 / pod red. Krzysztofa Obremskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: S. 195-209

Punktacja MNiSW: 20.000


21/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Wprowadzenie.

Tytuł całości: Marcin Luter 1517-2017 / pod red. Krzysztofa Obremskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: S. 9-16

Punktacja MNiSW: 20.000


22/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Marcin Luter 1517-2017 / pod red. Krzysztofa Obremskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: 212 s., il.

Punktacja MNiSW: 20.000


23/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Krótki słownik filozoficzny : jedność przeciwieństw "pierwotnej" wspólnoty pierwotnej i "świetlanej przyszłości".

Tytuł równoległy: Short philosophical dictionary : the unity of opposites - primary "primitive community" and "bright future".

Czasopismo: Forum Artis Rhetoricae

Rocznik: 2018

Szczegóły: nr 4 (55)

Opis fizyczny: S. 39-50, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 9.000


24/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Juliana Przybosia zwycięstwo i przegrana teorii ekwiwalentyzowania : profesor gimnazjum i uczennica - "siwa świszczypała" i córeczka.

Tytuł równoległy: Julian Przyboś's victory and the defeat of theory of equivalence : a professor of middle school and a pupil - "grey-haired madcap" and a daughter.

Czasopismo: Literatura Ludowa

Rocznik: 2018

Szczegóły: R. 62 nr 4-5

Opis fizyczny: S. 17-24, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/LL

Punktacja MNiSW: 11.000


25/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Filmowe studium alienacji : Rejs.

Tytuł równoległy: The Ship Cruis : a cinematic study of alienation.

Czasopismo: Media, Kultura, Komunikacja Społeczna

Rocznik: 2018

Szczegóły: Nr 14/2

Opis fizyczny: S. 43-56, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


26/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: "Niezgodna zgodność" wspomnień pomarcowych emigrantów : Sabiny Baral Zapiski z wygnania i Lejba Fogelmana Warto żyć.

Tytuł równoległy: "Niezgodna zgodność" memories of aftermarch emigrants : Sabina Baral's Zapiski z wygnania and Lejb Fogelman's Warto żyć.

Czasopismo: Ogród

Rocznik: 2018

Szczegóły: R. 31-32 nr 1-2

Opis fizyczny: S. 259-280, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


27/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Dwie książki o Sarmacji.

Tytuł równoległy: Two books on Sarmatism.

Czasopismo: Pamiętnik Literacki

Rocznik: 2018

Szczegóły: R. 109 z. 4

Opis fizyczny: S. 271-277, streszcz. ang.

Uwagi: Recenzja książek: Palus sarmatica / Krzysztof Koehler. Warszawa 2016 ; Sarmacja : obalanie mitów : podręcznik bojowy / Jacek Kowalski. Warszawa 2016.

Uwagi: 10.18318/pl

Punktacja MNiSW: 6.000


28/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Konstrukcja czasoprzestrzeni w Psalmodii polskiej Wespazjana Kochowskiego.

Tytuł równoległy: Space-time construction in Wespazjan Kochowski's Psalmodia polska ("Polish Psalmody").

Czasopismo: Pamiętnik Literacki

Rocznik: 2018

Szczegóły: R. 109 z. 4

Opis fizyczny: S. 197-206, streszcz. ang.

Uwagi: 10.18318/pl

Punktacja MNiSW: 12.000


29/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T. 7: Literatura, historia, język / red. Piotr Borek, Marceli Olma. Kraków 2017.

Czasopismo: Prace Polonistyczne

Rocznik: 2018

Szczegóły: Ser. 73

Opis fizyczny: S. 251-260, streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Prymas Andrzej Olszewski i jego czasy : piśmiennictwo religijne i okolicznościowe epok dawnych / red. nauk. tomu: Maria Wichowa.
Uwagi: RECENZJA

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.26485/PP

Punktacja MNiSW: 7.000


30/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Przemówienie na bankiecie z okazji wprowadzenia orderu "Virtuti Militari" : interpretacja retoryczna mowy Józefa Piłsudskiego.

Czasopismo: Śląskie Studia Polonistyczne

Rocznik: 2018

Szczegóły: nr 1 (11)

Opis fizyczny: S. 263-280, streszcz. ang., fr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.31261/SSP

Punktacja MNiSW: 7.000


31/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Romans a powieść : analiza porównawcza haseł Słownika literatury polskiego oświecenia.

Tytuł całości: Aplauz najzacniejszej damie, studia i szkice z kręgu literatury i kultury dawnej / pod red. Iwony Maciejewskiej i Agaty Roćko.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego : 2017

Opis fizyczny: S. 121-130

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


32/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Sofistyka - inwencja retoryczna - "manipulacja medialna" : o wydarzeniach bydgoskich 1981 r.

Tytuł całości: Retoryka klasyczna i retoryka współczesna, pola i perspektywy badań / red. nauk. Cyprian Mielczarski.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Instytut Filologii Klasycznej UW : 2017

Opis fizyczny: S. 265-277

Seria: (Scripta / Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego ;t. 9)

Punktacja MNiSW: 20.000


33/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Wespazjana Kochowskiego Psalmodia polska za dobrodziejstwa boskie dziękująca : sacrum czasoprzestrzeni.

Tytuł równoległy: Wespazjan Kochowski's Polish psalmody, thanking for the God's benefits : the sacred of the space-time.

Czasopismo: Barok : historia, literatura, sztuka

Rocznik: 2017

Szczegóły: R. 24 nr 1-2

Opis fizyczny: S. 171-187, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 10.000


34/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: "Niezgodna zgodność" pochwały i nagany : Do króla a staropolski panegiryk królewski.

Czasopismo: Komunikaty Mazursko-Warmińskie

Rocznik: 2017

Szczegóły: nr 3 (297)

Opis fizyczny: S. 505-516, streszcz. ang., niem.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.51974/kmw

Punktacja MNiSW: 10.000


35/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Tuliusz domowy.

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 24

Opis fizyczny: S. 200-206, il.

Uwagi: Tytuł tomu: Akutagawa.
Uwagi: Recenzja książki: Tuliusz domowy : świeckie oratorstwo szlacheckie kręgu rodzinnego (XVII-XVIII wiek) / Małgorzata Ciszewska. Warszawa 2016.

Uwagi: 10.12775/LC

Punktacja MNiSW: 5.000


36/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Glosa polemiczna do Radosława Grześkowiaka "Rozwiązywania Gadki Jana Kochanowskiego".

Czasopismo: Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 61

Opis fizyczny: S. 303-306

Uwagi: POLEMIKA

Uwagi: 10.12775/OiRwP

Punktacja MNiSW: 5.000


37/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Czy faktycznie Piotr Skarga był prorokiem "upadku Polski i niedoli porozbiorowej"?

Tytuł równoległy: Was Piotr Skarga actually a prophet of "the fall of Poland and post-partition misery"?

Czasopismo: Pamiętnik Literacki

Rocznik: 2017

Szczegóły: R. 108 z. 3

Opis fizyczny: S. 145-157, streszcz. ang.

Uwagi: 10.18318/pl

Punktacja MNiSW: 12.000


38/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Kalwińska mowa podszyta nienawiścią : Wilno lat 1581-1582 i "Apologeticus".

Tytuł równoległy: Calvinistic speech fraught with hatred : Vilnius between 1581-1582 and "Apologeticus".

Czasopismo: Pamiętnik Literacki

Rocznik: 2017

Szczegóły: R. 108 z. 3

Opis fizyczny: S. 23-40, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: 10.18318/pl

Punktacja MNiSW: 12.000


39/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Sytuacja liryczna a konstruktywistyczny podział na Naturę i Kulturę : Julian Przyboś, Z Tatr.

Tytuł równoległy: The lyrical situation and the constructivist division of nature and culture : Julian Przybos, Z Tatr (From the Tatra mountains).

Czasopismo: Teksty Drugie

Rocznik: 2017

Szczegóły: nr 4 (166)

Opis fizyczny: S. 235-252, streszcz. ang.

Uwagi: 10.18318/td

Punktacja MNiSW: 15.000


40/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Gatunkowa hybryda z 1638 roku : Samuela Twardowskiego Dafnis drzewem bobkowym : przyczynek do "zagłady gatunków".

Tytuł równoległy: A hybrid genre from 1638 : Samuel Twardowski's Daphne transformed into a laurel tree.

Czasopismo: Teksty Drugie

Rocznik: 2017

Szczegóły: nr 6 (168)

Opis fizyczny: S. 142-165, streszcz. ang.

Uwagi: 10.18318/td

Punktacja MNiSW: 15.000


41/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Pięćset lat reformacji w Toruniu.

Czasopismo: Terminus : półrocznik poświęcony tradycji antycznej w kulturze europejskiej

Rocznik: 2017

Szczegóły: R. 19 z. 2

Opis fizyczny: S. 457-468

Uwagi: Reecenzja publikacji: Reformacja w Toruniu : wpływ kultury ewangelickiej na rozwój miasta : katalog wystawy w Muzeum Okręgowym w Toruniu, 9 czerwca - 15 października 2017 / [redakcja katalogu Joanna Arszyńska, Liliana Lewandowska, Aleksandra Mierzejewska]. Toruń 2017.

Uwagi: 10.4467/20843844TE

Punktacja MNiSW: 7.000


42/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Punkt zapalny tumultu toruńskiego 1724 roku i monologowy dialog historyków : Woldemar Gastpary - Stanisław Salmonowicz.

Tytuł równoległy: The flash point of Toruń Tumult (1724) and monologue-dialog between two historians : Woldemar Gastpary - Stanisław Salmonowicz.

Czasopismo: Zagadnienia Rodzajów Literackich

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 60 z. 4

Opis fizyczny: S. 145-158, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.26485/ZRL

Punktacja MNiSW: 14.000


43/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Przemoc w laboratorium "mikrofizyki władzy" : Marka Piwowskiego i Janusza Głowackiego Rejs.

Tytuł równoległy: Violence in a laboratory of "microphysics of power" : Marek Piwowski and Janusz Głowacki's Rejs.

Czasopismo: Znaczenia : kultura, komunikacja, społeczeństwo

Rocznik: 2017

Szczegóły: Nr 16

Opis fizyczny: S. 53-58, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


44/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: W patriotycznym trójkącie bermudzkim : Polska jest ojczyzną - Krzyż i orzeł - Zdjąć Polskę z krzyża.

Tytuł równoległy: In a patriotic Bermuda triangle.

Czasopismo: Znaczenia : kultura, komunikacja, społeczeństwo

Rocznik: 2017

Szczegóły: Nr 16

Opis fizyczny: S. 27-36, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


45/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Status benedyktynów w Opisie obyczajów za panowania Augusta III ks. Jędrzeja Kitowicza.

Tytuł całości: Monastycyzm XV-XVIII wieku, tradycja średniowieczna wobec wyzwań nowożytnego humanizmu / red. nauk. Michał T. Gronowski, Piotr Urbański.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego : 2016

Opis fizyczny: S. 321-337

Seria: (Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w Dialogu z Europą. Hermeneutyka Wartości ;T. 4)

Punktacja MNiSW: 5.000


46/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Ulryk Schober i konceptystyczna sztuka pochwały : Gratulacje z powodu szczęśliwego ugaszenia pożaru na wsi Strobanda.

Czasopismo: Forum Artis Rhetoricae

Rocznik: 2016

Szczegóły: nr 1 (44)

Opis fizyczny: S. 41-55, streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Retoryka i historia w I Rzeczypospolitej.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


47/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Część archaiczna pieśni ojczystej : "wyrafinowany artyzm" a majuskuły jako znaki delimitacji wiersza (źródło versus imitacyjne konstrukcje).

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 19

Opis fizyczny: S. 99-117, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Konstruktywizm w literaturoznawstwie / pod redakcją Pawła Bohuszewicza i Marzenny Cyzman.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/LC

Punktacja MNiSW: 10.000


48/204


Autorzy: Bohuszewicz Paweł, Cyzman Marzenna, Dąbrówka Andrzej, Markiewka Tomasz Szymon, Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Dyskusja wokół tekstu Andrzeja Dąbrówki Konstruktywizm w badaniach literatury dawnej.

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 19

Opis fizyczny: S. 211-219

Uwagi: 10.12775/LC


49/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Między alegoryzmem a panegiryzmem : Tomasza Tretera Theatrum virtutum divi Stanislai Hosii : (rozpoznania).

Czasopismo: Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo

Rocznik: 2016

Szczegóły: nr 6 (9)

Opis fizyczny: S. 271-282, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 12.000


50/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Film "Bolesław Śmiały" - relacje między Polską Ludową i Kościołem.

Czasopismo: Przegląd Historyczny

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 107 z. 4

Opis fizyczny: S. 685-703, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 12.000


51/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: O "kobietach, kanonie i badaniach literatury dawnej" polemiczny głos.

Czasopismo: Terminus : półrocznik poświęcony tradycji antycznej w kulturze europejskiej

Rocznik: 2016

Szczegóły: R. 18 z. 3

Opis fizyczny: S. 271-286, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.4467/20843844TE

Punktacja MNiSW: 14.000


52/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Filozoficzne spory literaturoznawców o interpretację : od presokratyków przez Romana Ingardena do Josefa Mitterera.

Czasopismo: Znaczenia : kultura, komunikacja, społeczeństwo

Rocznik: 2016

Szczegóły: Nr 15

Opis fizyczny: S. 193-198

Uwagi: Recenzja książki: Literaturoznawczy spór o interpretację : analiza wybranych dwudziestowiecznych koncepcji teoretycznych / Tomasz Szymon Markiewka. Toruń 2016.

Punktacja MNiSW: 4.000


53/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Czy Marchołtowy Salomon faktycznie jest mędrcem?

Tytuł całości: Biernat z Lublina a literatura i kultura wczesnego renesansu w Polsce / redakcja Justyna Dąbkowska-Kujko, Anna Nowicka-Struska.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 2015

Opis fizyczny: S. 105-122, streszcz. ang.

Seria: (Lubelska Biblioteka Staropolska. Monografie ;T. 2)

Punktacja MNiSW: 5.000


54/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Stanisław Barańczak i Książki najgorsze czterdzieści lat później : (lekturowe podpowiedzi dla młodszych pokoleń).

Tytuł całości: Stanisław Barańczak in memoriam / red. nauk. Jakub Osiński, Michał Pranke, Aleksandra Szwagrzyk, Paweł Tański.

Adres wydawniczy: Toruń, ProLog : 2015

Opis fizyczny: S. 151-168

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


55/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Ks. Piotr Skarga a dialog ekumeniczny / pod red. Krzysztofa Obremskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: 171 s., il.; streszcz. ang.

Seria: (Litteraria Copernicana ;vol. 15)


56/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Ciało, płeć, kultura.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: 340 s., il.

Punktacja MNiSW: 25.000


57/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Ks. Piotr Skarga jako problem dialogu ekumenicznego katolików : jezuickie wspominanie i kreowanie w 2012 roku.

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 15

Opis fizyczny: S. 73-87, il., tab.

Punktacja MNiSW: 10.000


58/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Bogurodzica : struktura czasoprzestrzeni i obraz poetycki.

Tytuł równoległy: Mother of God : spatiotemporal structure and poetic picture.

Czasopismo: Pamiętnik Literacki

Rocznik: 2015

Szczegóły: R. 106 z. 1

Opis fizyczny: S. 129-146, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 12.000


59/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Literaturoznawstwo polskie : kryzys versus biurokratyczna żywotność : (prawo "rosnącej piramidy" Cyrila Northcote'a Parkinsona).

Czasopismo: Przegląd Kulturoznawczy

Rocznik: 2015

Szczegóły: nr 1 (23)

Opis fizyczny: S. 51-68, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.4467/20843860PK

Punktacja MNiSW: 14.000


60/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Anioł w piśmiennictwie polskim XVII i XVIII wieku / Dariusz Dybek. Wrocław 2012.

Czasopismo: Śląskie Studia Polonistyczne

Rocznik: 2015

Szczegóły: nr 1 (6)

Opis fizyczny: S. 191-201, streszcz. ang., fr.

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


61/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Dwaj satyrycy o wyrodnych potomkach zacnych przodków : Krzysztof Opaliński i Adam Naruszewicz.

Czasopismo: Śląskie Studia Polonistyczne

Rocznik: 2015

Szczegóły: nr 1 (6)

Opis fizyczny: S. 53-67, streszcz. ang., fr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


62/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Ciało sarmackie - ciało polskie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku.

Tytuł równoległy: The Sarmatian body and the twenty-first-century Polish body.

Czasopismo: Teksty Drugie

Rocznik: 2015

Szczegóły: nr 1 (151)

Opis fizyczny: S. 140-160, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 15.000


63/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Tumult krakowski 1591 roku : przeciwstawne faktografie, rozłączne argumentacje, Skargowa sofistyka.

Tytuł całości: Retoryka Towarzystwa Jezusowego i jej konteksty / red. Łukasz Cybulski, Krzysztof Koehler.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego : 2014

Opis fizyczny: S. 29-47

Punktacja MNiSW: 5.000


64/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Wizerunki medialne polityków : Lech Kaczyński, Donald Tusk, Bronisław Komorowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: 209, [5] s., [2] k., il.

Punktacja MNiSW: 25.000


65/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Ks. Piotr Skarga, jubileuszowy rok 2012 i (post)sarmacka dominacja Kościoła katolickiego.

Tytuł całości: Tradycje szlacheckie we współczesnej kulturze polskiej, przybliżenia i perspektywy badawcze / pod red. Marcina Lutomierskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Oddział : 2014

Opis fizyczny: S. 131-145, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


66/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Bezgrzesznie grzeszna Rzeczpospolita jako "złe miejsce" : Jan Stanisław Jabłonowski, Skrupuł bez skrupułu w Polsce.

Czasopismo: Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo

Rocznik: 2014

Szczegóły: nr 4 (7)

Opis fizyczny: S. 229-238, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


67/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Mowa jako proza poetycka : Król Duch, Józef Piłsudski i prochy Juliusza Słowackiego (Wawel, 28 czerwca 1927 roku).

Tytuł równoległy: Address as an example of poetic prose : the Spirit King, Józef Piłsudski and the ashes of Juliusz Słowacki (Wawel, 28 June 1927).

Czasopismo: Teksty Drugie

Rocznik: 2014

Szczegóły: nr 3 (147)

Opis fizyczny: S. 13-28, tab.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 10.000


68/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Panegiryk biskupi Prus Królewskich? Biskupi Chełmińscy Stanisław Hozjusz i Kazimierz Jan Opaliński.

Tytuł całości: Panegiryk jako element życia literackiego doby staropolskiej i oświeceniowej / pod red. Moniki Sulejewicz-Nowickiej i Zbigniewa Gruszki.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : 2013

Opis fizyczny: S. 79-94

Punktacja MNiSW: 5.000


69/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Od prozy rytmicznej do obrazu poetyckiego : Piłsudski i jego mowa podczas złożenia prochów Słowackiego w krypcie wawelskiej.

Tytuł całości: Potencjał wiersza / pod red. Witolda Sadowskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Fundacja Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych, IBL PAN Wydawnictwo : 2013

Opis fizyczny: S. 97-117, tab.

Punktacja MNiSW: 5.000


70/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Czterdziestolatek między miastem a wsią : demitologizacja mitu wiejskiej szczęśliwości.

Czasopismo: Literatura Ludowa

Rocznik: 2013

Szczegóły: R. 57 nr 1

Opis fizyczny: S. 3-9, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


71/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Dlaczego w Polsce nie ma teologii wyzwolenia? Odpowiedź alternatywna Stanisławowi Obirkowi.

Czasopismo: Odra

Rocznik: 2013

Szczegóły: R. 53 nr 11

Opis fizyczny: S. 17-20


72/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Toruńskie zagadki weselne : porównania, obrazowanie, obyczajność.

Czasopismo: Pamiętnik Literacki

Rocznik: 2013

Szczegóły: R. 104 z. 3

Opis fizyczny: S. 99-118, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 10.000


73/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Staropolskie ciało, jakie było, każdy przeczyta.

Czasopismo: Przestrzenie Teorii / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 19

Opis fizyczny: S. 211-222, streszcz. ang.

Uwagi: Recenzja tomu: Ciało w literaturze wieków dawnych / pod red. Pawła Bohuszewicza i Ireneusza Szczukowskiego. Toruń 2012, Litteraria Copernicana 2012, nr 1 (9).

Punktacja MNiSW: 10.000


74/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Konfederacja warszawska, ksiądz Piotr Skarga i mowa podszyta nienawiścią.

Czasopismo: Terminus : półrocznik poświęcony tradycji antycznej w kulturze europejskiej

Rocznik: 2013

Szczegóły: R. 15 z. 1

Opis fizyczny: S. 37-66, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 7.000


75/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Prezydent Lech Kaczyński : "przemysł pogardy", "mowa nienawiści", "neosofistyka".

Czasopismo: Znaczenia : kultura, komunikacja, społeczeństwo

Rocznik: 2013

Szczegóły: Nr 8

Opis fizyczny: S. 77-85, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 2.000


76/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Wzrok : "Obraz szlachcica polskiego Wacława Kunickiego z domu Bończa wystawiony".

Tytuł całości: Sensualność w kulturze polskiej, przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności / kier. proj. Włodzimierz Bolecki.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo : 2012

Uwagi: Projekt realizowany on-line: www.sensualnosc.ibl.waw.pl

Punktacja MNiSW: 5.000


77/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Toruńskie zagadki weselne.

Tytuł całości: Sensualność w kulturze polskiej, przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności / kier. proj. Włodzimierz Bolecki.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo : 2012

Uwagi: Projekt realizowany on-line: www.sensualnosc.ibl.waw.pl


78/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Pięć zmysłów : "niepróżnujące próżnowanie".

Tytuł całości: Sensualność w kulturze polskiej, przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności / kier. proj. Włodzimierz Bolecki.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo : 2012

Uwagi: Projekt realizowany on-line: www.sensualnosc.ibl.waw.pl

Punktacja MNiSW: 5.000


79/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Postaciowanie panegiryczne : August II Mocny.

Tytuł całości: Sensualność w kulturze polskiej, przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności / kier. proj. Włodzimierz Bolecki.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo : 2012

Uwagi: Projekt realizowany on-line: www.sensualnosc.ibl.waw.pl

Punktacja MNiSW: 5.000


80/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Mateusz z Krakowa i jego kazania synodalne o naprawie obyczajów kleru : reformacja versus katolicka reforma wewnętrzna.

Tytuł całości: Spotkania w przestrzeni idei, słów, obrazów, księga pamiątkowa dedykowana prof. dr hab. Zofii Mocarskiej-Tycowej / pod red. Joanny Bielskiej-Krawczyk, Krzysztofa Ćwiklińskiego, Sylwii Kołos.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: S. 17-26

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 5]

Punktacja MNiSW: 4.000


81/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Literatura staropolska czytana współczesną humanistyką : przymiarki metodologiczne.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: 197 s.

Punktacja MNiSW: 25.000


82/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Ziemiańska mitologia a Paskowe realia.

Tytuł całości: Z dziejów staropolskiego pamiętnikarstwa, przekroje i zbliżenia / pod red. Piotra Borka.

Adres wydawniczy: Kraków, Collegium Columbinum : 2012

Opis fizyczny: S. 237-249

Seria: (Biblioteka Tradycji. Seria Druga ;114)

Punktacja MNiSW: 5.000


83/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Autodestrukcja wizerunku polityka : prezydent Lech Kaczyński.

Czasopismo: Athenaeum (Toruń)

Rocznik: 2012

Szczegóły: Z. 34

Opis fizyczny: S. 72-102, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 7.000


84/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: O alternatywnych rozwiązaniach toruńskich zagadek weselnych.

Czasopismo: Literatura Ludowa

Rocznik: 2012

Szczegóły: R. 56 nr 2

Opis fizyczny: S. 25-31, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 7.000


85/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Estetyka, erotyka i parytet płciowy : Historia piękna i Historia brzydoty pod redakcją Umberta Eco.

Czasopismo: Przestrzenie Teorii / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 17

Opis fizyczny: S. 115-137, tab.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 10.000


86/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Duszpasterstwo akademickie w Toruniu i dezinformująca informacja turystyczna : ministudium manipulacji.

Czasopismo: Znaczenia : kultura, komunikacja, społeczeństwo

Rocznik: 2012

Szczegóły: Nr 7

Opis fizyczny: S. 53-58


87/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Nieodpowiedzialność - "Trochę teatru z tego zrobiliśmy" : Jan Rulewski i bydgoski marzec 1981 roku.

Tytuł całości: Kultura Solidarności, socjologiczno-antropologiczne analizy kulturowego dziedzictwa "Solidarności" / red. nauk.: Karolina Ciechorska-Kulesza, Radosław Kossakowski, Paweł Łuczeczko.

Adres wydawniczy: Pszczółki, Wydawnictwo Orbis Exterior : 2011

Opis fizyczny: S. 61-74

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


88/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Trzy ułamki tradycji : polski mesjanizm 2010.

Tytuł całości: Przeszłość we współczesnej narracji kulturowej, studia i szkice kulturoznawcze. T. 1 / pod red. Piotra Bilińskiego.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego : 2011

Opis fizyczny: S. 77-98

Seria: (Varia Culturalia)

Punktacja MNiSW: 5.000


89/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: O nowomowie inaczej : Walery Pisarek Janem Rulewskim czytany lirycznie.

Tytuł całości: Rhetorica regina artis scientiaeque / [red. nauk. Sławomir Górzyński].

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo DiG : 2011

Opis fizyczny: S. 179-192, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


90/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Słuch : Wespazjan Kochowski, "Psalmodia".

Tytuł całości: Sensualność w kulturze polskiej, przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności / kier. proj. Włodzimierz Bolecki.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo : 2011

Uwagi: Projekt realizowany on-line: www.sensualnosc.ibl.waw.pl

Punktacja MNiSW: 5.000


91/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Wzrok : Maciej Stryjkowski "O początkach, wywodach […]".

Tytuł całości: Sensualność w kulturze polskiej, przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności / kier. proj. Włodzimierz Bolecki.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo : 2011

Uwagi: Projekt realizowany on-line: www.sensualnosc.ibl.waw.pl

Punktacja MNiSW: 5.000


92/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Język przemówień politycznych generała Wojciecha Jaruzelskiego w okresie stanu wojennego / Marek Jeziński. Toruń 2009.

Czasopismo: Athenaeum (Toruń)

Rocznik: 2011

Szczegóły: Z. 27

Opis fizyczny: S. 166-177

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 7.000


93/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Zamarła Turnia, siostry Skotnicówny i ekwiwalentyzowanie : "Z Tatr" Juliana Przybosia.

Tytuł równoległy: Zamarła Turnia, the Skotnica sisters and developing equivalence : on Julian Przyboś's "From the Tatras" ("Z Tatr").

Czasopismo: Pamiętnik Literacki

Rocznik: 2011

Szczegóły: R. 102 z. 2

Opis fizyczny: S. 129-142, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 10.000


94/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: "Styczność" jako paralogika poezji czystego nonsensu.

Tytuł równoległy: "Contiguity" as the paralogic of pure nonsense poetry.

Czasopismo: Teksty Drugie

Rocznik: 2011

Szczegóły: nr 3 (129)

Opis fizyczny: S. 262-279, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 10.000


95/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: "Szare kurki przy bażantach"? Męskie odstępstwa od układu patriarchalno-niewolniczego.

Tytuł całości: Literatura dawna a współczesna humanistyka / pod red. Krzysztofa Obremskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 263-282

Punktacja MNiSW: 7.000


96/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Proza poetycka Józefa Piłsudskiego : (przemówienie przy składaniu prochów Słowackiego do grobó wawelskich).

Tytuł całości: Problematyka tekstu głosowo interpretowanego. 3 / pod red. Władysława Sawryckiego [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Mado : 2010

Opis fizyczny: S. 173-196, tab.

Punktacja MNiSW: 7.000


97/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Poetycka reinterpretacja zdrady : (Wacław Oszajca, Juda przyjdzie ostatni).

Tytuł całości: Przedziwne światy, prace z historii i teorii literatury ofiarowane dr. hab. Jerzemu Z. Maciejewskiemu / pod red. Krzysztofa Ćwiklińskiego, Rafała Moczkodana i Radosława Siomy.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 173-182


98/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Wielowiekowa tradycja pochwały władcy : od poetów karolińskich po Kubę Wojewódzkiego.

Tytuł całości: Recepcja kultury średniowiecznej w humanistyce / pod red. Krzysztofa Obremskiego i Jarosława Wenty.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 129-145

Seria: (Publikacje Centrum Mediewistycznego Wydziału Nauk Historycznych UMK ;nr 3)
Seria: (Mediaevalia ;nr 1)


99/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: "Ikonosfera" dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego unaoczniona piórem Macieja Stryjkowskiego.

Tytuł całości: Socialinių tapatumų reprezentacijos, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūroje / red. Aistė Paliusytė.

Adres wydawniczy: Vilnius, Lietuvos Kultūros Tyrimų Institutas : 2010

Opis fizyczny: S. 18-42, streszcz. lit.

Seria: (Dailės Istorijos Studijos ;4)

Punktacja MNiSW: 7.000


100/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Genologia i retoryka w Księdze Psalmów.

Adres wydawniczy: Toruń, nakł. własny : 2010

Opis fizyczny: 188 s.

Punktacja MNiSW: 24.000


101/204


Autorzy: Obremski Krzysztof, Wenta Jarosław.

Tytuł oryginału: Recepcja kultury średniowiecznej w humanistyce / pod red. Krzysztofa Obremskiego i Jarosława Wenty.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: 196 s.

Seria: (Publikacje Centrum Mediewistycznego Wydziału Nauk Historycznych UMK ;nr 3)
Seria: (Mediaevalia ;nr 1)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego K. Obremskiego: 5]

Punktacja MNiSW: 3.000


102/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Literatura dawna a współczesna humanistyka / pod red. Krzysztofa Obremskiego

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: 282 s., il.

Punktacja MNiSW: 5.000


103/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Anioł w poezji baroku : dzieje postaci w kulturze dawnej Europy / Danuta Künstler-Langner. Toruń 2007.

Czasopismo: Pamiętnik Literacki

Rocznik: 2010

Szczegóły: R. 101 z. 1

Opis fizyczny: S. 221-234, streszcz. ang.

Uwagi: RECENZJA.

Punktacja MNiSW: 10.000


104/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Wacław Potocki i Podgórze Karpackie : peryferyjne centrum teologicznej refleksji poety ("Tydzień stworzenia świata" - "Ogród").

Czasopismo: Studia Europaea Gnesnensia

Rocznik: 2010

Szczegóły: Nr 1-2

Opis fizyczny: S. 297-310, streszcz. ang.


105/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Retoryka ponad gramatyką (składnią)? O tradycjach literackich Kazań świętokrzyskich.

Czasopismo: Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi

Rocznik: 2010

Szczegóły: T. 4

Opis fizyczny: S. 51-64, streszcz. ang.


106/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Manipulacja? Między faktami biografii a filologią : (Aftoniosa "Pochwała Tukidydesa" i "Nagana Filipa").

Czasopismo: Znaczenia : kultura, komunikacja, społeczeństwo

Rocznik: 2010

Szczegóły: Nr 3

Opis fizyczny: S. 93-101


107/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Krytyka poetycka? : (W. Kochowski, Poetowie polscy świeższy i dawniejszy we dworze helikońskim odmalowani).

Tytuł całości: Poezja świadoma siebie, interpretacje wierszy autotematycznych / pod red. Andrzeja Stoffa, Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej, Dariusza Brzostka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009

Opis fizyczny: S. 33-46


108/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Od "Zarysu teorii nonsensu" do czystego nonsensu w życiu codziennym.

Czasopismo: Przestrzenie Teorii / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 12

Opis fizyczny: S. 267-279, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


109/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Polonistyczna dydaktyka uniwersytecka : tezy do dyskusji.

Tytuł równoległy: Polish-studies university-level teaching methodology.

Czasopismo: Teksty Drugie

Rocznik: 2009

Szczegóły: nr 1-2 (115-116)

Opis fizyczny: S. 273-275, streszcz. ang.


110/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Zburzenie Jerozolimy i tumult toruński 1724 roku : teologia historii jako warunek konieczny porównania.

Czasopismo: Terminus : półrocznik poświęcony tradycji antycznej w kulturze europejskiej

Rocznik: 2009

Szczegóły: R. 11 z. 1-2

Opis fizyczny: S. 131-139, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


111/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Kaznodziejski dokument podwójnej gry politycznej : mowa księdza Benedykta Rusieckiego na pogrzebie Kazimierza Władysława Sapiehy.

Czasopismo: Wschodni Rocznik Humanistyczny

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 6

Opis fizyczny: S. 81-91, streszcz. ang., ros.

Punktacja MNiSW: 2.000


112/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Toruńska "GW" o TW : szara strefa między informacją a manipulacją.

Czasopismo: Znaczenia : kultura, komunikacja, społeczeństwo

Rocznik: 2009

Szczegóły: Nr 2

Opis fizyczny: S. 91-94


113/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Wiedeń 12 września 1683, Stany Zjednoczone 11 września 2001, Warszawa 11 września 2007 : Polska XXI wieku przedmurzem chrześcijaństwa.

Tytuł całości: Demokracja w Polsce po 2005 roku / pod red. Danuty Karnowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2008

Opis fizyczny: S. 226-236, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 7.000


114/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Ksieni Teresa Chreptowiczówna i jej "feministyczne" mowy.

Tytuł całości: Kobieta epok dawnych w literaturze, kulturze i społeczeństwie / pod red. Iwony Maciejewskiej i Krystyny Stasiewicz.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Wydawnictwo Littera : 2008

Opis fizyczny: S. 196-202


115/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Jezuicki dramat eucharystyczny jako propaganda sukcesu (Toruń lat osiemdziesiątych wieku XVII).

Tytuł całości: Komunikacja i komunikowanie w dawnej Polsce / pod red. Krzysztofa Stępnika, Macieja Rajewskiego.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 2008

Opis fizyczny: S. 181-187

Seria: (Komunikowanie i Komunikacja)


116/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Die Deutschordensritter bei Zlotorie, der Deutschordensbruder Rüdiger am masowischen Hof und Kmicic in Preussen : der Glaube als die Rechtfertigung der Gewalt.

Tytuł całości: Mittelalterliche Kultur und Literatur im Deutschordensstaat in Preussen, Leben und Nachleben / hrsg. von Jarosław Wenta, Sieglinde Hartmann und Gisela Vollmann-Profe.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2008

Opis fizyczny: S. 615-625

Seria: (Publikacje Centrum Mediewistycznego Wydziału Nauk Historycznych UMK ;nr 1)
Seria: (Sacra Bella Septentrionalia ;1)

Punktacja MNiSW: 3.000


117/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Sarmatyzacja Skandynawii w jezuickim dramacie eucharystycznym (Chrystiernus II, król duński i szwedzki).

Tytuł całości: Polonistyczne drogi, księga jubileuszowa poświęcona profesorowi Władysławowi Sawryckiemu w 70. rocznicę urodzin / pod red. Macieja Wróblewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2008

Opis fizyczny: S. 61-66


118/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Pobożny bełkot pseudohistoryczny (Czesław Stanisław Bartnik Idea polskości).

Tytuł całości: Pytania o wiarę, religia i Kościół w literaturze polskiej / red. nauk. Andrzej Sulikowski.

Adres wydawniczy: Szczecin, Wydawnictwo Print Group : 2008

Opis fizyczny: S. 395-419

Seria: (Z Prac Zakładu Teorii i Antropologii Literatury Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego)

Punktacja MNiSW: 7.000


119/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Zderzenia : literatura dawna a metody współczesnej humanistyki / pod red. Krzysztofa Obremskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2008

Opis fizyczny: 191 s., il.

Seria: (Litteraria Copernicana ;vol. 2)


120/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Jakub Kazimierz Rubinkowski : dziejopisarz i człowiek saskiego półwiecza.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo DiG : 2008

Opis fizyczny: 340 s.

Uwagi: Bibliogr.; Indeks osób

Punktacja MNiSW: 24.000


121/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: "Ma Eufrozyna coś osobliwego" : poetyka toruńskiej zagadki weselnej przełomu XVII i XVIII w.

Czasopismo: Barok : historia, literatura, sztuka

Rocznik: 2008

Szczegóły: R. 15 nr 1

Opis fizyczny: S. 173-188, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 8.000


122/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Barokowa kosmogonia jako problem apokryficznej "luki" : amplifikacja i teologia negatywna (W. Potocki, Tydzień stworzenia świata).

Czasopismo: Barok : historia, literatura, sztuka

Rocznik: 2008

Szczegóły: R. 15 nr 2

Opis fizyczny: S. 81-90, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 8.000


123/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Ksieni Teresa Chreptowiczówna i emancypacja : zapis nietrafnej, chociaż metodologicznie pożytecznej hipotezy badawczej.

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2008

Szczegóły: Vol. 2

Opis fizyczny: S. 141-153, il.


124/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Bitwa i polowanie w "Kronice polskiej" Anonima zwanego Gallem : relacje świata ludzkiego ze światem zwierząt.

Czasopismo: Pamiętnik Literacki

Rocznik: 2008

Szczegóły: R. 99 z. 3

Opis fizyczny: S. 5-18, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 8.000


125/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Kłopoty z humanizmem.

Czasopismo: Wiadomości Historyczne

Rocznik: 2008

Szczegóły: R. 51 nr 1

Opis fizyczny: S. 56-60


126/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Tradycja bez zadęcia - Rzeczpospolita szlachecka.

Czasopismo: Wiadomości Historyczne

Rocznik: 2008

Szczegóły: R. 51 nr 2

Opis fizyczny: S. 48-54


127/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Nowomowa - "nowa nowomowa" - mit (ks. A. Zwoliński, Słowo w relacjach społecznych).

Tytuł całości: Polska na początku XXI wieku, państwo, politycy, mass media / pod red. Lesława Koćwina.

Adres wydawniczy: Wrocław, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania : 2007

Opis fizyczny: S. 205-217, streszcz. ang., pol.

Punktacja MNiSW: 6.000


128/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Socrealistyczna poezja zaangażowana : Maciej Maleńczuk i Chamstwo w państwie.

Tytuł całości: Polska proza i poezja po 1989 roku wobec tradycji / pod red. Aleksandra Główczewskiego i Macieja Wróblewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 311-321

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Punktacja MNiSW: 4.000


129/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Stalin, panegiryści i prawo przechodzenia zmian ilościowych w jakościowe.

Czasopismo: Pamiętnik Literacki

Rocznik: 2007

Szczegóły: R. 98 z. 3

Opis fizyczny: S. 124-136, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


130/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Hieronim - Hozjusz - Trydent : o "Przedmowie" do parafrazy Psalmu 50 z 1528 r.

Tytuł całości: Kardynał Stanisław Hozjusz (1504-1579), osoba, myśl, dzieło, czasy i znaczenie : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Achremczyka, Jana Guzowskiego i Jacka Jezierskiego.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Studio Poligrafii Komputerowej : 2005

Opis fizyczny: S. 265-271

Punktacja MNiSW: 6.000


131/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Czy zakończenie Pokuty w kwartanie faktycznie jest dysonansem?

Tytuł całości: Literatura, historia, dziedzictwo, prace ofiarowane profesor Teresie Kostkiewiczowej / pod red. Tomasza Chachulskiego i Anny Grześkowiak-Krwawicz.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo : 2006

Opis fizyczny: S. 106-109

Punktacja MNiSW: 6.000


132/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: "Ziemskie niebo" : życie codzienne w klasztorze grodzieńskich brygidek jako relacja zawierania się profanum w sacrum.

Tytuł całości: Między barokiem a oświeceniem, radości i troski dnia codziennego / pod red. Stanisława Achremczyka.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Towarzystwo Naukowe, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego : 2006

Opis fizyczny: S. 141-147

Seria: (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ;231)

Punktacja MNiSW: 6.000


133/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Akcje subiektywnych napięć emocjonalnych w tragedii : (Król Edyp - Antygona - Medea - Odprawa posłów greckich).

Tytuł całości: Światy przedstawione, prace z historii i teorii literatury ofiarowane profesorowi Jerzemu Speinie / pod red. Marii Kalinowskiej [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2006

Opis fizyczny: S. 57-76

Punktacja MNiSW: 6.000


134/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Nowomowa jako poetyka listu pasterskiego ("Demokracja bez wartości przemienia się w totalitaryzm").

Tytuł całości: Teorie i casusy globalizacji / pod red. Romana Bäckera, Joanny Marszałek-Kawy.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2006

Opis fizyczny: S. 221-234

Punktacja MNiSW: 6.000


135/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Socrealistyczny apokryf a kult komunistycznych świętych.

Czasopismo: Pamiętnik Literacki

Rocznik: 2006

Szczegóły: R. 97 z. 2

Opis fizyczny: S. 65-74, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


136/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Na marginesie krytycznej oceny.

Tytuł równoległy: On the margin of critical evaluation.

Czasopismo: Studia Judaica

Rocznik: 2006

Szczegóły: R. 9 nr 1

Opis fizyczny: S. 83-91, streszcz. ang.


137/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Sapiehowie i panegiryk magnacki : Mowa księdza Benedykta Rusieckiego na pogrzebie Kazimierza Władysława Sapiehy.

Tytuł całości: Dwory magnackie w XVIII wieku, rola i znaczenie kulturowe / pod red. Teresy Kostkiewiczowej i Agaty Roćko.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo DiG : 2005

Opis fizyczny: S. 41-55

Punktacja MNiSW: 6.000


138/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Czy Jakub Kazimierz Rubinkowski faktycznie był erudytą? : rekonesans.

Tytuł całości: Między barokiem a oświeceniem, edukacja, wykształcenie, wiedza : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Achremczyka.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Towarzystwo Naukowe : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego : 2005

Opis fizyczny: S. 122-133

Seria: (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ;226)

Punktacja MNiSW: 6.000


139/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Czarnoleskie Treny : Hiob, grzech poety, rozgrzeszenie Boga.

Tytuł całości: Paradygmat pamięci w kulturze, prace dedykowane Antoniemu Czyżowi / red. Andrzej Borkowski, Marcin Pliszka, Artur Ziontek.

Adres wydawniczy: Siedlce, Siedleckie Towarzystwo Naukowe : 2005

Opis fizyczny: S. 289-293

Punktacja MNiSW: 6.000


140/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: "Retoryka" w wychodku zlewni mleka.

Czasopismo: Teksty Drugie

Rocznik: 2005

Szczegóły: nr 5 (95)

Opis fizyczny: S. 213-218

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


141/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: "Najjaśniejszy August II w wojnach mężny".

Tytuł całości: Między barokiem a oświeceniem, wojny i niepokoje czasów saskich : praca zbiorowa / pod red. Krystyny Stasiewicz i Stanisława Achremczyka.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Towarzystwo Naukowe : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego : 2004

Opis fizyczny: S. 177-198

Seria: (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ;216)

Punktacja MNiSW: 4.000


142/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Przekład - parafraza - imitacja - alegacja : (o poezji religijnej Stanisława Herakliusza Lubomirskiego).

Tytuł całości: Stanisław Herakliusz Lubomirski - twórca i dzieła / pod red. Adama Karpińskiego i Estery Lasocińskiej

Adres wydawniczy: Warszawa, IBL : 2004

Opis fizyczny: S. 187-215, tab.

Seria: (Studia Staropolskie. Series Nova ;t. 9)

Punktacja MNiSW: 4.000


143/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Retoryka w "domu wspólnej samotności" : (Dzieje kapitularne zakonnic świętej matki Brygitty konwentu grodzieńskiego).

Tytuł całości: Teatr wymowy, formy i przemiany retoryki użytkowej / pod red. Jolanty Sztachelskiej oraz Janusza Maciejewskiego i Elżbiety Dąbrowicz.

Adres wydawniczy: Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu : 2004

Opis fizyczny: S. 197-211

Punktacja MNiSW: 4.000


144/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Retoryka : dla studentów historii, politologii i dziennikarstwa

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2004

Opis fizyczny: 239 s.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


145/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Do Redakcji "Baroku" dwie odpowiedzi autora Panegirycznej sztuki postaciowania.

Czasopismo: Barok : historia, literatura, sztuka

Rocznik: 2004

Szczegóły: R. 11 nr 1

Opis fizyczny: S. 267-277

Uwagi: Odpowiedź na recenzje Janusza Pelca i Romana Krzywego.


146/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: "Wielka teraźniejszość" i alegoreza jako konteksty sarmackiego mesjanizmu.

Czasopismo: Barok : historia, literatura, sztuka

Rocznik: 2004

Szczegóły: R. 11 nr 1

Opis fizyczny: S. 105-117, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


147/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Dwa mesjanizmy : sarmackie przedmurze i romantyczny "naród umęczony" : ("Psalmodia" - "Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego").

Czasopismo: Przegląd Humanistyczny

Rocznik: 2004

Szczegóły: R. 48 nr 4

Opis fizyczny: S. 49-59, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


148/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Konwencja panegiryczna jako problem zachowania źródeł : (Dzieje kapitularne zakonnic świętej matki Brygitty konwentu grodzieńskiego).

Tytuł całości: Między Zachodem a Wschodem, studia ku czci profesora Jacka Staszewskiego. T. 2 / pod red. Jarosława Dumanowskiego [et al.].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2003

Opis fizyczny: S. 477-488

Punktacja MNiSW: 4.000


149/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Panegiryczna sztuka postaciowania : August II Mocny (J.K. Rubinkowski, "Promienie cnót królewskich...).

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2003

Opis fizyczny: 288 s., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 274-277.

Punktacja MNiSW: 20.000


150/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Sztuka panegiryku.

Czasopismo: Barok : historia, literatura, sztuka

Rocznik: 2003

Szczegóły: R. 10 nr 2

Opis fizyczny: S. 213-221

Uwagi: Rec. książki: Nieśmiertelne teatra sławy : teoria i praktyka twórczości panegirycznej na Litwie w XVII-XVIII w. / Jakub Niedźwiedź. Kraków 2003.

Punktacja MNiSW: 6.000


151/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: "Inżynier dusz ludzkich" w muzeum literatury dawnej : nad książką Heleny Bobińskiej "Soso".

Czasopismo: Pamiętnik Literacki

Rocznik: 2003

Szczegóły: R. 94 z. 4

Opis fizyczny: S. 133-164

Punktacja MNiSW: 6.000


152/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Retoryka i panegiryczna przesada.

Tytuł całości: Dzieło literackie i książka w kulturze, studia i szkice ofiarowane profesor Renardzie Ocieczek w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej / red. nauk. Ireneusz Opacki : przy współudziale Bożeny Mazurkowej.

Adres wydawniczy: Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego : 2002

Opis fizyczny: S. 312-324

Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ;nr 2050)

Punktacja MNiSW: 4.000


153/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Ksieni Teresa Chreptowiczówna : wzór osobowy "panny przełożonej".

Tytuł całości: Między barokiem a oświeceniem, sarmacki konterfekt : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Achremczyka.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Towarzystwo Naukowe, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego : 2002

Opis fizyczny: S. 49-67

Seria: (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ;nr 218)

Punktacja MNiSW: 4.000


154/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Od biografii poety do ziemiańskiej mitologii : (Daniel Naborowski, Votum).

Tytuł całości: Opis wiersza, analizy i interpretacje liryki polskiej / pod red. Radosława Siomy.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2002

Opis fizyczny: S. 9-15

Punktacja MNiSW: 4.000


155/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Księgi kanoniczne i apokryf : ("Krótki kurs WKP(b)" - "Józef Stalin. Krótki życiorys" - "Soso. Dziecięce i szkolne lata Stalina").

Tytuł całości: Presja i ekspresja, zjazd szczeciński i socrealizm / pod red. Danuty Dąbrowskiej i Piotra Michałowskiego.

Adres wydawniczy: Szczecin, Wydaw. Naukowe US : 2002

Opis fizyczny: S. 55-68

Seria: (Materiały, Konferencje / Uniwersytet Szczeciński ;nr 67)

Punktacja MNiSW: 4.000


156/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Wprowadzenie do literatury dawnej : skrypt dla studentów filologii polskiej

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2002

Opis fizyczny: 379 s., il.


157/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Wielki Językoznawca : "pokora w parze z majestatem" i scholastyka.

Czasopismo: Teksty Drugie

Rocznik: 2002

Szczegóły: nr 1-2 (73-74)

Opis fizyczny: S. 226-234

Punktacja MNiSW: 6.000


158/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Wprowadzenie do hebrajskiej retoryki biblijnej / Roland Meynet ; przekł. Kazimierz Łukowicz, Tomasz Kot. Kraków 2001.

Czasopismo: Terminus : półrocznik poświęcony tradycji antycznej w kulturze europejskiej

Rocznik: 2002

Szczegóły: R. 4 z. 2

Opis fizyczny: S. 89-95

Uwagi: RECENZJA


159/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Barokowy koncept - wyzwanie dla wyobraźni czytelnika.

Tytuł całości: Gra z czytelnikiem, między konwencją a strategią / pod red. M. Jakitowicz i R. Moczkodana.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2001

Opis fizyczny: S. 11-22

Punktacja MNiSW: 4.000


160/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Poczęcie - scena pierwsza prologu tragedii życia (Wacław Potocki, Dyskurs fizyczny).

Tytuł całości: Sarmackie theatrum. T. 2: Idee i rzeczywistość / red. Renarda Ocieczek przy współudziale Marii Barłowskiej.

Adres wydawniczy: Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego : 2001

Opis fizyczny: S. 63-72, streszcz. and., fr.

Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ;nr 1990)

Punktacja MNiSW: 4.000


161/204


Autorzy: Borkowska Małgorzata, Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Dzieje kapitularne zakonnic świętej matki Brygitty konwentu grodzieńskiego, różne duchowne w sprawach, obyczajach zachodzące przygody lub postanowienia z jak najpewniejszymi być może dowodami zawierające, dla informacyi potomnym tego konwentu siostrom, dekretem generalnej wizyty w roku 1760 odprawionej nakazane / oprac. tekstu Małgorzata Borkowska i Krzysztof Obremski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2001

Opis fizyczny: 206 s.

Punktacja MNiSW: 20.000


162/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Unaocznianie tajemnicy : (o apokryficznej wyobraźni).

Tytuł całości: Wyobraźnia epok dawnych, obrazy, tematy, idee : materiały sesji dedykowanej profesorom Jadwidze i Edmundowi Kotarskim / red. Janusz K. Goliński.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej : 2001

Opis fizyczny: S. 53-62

Punktacja MNiSW: 4.000


163/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Scena gimnazjum toruńskiego - retoryka - parenetyka : (jakimi sposobami można dojść do wielkiego powodzenia).

Tytuł całości: 80 lat teatru w Toruniu 1920-2000 / pod red. Janusza Skuczyńskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2000

Opis fizyczny: S. 103-121

Punktacja MNiSW: 4.000


164/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Panerotyzm - historia - poetyka : o "Nagrobku kusiowi".

Tytuł całości: Czytanie Jana Andrzeja Morsztyna / pod red. D. Gostyńskiej i A. Karpińskiego.

Adres wydawniczy: Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich : 2000

Opis fizyczny: S. 69-76

Punktacja MNiSW: 4.000


165/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Wzory osobowe jako miara ciągłości kultury politycznej : (Sobiescy w "sapiehocentrycznym" kompendium oratorskim).

Tytuł całości: Między barokiem a oświeceniem, obyczaje czasów saskich : praca zbiorowa / pod red. Krystyny Stasiewicz i Stanisława Achremczyka.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego : 2000

Opis fizyczny: S. 45-51

Seria: (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ;nr 187)

Punktacja MNiSW: 4.000


166/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: "Wiersz dzisia nieznajomy" : rytm psałterzowego wersetu w kontekście staropolskiej interpunkcji.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 2000

Opis fizyczny: 139 s.

Punktacja MNiSW: 20.000


167/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Apokryf i misterium - gatunki "mieszane".

Tytuł całości: W przestrzeni komunikacyjnej, szkice z historii i teorii dramatu, teatru i komunikacji społecznej / pod red. Janusza Skuczyńskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1999

Opis fizyczny: S. 9-32

Punktacja MNiSW: 4.000


168/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: "Tyrsis, jakby stoik nowy" i "pospolity pożytek".

Tytuł całości: Wątki neostoickie w literaturze polskiego renesansu i baroku, materiały z sesji Neostoicyzm w literaturze i kulturze staropolskiej, Szczecin, 20-22 października 1997 roku / pod red. Piotra Urbańskiego.

Adres wydawniczy: Szczecin, Uniwersytet Szczeciński : 1999

Opis fizyczny: S. 211-220

Seria: (Materiały, Konferencje / Uniwersytet Szczeciński ;nr 40)

Punktacja MNiSW: 4.000


169/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Witkacy Arystotelesem "podszyty" : Mimesis i Czysta Forma.

Czasopismo: Teksty Drugie

Rocznik: 1999

Szczegóły: nr 6 (59)

Opis fizyczny: S. 139-147

Punktacja MNiSW: 6.000


170/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Modlitewne uniesienie i stanowe realia : ("Pieśni sobie śpiewane" Konstancji Benisławskiej).

Tytuł całości: Pisarki polskie epok dawnych / pod red. Krystyny Stasiewicz.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej : 1998

Opis fizyczny: S. 163-171, il.

Seria: (Studia i Materiały / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie ;nr 147)

Punktacja MNiSW: 4.000


171/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Jan III Sobieski - "Gotyfred mężny"?

Tytuł całości: Z ducha Tassa, [księga pamiątkowa sesji naukowej w czterechsetlecie śmierci pisarza (1544-1595)] / pod red. Renardy Ocieczek przy współudz. Bożeny Mazurkowej.

Adres wydawniczy: Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego : 1998

Opis fizyczny: S. 235-246, streszcz. ang., wł.

Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ;nr 1690)

Punktacja MNiSW: 4.000


172/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Myśl antropologiczna i wyobraźnia : "Ogród fraszek" i "Moralia" Wacława Potockiego.

Czasopismo: Pamiętnik Literacki

Rocznik: 1998

Szczegóły: R. 89 z. 2

Opis fizyczny: S. 5-16

Punktacja MNiSW: 6.000


173/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Jan III - od Wiednia do Jerozolimy : (apogeum sarmackiego mesjanizmu).

Tytuł całości: Między barokiem a oświeceniem, apogeum sarmatyzmu : kultura polska drugiej połowy XVII wieku : praca zbiorowa / pod red. Krystyny Stasiewicz i Stanisława Achremczyka.

Adres wydawniczy: Olsztyn, Ośrodek Badań Naukowych : 1997

Opis fizyczny: S. 100-109

Punktacja MNiSW: 4.000


174/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Spis wykonawców jezuickiego widowiska jako "tekst" polityczny : (Imago victoriae[...]).

Czasopismo: Barok : historia, literatura, sztuka

Rocznik: 1997

Szczegóły: R. 4 nr 2

Opis fizyczny: S. 150-158

Uwagi: Aneks: Spis Jaśnie Wielmożnych, Wielmożnych i Szlachetnych Panów Aktorów.

Punktacja MNiSW: 6.000


175/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Poetyka Arystolesa - poetyka wieczysta.

Czasopismo: PAL Przegląd Artystyczno-Literacki

Rocznik: 1997

Szczegóły: R. 6 nr 7-8

Opis fizyczny: S. 121-124

Uwagi: a


176/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Erotyka jako materia barokowego konceptu.

Czasopismo: Teksty Drugie

Rocznik: 1997

Szczegóły: nr 4 (46)

Opis fizyczny: S. 169-173

Punktacja MNiSW: 6.000


177/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Wakanse - do, ut des.

Tytuł całości: Między barokiem a oświeceniem, nowe spojrzenie na czasy saskie : praca zbiorowa / pod red. Krystyny Stasiewicz i Stanisława Achremczyka.

Adres wydawniczy: Olsztyn, OBN im. Wojciecha Kętrzyńskiego : 1996

Opis fizyczny: S. 257-260

Seria: (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ;nr 147)

Punktacja MNiSW: 4.000


178/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Początki utopii w literaturze staropolskiej / Anna Krzewińska. Toruń 1994.

Czasopismo: Pamiętnik Literacki

Rocznik: 1996

Szczegóły: R. 87 z. 1

Opis fizyczny: S. 213-216

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


179/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: "Głupi się trochę uczą, a mędrszy głupieją" : Wacław Potocki i polski spór o obrazy.

Czasopismo: Pamiętnik Literacki

Rocznik: 1996

Szczegóły: R. 87 z. 3

Opis fizyczny: S. 3-16

Punktacja MNiSW: 6.000


180/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Kryzys sarmackiej teologii historii : (Psalmodia i Janina).

Tytuł całości: Barok, sarmatyzm, Psalmodia, materiały z konferencji zorganizowanej przez Zakład Historii Nowożytnej, Toruń, 22-23 września 1993 / pod red. Kazimierza Maliszewskiego i Krzysztofa Obremskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1995

Opis fizyczny: S. 49-64

Punktacja MNiSW: 4.000


181/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Słowo wstępne.

Tytuł całości: Barok, sarmatyzm, Psalmodia, materiały z konferencji zorganizowanej przez Zakład Historii Nowożytnej, Toruń, 22-23 września 1993 / pod red. Kazimierza Maliszewskiego i Krzysztofa Obremskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1995

Opis fizyczny: S. 5-6


182/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Barokowa teoria imitacji Biblii : Hozjusz-Possevino-Sarbiewski.

Tytuł całości: Literatura polskiego baroku w kręgu idei, referaty z konferencji zorganizowanej przez Katedrę Literatury Staropolskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Kazimierzu nad Wisłą, 18-22 X 1993 / pod red. Aliny Nowickiej-Jeżowej, Mirosławy Hanusiewicz i Adama Karpińskiego.

Adres wydawniczy: Lublin, Redakcja Wydawnictw KUL : 1995

Opis fizyczny: S. 47-62

Punktacja MNiSW: 4.000


183/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: "Biblizacja" Rzeczypospolitej : (Optio vobis datur, eligite).

Tytuł całości: Religijność literatury polskiego baroku / pod red. Czesława Hernasa i Marii Hanusiewicz.

Adres wydawniczy: Lublin, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego : 1995

Opis fizyczny: S. 251-257

Seria: (Religijne Tradycje Literatury Polskiej ;5)

Punktacja MNiSW: 4.000


184/204


Autorzy: Maliszewski Kazimierz, Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Barok, sarmatyzm, Psalmodia : materiały z konferencji zorganizowanej przez Zakład Historii Nowożytnej, Toruń, 22-23 września 1993 / pod red. Kazimierza Maliszewskiego i Krzysztofa Obremskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1995

Opis fizyczny: 119 s.

Punktacja MNiSW: 5.000


185/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: "Psalmodia polska" : trzy studia nad poematem

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1995

Opis fizyczny: 160 s.

Uwagi: Zawiera indeks osób

Punktacja MNiSW: 20.000


186/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Humanizm, transcendencja i dydaktyka.

Tytuł całości: W poszukiwaniu zapomnianych wartości, chrześcijańskie wartości w edukacji literackiej i językowej / pod red. Mariana Sinicy.

Adres wydawniczy: Zielona Góra, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej : 1995

Opis fizyczny: S. 45-58

Punktacja MNiSW: 4.000


187/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: "Księga Psalmów" - "skała pięknej Kallijopy"?

Czasopismo: Pamiętnik Literacki

Rocznik: 1995

Szczegóły: R. 86 z. 1

Opis fizyczny: S. 139-144

Punktacja MNiSW: 6.000


188/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Barok, sarmatyzm, Psalmodia : (konferencja w Toruniu, 22-23 września 1993).

Czasopismo: Barok : historia, literatura, sztuka

Rocznik: 1994

Szczegóły: R. 1 nr 2

Opis fizyczny: S. 216-217


189/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Niewidzialność Boga jako problem obrazowania poetyckiego.

Czasopismo: Ogród

Rocznik: 1994

Szczegóły: nr 1/17

Opis fizyczny: S. 198-207

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


190/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Sarmacki mesjanizm.

Czasopismo: Ogród

Rocznik: 1994

Szczegóły: nr 4

Opis fizyczny: S. 119-130

Punktacja MNiSW: 1.000


191/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Zwierzę jako problem myśli antropologicznej : (od Protagorasa do Kochanowskiego).

Tytuł całości: Literacka symbolika zwierząt, praca zbiorowa / pod red. Anny Martuszewskiej.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego : 1993

Opis fizyczny: S. 18-36

Punktacja MNiSW: 4.000


192/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: O liryce religijnej Stanisława Herakliusza Lubomirskiego : (rekonesans).

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 1993

Szczegóły: Z. 39

Opis fizyczny: S. 3-21, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


193/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Monolog w filozofii dialogu (oraz inne wątpliwości).

Czasopismo: Ogród

Rocznik: 1993

Szczegóły: R. 6 nr 1-4

Opis fizyczny: S. 346-353

Punktacja MNiSW: 1.000


194/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Poezja lingwistyczna kontra "gramatyka dla gramatyki"

Czasopismo: Polonistyka

Rocznik: 1993

Szczegóły: R. 46 nr 3

Opis fizyczny: S. 170-173

Punktacja MNiSW: 1.000


195/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: "Książę czarnych poetów" : ks. Jan Twardowski.

Czasopismo: Przegląd Artystyczno-Literacki

Rocznik: 1993

Szczegóły: R. 2 nr 11-12

Opis fizyczny: S. 18-19

Uwagi: a


196/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Biblia i antyk - od teorii starszeństwa do teorii wyższości.

Tytuł całości: Biblia a kultura Europy, 2000 lat chrześcijaństwa. 2 / [red. Maria Kamińska, Eliza Małek].

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : 1992

Opis fizyczny: S. 45-51

Punktacja MNiSW: 4.000


197/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Totalitaryzm - Katastrofa - Nowe Średniowiecze.

Tytuł całości: Wizje końca świata w literaturze, materiały z konferencji Obrazy Końca Świata w Literaturze zorg. w dniach 23-25 kwietnia 1990 roku w Szczecinie / pod red. Mirosława Lalaka.

Adres wydawniczy: Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego : 1992

Opis fizyczny: S. 157-170, streszcz. ang.

Seria: (Materiały, Konferencje / Uniwersytet Szczeciński)

Punktacja MNiSW: 4.000


198/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: O intertekstualności badań historycznoliterackich.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 1992

Szczegóły: Z. 41

Opis fizyczny: S. 111-120, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


199/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Obraz Boga w poezji Jana Kochanowskiego.

Tytuł całości: Jan Kochanowski w czterechsetlecie śmierci, [materiały z międzynarodowej sesji naukowej Lublin-Zamość-Czarnolas 21-25 maja 1984 rok] / pod red. Stefana Nieznanowskiego i Jerzego Święcha.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 1991

Opis fizyczny: S. 143-171, tab.

Punktacja MNiSW: 4.000


200/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Obraz Boga w polskiej liryce religijnej XVII wieku.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo TNT : 1990

Opis fizyczny: 104 s., il.

Seria: (Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego / Towarzystwo Naukowe w Toruniu ;T. 32 z. 2)

Punktacja MNiSW: 20.000


201/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Ezop i Ksant, czyli semantyka jako narzędzie walki.

Tytuł całości: Język osobniczy jako przedmiot badań lingwistycznych / pod red. Jerzego Brzezińskiego.

Adres wydawniczy: Zielona Góra, Wyższa Szkoła Pedagogiczna : 1988

Opis fizyczny: S. 315-324

Punktacja MNiSW: 4.000


202/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Od dezaprobaty do apoteozy : wokół ewolucji stanowiska Edwarda Porębowicza.

Czasopismo: Przegląd Humanistyczny

Rocznik: 1986

Szczegóły: R. 30 nr 5-6

Opis fizyczny: S. 157-164

Punktacja MNiSW: 6.000


203/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Dwie postawy wobec Boga i świata w staropolskiej liryce religijnej : (Bogurodzica i Czego chcesz od nas, Panie...).

Tytuł równoległy: Zwei Haltungen angesichts des Gottes und der Welt in altpolnischer Religionsdichtung : Bogurodzica (Mutter Gottes) und Czego chcesz od nas, Panie... (Was erwartest Du von uns, Herr...).

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 1985

Szczegóły: Z. 24

Opis fizyczny: S. 3-13, streszcz. niem.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


204/204


Autorzy: Obremski Krzysztof.

Tytuł oryginału: Pałuba, groteska i pytania wokół koncepcji Santayany.

Czasopismo: Przegląd Humanistyczny

Rocznik: 1982

Szczegóły: R. 26 nr 11

Opis fizyczny: S. 83-94

Punktacja MNiSW: 6.000