Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Mirosława Radowska-Lisak

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/22

Autor: Radowska-Lisak Mirosława
Tytuł: Listy Józefa Ignacego Kraszewskiego do N.N. w zbiorach Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego w Licheniu Starym.
Czasopismo: Szt. Edycji, nr 2 (16)
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 133-143, streszcz. ang.
Uwaga: Tytuł tomu: Intymistyka a edytorstwo : wiek XX i współczesność.
Pełny tytuł czasop.: Sztuka Edycji
ISSN: 2084-7963 ; eISSN: 2391-7903
DOI: 10.12775/SE.2019.0034
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

2/22

Autor: Krajkowski Michał, Kuczkowski Bartłomiej, Radowska-Lisak Mirosława
Tytuł: Stanisław Witkiewicz / pod red. Michała Krajkowskiego, Bartłomieja Kuczkowskiego i Mirosławy Radowskiej-Lisak.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018
Opis fiz.: 178 s., il.
Seria: Litteraria Copernicana ; vol. 25
ISSN: 1899-315X
DOI: 10.12775/LC
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

3/22

Autor: Radowska-Lisak Mirosława
Tytuł: Wątek dzieciństwa w wybranych małych formach narracyjnych Józefa Ignacego Kraszewskiego.
Tytuł równoległy: The childhood motif in selected small narrative forms by Józef Ignacy Kraszewski.
Czasopismo: Lit. Lud., R. 62 nr 4-5
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 26-34, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Literatura Ludowa
ISSN: 0024-4708 ; eISSN: 2544-2872
DOI: 10.12775/LL.4-5.2018.003
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 11.000

4/22

Autor: Radowska-Lisak Mirosława
Tytuł: Literatura, czyli wspólnota.
Czasopismo: Litt. Copernic., Vol. 25
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 168-172, il.
Uwaga: Recenzja książki: Nie tylko salon : wspólnotowe formy życia literackiego / red. Ewa Łukaszyk, Krystyna Wierzbicka-Trwoga. Warszawa 2016.
Uwaga: Tytuł tomu: Stanisław Witkiewicz.
Pełny tytuł czasop.: Litteraria Copernicana
ISSN: 1899-315X
DOI: 10.12775/LC.2018.012
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

5/22

Autor: Kuczkowski Bartłomiej, Radowska-Lisak Mirosława
Tytuł: Dwa aforyzmy : autografy Stanisława Witkiewicza.
Czasopismo: Litt. Copernic., Vol. 25
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 125-131, il.
Uwaga: Tytuł tomu: Stanisław Witkiewicz.
Pełny tytuł czasop.: Litteraria Copernicana
ISSN: 1899-315X
DOI: 10.12775/LC.2018.008
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

6/22

Autor: Abriszewska Paulina, Radowska-Lisak Mirosława
Tytuł: Kobieta i epoki : wiek XIX / pod red. Pauliny Abriszewskiej i Mirosławy Radowskiej-Lisak.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017
Opis fiz.: 164 s., il.; streszcz. ang.
Seria: Litteraria Copernicana ; vol. 22
ISSN: 1899-315X
DOI: 10.12775/LC
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

7/22

Autor: Abriszewska Paulina, Radowska-Lisak Mirosława
Tytuł: Kobieta i wiek XIX : zbliżenia.
Czasopismo: Litt. Copernic., Vol. 22
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 5-11
Pełny tytuł czasop.: Litteraria Copernicana
ISSN: 1899-315X
DOI: 10.12775/LC.2017.034
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

8/22

Autor: Radowska-Lisak Mirosława
Tytuł: Tyrteizm "po muszkietersku" : Władysława Sabowskiego Nad poziomy : powieść z roku 1863.
Tytuł wydawn. zbior.: Sparta w kulturze polskiej. Cz. 2: Przekroje, syntezy, konteksty : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Borowskiej, Marii Kalinowskiej, Jerzego Speiny i Katarzyny Tomaszuk.
Opis wydawn.: [Warszawa] : Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2015
Opis fiz.: S. 185-198
Seria: Antyk Romantyków
ISBN: 978-83-64003-54-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

9/22

Autor: Radowska-Lisak Mirosława
Tytuł: Między oralnością a literackością : proza wiejska Adolfa Dygasińskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015
Opis fiz.: 322 s., streszcz. ang.
ISBN: 978-83-231-3253-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 25.000

10/22

Autor: Radowska-Lisak Mirosława
Tytuł: Bajka jako zjawisko międzygatunkowe.
Tytuł wydawn. zbior.: Bajka w badaniach humanistów / pod red. Jarosława Strycharskiego i Magdaleny Zaorskiej.
Opis wydawn.: Olsztyn : Katedra UNESCO Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego : Centrum Badań Społecznych UWM, 2014
Opis fiz.: S. 268-277, streszcz. ang.
Seria: Bajka w Przestrzeni Naukowej i Edukacyjnej ; t. 5
ISBN: 978-83-63911-02-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

11/22

Autor: Radowska-Lisak Mirosława
Tytuł: "Niedobre wspomnienia wielce drażliwych okoliczności" : echa powstania styczniowego w prozie Adolfa Dygasińskiego.
Czasopismo: Niepodległ. Pamięć, R. 21 nr 1-2
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 139-158, streszcz. ang., niem., ros.
Pełny tytuł czasop.: Niepodległość i Pamięć
ISSN: 1427-1443
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

12/22

Autor: Radowska-Lisak Mirosława
Tytuł: "Pierwsze kroki na drodze do książki" : Adolf Dygasiński a współczesne koncepcje kształcenia literackiego.
Tytuł wydawn. zbior.: Dziecko i literatura we współczesnym świecie / pod red. Barbary Moraczewskiej, Edmunda Oberlana.
Opis wydawn.: Włocławek : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2012
Opis fiz.: S. 91-101, streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

13/22

Autor: Radowska-Lisak Mirosława
Tytuł: Bajki zwierzęce Adolfa Dygasińskiego.
Tytuł wydawn. zbior.: Bajka zwierzęca w tradycji ludowej i literackiej / pod red. Adriana Mianeckiego i Violetty Wróblewskiej.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011
Opis fiz.: S. 219-230
Seria: Paralele : folklor, literatura, kultura
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 5]
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

14/22

Autor: Radowska-Lisak Mirosława
Tytuł: "Czytanie słuchem" : o specyfice odbioru tekstów z pogranicza literatury i oralności : (na przykładzie prozy Adolfa Dygasińskiego).
Tytuł wydawn. zbior.: Czytanie, czytelnictwo, czytelnik / pod red. Anny Żbikowskiej-Migoń ; przy współudziale Agnieszki Łuszpak.
Opis wydawn.: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011
Opis fiz.: S. 57-71, streszcz. ang.
Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis ; no. 3281
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

15/22

Autor: Radowska-Lisak Mirosława
Tytuł: Egzotyka prowincji w powieściach ludowych Józefa Ignacego Kraszewskiego.
Tytuł wydawn. zbior.: Prowincjonalizm w kulturze europejskiej / pod red. Bożeny Płonki-Syroki i Kai Marchel.
Opis wydawn.: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum : Wydawnictwo Akademii Medycznej, 2010
Opis fiz.: S. 181-193
Seria: Orbis Exterior, Orbis Interior ; t. 3
ISBN: 978-83-62563-02-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

16/22

Autor: Radowska-Lisak Mirosława
Tytuł: Zagon i bruk : mity i wartości przestrzenne w twórczości Adolfa Dygasińskiego.
Tytuł wydawn. zbior.: Przemiany mitów i wartości nie tylko w literaturze / pod red. Lidii Wiśniewskiej i Mirosława Gołuńskiego.
Opis wydawn.: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010
Opis fiz.: S. 45-55, streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

17/22

Autor: Radowska-Lisak Mirosława
Tytuł: Kogo dziś krzepi Trylogia? : (czyli jak socjolog czyta Sienkiewicza).
Tytuł wydawn. zbior.: Sienkiewicz dzisiaj : formy (nie)obecności : praca zbiorowa / pod red. Bogdana Burdzieja i Ewy Owczarz.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
Opis fiz.: S. 207-219
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

18/22

Autor: Radowska-Lisak Mirosława
Tytuł: Społeczność wsi mazurskiej i jej wartości w literackim obrazie Ryszarda Kapuścińskiego : perspektywa socjologiczna.
Tytuł wydawn. zbior.: Ryszard Kapuściński - wizja świata i wartości : refleksje interdyscyplinarne / red. nauk. Arkadiusz Dudziak, Agnieszka Żejmo.
Opis wydawn.: Olsztyn : Vertum - Wydawnictwo Naukowe i Specjalistyczne, 2009
Opis fiz.: S. 79-96, streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

19/22

Autor: Mocarska-Tycowa Zofia, Owczarz Ewa, Radowska-Lisak Mirosława
Tytuł: Dygasiński / pod red. Zofii Mocarskiej-Tycowej, Ewy Owczarz i Mirosławy Radowskiej-Lisak.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009
Opis fiz.: 303 s., il.; streszcz. ang.
Seria: Litteraria Copernicana ; vol. 4
ISSN: 1899-315X
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

20/22

Autor: Lesicz-Stanisławska Katarzyna, Radowska-Lisak Mirosława
Tytuł: Zdziwienia Dygasińskim : w 170 rocznicę urodzin pisarza o swoich naukowych zainteresowaniach / rozm. Mirosława Radowska-Lisak, Katarzyna Lesicz-Stanisławska.
Czasopismo: Litt. Copernic., Vol. 4
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 259-266, il.
Uwaga: Tyt. tomu: Dygasiński / pod red. Zofii Mocarskiej-Tycowej, Ewy Owczarz i Mirosławy Radowskiej-Lisak.
Pełny tytuł czasop.: Litteraria Copernicana
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

21/22

Autor: Radowska-Lisak Mirosława
Tytuł: Adolf Dygasiński i duch wiejskości : kilka propozycji badawczych.
Czasopismo: Litt. Copernic., Vol. 4
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 42-53, il.; streszcz. ang.
Uwaga: Tyt. tomu: Dygasiński / pod red. Zofii Mocarskiej-Tycowej, Ewy Owczarz i Mirosławy Radowskiej-Lisak.
Pełny tytuł czasop.: Litteraria Copernicana
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

22/22

Autor: Radowska-Lisak Mirosława
Tytuł: Mniej cudowna bajka : o baśniowości Beldonka Adolfa Dygasińskiego.
Czasopismo: Litt. Copernic., Vol. 4
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 68-87, il.; streszcz. ang.
Uwaga: Tyt. tomu: Dygasiński / pod red. Zofii Mocarskiej-Tycowej, Ewy Owczarz i Mirosławy Radowskiej-Lisak.
Pełny tytuł czasop.: Litteraria Copernicana
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK