Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Sebastian Żurowski

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/51

Autor: Żurowski Sebastian
Tytuł: Słowniki w wykładni.
Tytuł wydawn. zbior.: Język(i) w prawie : zastosowania językoznawstwa i translatoryki w praktyce prawniczej / pod red. Emilii Kubickiej, Lecha Zielińskiego, Sebastiana Żurowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019
Opis fiz.: S. 67-88
ISBN: 978-83-231-4184-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

2/51

Autor: Kubicka Emilia, Zieliński Lech, Żurowski Sebastian
Tytuł: Język(i) w prawie : zastosowania językoznawstwa i translatoryki w praktyce prawniczej / pod red. Emilii Kubickiej, Lecha Zielińskiego, Sebastiana Żurowskiego.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019
Opis fiz.: 218 s., streszcz. ang.
ISBN: 978-83-231-4184-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 80.000

3/51

Autor: Rosalska Paulina, Żurowski Sebastian
Tytuł: Problemy ręcznej anotacji dużych korpusów tekstów.
Tytuł równoległy: Problems of manual annotation of large corpora.
Tytuł wydawn. zbior.: Z bliska i z daleka : język polski w badaniach językoznawców lwowskich i toruńskich / pod red. Małgorzaty Gębki-Wolak, Ałły Krawczuk.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019
Opis fiz.: S. 235-252, streszcz. ang.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 20]
ISBN: 978-83-231-4314-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

4/51

Autor: Rosalska Paulina, Żurowski Sebastian
Tytuł: Wyrażenia funkcyjne w ręcznej i automatycznej anotacji dużych korpusów tekstów.
Tytuł wydawn. zbior.: Sens i konwencje w języku : studia dedykowane profesorowi Maciejowi Grochowskiemu / pod red. Adama Dobaczewskiego, Andrzeja Moroza, Piotra Sobotki.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018
Opis fiz.: S. 265-279, tab.
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 20]
ISBN: 978-83-231-4081-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

5/51

Autor: Rosalska Paulina, Żurowski Sebastian
Tytuł: Nietradycyjne terminy gramatyczne w ręcznej i automatycznej anotacji dużych korpusów tekstów.
Tytuł równoległy: Non-traditional terms in manual and automatic annotation of large-scale text corpora.
Tytuł wydawn. zbior.: Terminy w językoznawstwie synchronicznym i diachronicznym / pod red. Tomasza Miki, Doroty Rojszczak-Robińskiej, Olgi Ziółkowskiej.
Opis wydawn.: Poznań : Wydawnictwo Rys, 2018
Opis fiz.: S. 293-307, tab.; streszcz. ang.
ISBN: 978-83-65483-64-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

6/51

Autor: Dobaczewski Adam, Sobotka Piotr, Żurowski Sebastian
Tytuł: Słownik reduplikacji i powtórzeń polskich : od zleksykalizowanych podwojeń do regularnych układów repetycyjnych.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018
Opis fiz.: 296 s.
ISBN: 978-83-231-4079-5
ISBN: 978-83-231-4080-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 80.000

7/51

Autor: Linsztet Barbara, Żurowski Sebastian
Tytuł: Różne paradygmaty - różne spojrzenia na język. 2 / red. Barbara Linsztet, Sebastian Żurowski.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe ATA, 2017
Opis fiz.: 131 s.
ISBN: 978-83-937573-4-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

8/51

Autor: Żurowski Sebastian
Tytuł: O potrzebie pisania glos językoznawczych (na przykładzie sporu o to, czy szpital uzdrowiskowy jest szpitalem).
Tytuł równoległy: About the need to write linguistic glosses (upon the example of a dispute on whether a spa hospital is a hospital).
Czasopismo: Kwart. Sądowy Apelacji Gdań., nr 1
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 17-31, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej
ISSN: 2353-5865
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

9/51

Autor: Czesak Artur, Szałkiewicz Łukasz, Żurowski Sebastian
Tytuł: Dobry słownik jako nowy typ słownika języka polskiego.
Tytuł równoległy: Dobry słownik (Good dictionary) as a new type of Polish language dictionary.
Czasopismo: Pr. Filol., T. 71
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 75-87, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Prace Filologiczne
ISSN: 0138-0567
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000

10/51

Autor: Żurowski Sebastian
Tytuł: Zamiast wstępu, czyli po co właściwie przygotowywać tego typu publikacje.
Tytuł wydawn. zbior.: Różne paradygmaty - różne spojrzenia na język / red. Sebastian Żurowski.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe ATA, 2016
Opis fiz.: S. 5-8
ISBN: 978-83-937573-3-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

11/51

Autor: Żurowski Sebastian
Tytuł: Problem postfiksu.
Tytuł wydawn. zbior.: Słowotwórstwo języka mówionego i pisanego : materiały siódmej konferencji językoznawczej poświęconej pamięci profesora Bogusława Krei / pod red. Ewy Rogowskiej-Cybulskiej, Ewy Badydy.
Opis wydawn.: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016
Opis fiz.: S. 206-213, streszcz. ang.
Seria: Wokół Słów i Znaczeń ; 7
ISBN: 978-83-7865-430-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

12/51

Autor: Żurowski Sebastian
Tytuł: Różne paradygmaty - różne spojrzenia na język / red. Sebastian Żurowski.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe ATA, 2016
Opis fiz.: 118 s.
ISBN: 978-83-937573-3-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

13/51

Autor: Lutomierski Marcin, Żurowski Sebastian
Tytuł: Słownik na życzenie : z dr. Sebastianem Żurowskim z Instytutu Języka Polskiego UMK / rozm. przepr. Marcin Lutomierski.
Czasopismo: Głos Uczel., R. 25 nr 5
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 18-19, il.
Pełny tytuł czasop.: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISSN: 1230-9710
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

14/51

Autor: Żurowski Sebastian
Tytuł: Terminologia łacińska w pracy współczesnego prawnika : polemicznie.
Tytuł wydawn. zbior.: Język, urząd, prawo / pod red. Magdaleny Czachorowskiej.
Opis wydawn.: Bydgoszcz : Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 2015
Opis fiz.: S. 211-219, streszcz. ang.
Seria: Prace Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego ; nr 25
ISBN: 978-83-60775-43-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

15/51

Autor: Żurowski Sebastian
Tytuł: Wstęp do opisu wielosegmentowych jednostek języka z segmentami niewyrazowymi.
Tytuł wydawn. zbior.: Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji. 5: Frazeologizmy / red. nauk. Iwona Kosek, Renata Markiewicz, Katarzyna Zawilska.
Opis wydawn.: Olsztyn : Instytut Filologii Polskiej UWM, 2015
Opis fiz.: S. 241-250, streszcz. ang.
ISBN: 978-83-935581-9-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

16/51

Autor: Żurowski Sebastian
Tytuł: Co łączy muzykę, operę i galop ? O dystynktywnej (?) funkcji akcentu wyrazowego w języku polskim.
Tytuł wydawn. zbior.: Sens i brzmienie = Meaning and sound / red. Magdalena Danielewiczowa, Joanna Bilińska, Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz, Joanna Zaucha.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2015
Opis fiz.: S. 171-181, streszcz. ang.
Seria: Prace Językoznawcze / Instytut Filologii Polskiej UKSW ; t. 7
ISBN: 978-83-8090-032-5 ; eISBN: 978-83-8090-033-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

17/51

Autor: Żurowski Sebastian
Tytuł: Leksykografia w pracy prawnika : suplement.
Czasopismo: Kwart. Sądowy Apelacji Gdań., nr 2
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 29-40, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej
ISSN: 2353-5865
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

18/51

Autor: Żurowski Sebastian
Tytuł: Czy wihajster jest nazwą artefaktu? Szkic leksykologiczny.
Tytuł równoległy: Is wihajster a name for an artifact? A lexicological study.
Czasopismo: Stud. Filol. Pol. Słow., T. 50
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 77-100, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej
ISSN: 0081-7090 ; eISSN: 2392-2435
DOI: 10.11649/sfps.2015.005
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 14.000

19/51

Autor: Żurowski Sebastian
Tytuł: Leksykografia w pracy prawnika : suplement.
Tytuł wydawn. zbior.: Kultura języka polskiego w praktyce prawniczej / pod red. Dariusza Kali i Emilii Kubickiej.
Opis wydawn.: Bydgoszcz : Zrzeszenie Prawników Polskich. Oddział, 2014
Opis fiz.: S. 55-75, streszcz. ang.
ISBN: 978-83-939156-0-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

20/51

Autor: Żurowski Sebastian
Tytuł: O definiowaniu jednostek o postaci stawka.
Tytuł wydawn. zbior.: Maiuscula linguistica : studia in honorem professori Matthiae Grochowski sextuagesimo quinto dedicata / pod red. nauk. Andrzeja Moroza, Piotra Sobotki, Magdaleny Żabowskiej.
Opis wydawn.: Warszawa : BEL Studio Sp. z o.o., 2014
Opis fiz.: S. 243-251, streszcz. ang.
ISBN: 978-83-7798-144-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

21/51

Autor: Żurowski Sebastian
Tytuł: Kontekstowa interpretacja wyrażeń o tzw. znaczeniu ogólnym.
Tytuł wydawn. zbior.: Semantyczne i pragmatyczne aspekty komunikacji : od deminutywów do gestów / pod red. Wiktora Pskita.
Opis wydawn.: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014
Opis fiz.: S. 27-50
ISBN: 978-83-7969-409-9 ; eISBN: 978-83-7969-541-6
DOI: 10.18778/7969-409-9.03
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

22/51

Autor: Żurowski Sebastian
Tytuł: Granica między synchronią i diachronią w modelowaniu słowotwórstwa.
Tytuł wydawn. zbior.: Słowotwórstwo dawne i współczesne : materiały szóstej konferencji językoznawczej poświęconej pamięci profesora Bogusława Krei / pod red. Ewy Rogowskiej-Cybulskiej, Ewy Badydy.
Opis wydawn.: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014
Opis fiz.: S. 27-35
Seria: Wokół Słów i Znaczeń ; 6
ISBN: 978-83-7865-235-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

23/51

Autor: Żurowski Sebastian
Tytuł: Bez focha o fochach - foch i fochy jako nazwy werbalnych i niewerbalnych zachowań komunikacyjnych : szkic leksykologiczny.
Tytuł równoległy: On offences with no offence - foch and fochy as the names for verbal and non-verbal manifestation of communication : lexicological approach.
Czasopismo: Stud. Filol. Uniw. Jana Kochanowskiego, T. 27
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 53-64, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
ISSN: 1689-6106
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

24/51

Autor: Żurowski Sebastian
Tytuł: Gdzie szukać w słownikach nieleksykalnych jednostek języka?
Czasopismo: Pr. Filol., T. 64 cz. 1
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 421-430, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Prace Filologiczne
ISSN: 0138-0567
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

25/51

Autor: Kwaśniewski Przemysław, Żurowski Sebastian
Tytuł: Zarys wybranych aspektów problematyki definicji "gry na automacie o niskich wygranych".
Czasopismo: Prz. Prawa Publ., nr 9
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 21-32, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Prawa Publicznego
ISSN: 1896-8996
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

26/51

Autor: Żurowski Sebastian
Tytuł: W stronę słowotwórstwa operacyjnego.
Czasopismo: Slav. Merid., T. 13
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 41-51, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Slavia Meridionalis
ISSN: 1233-6173 ; eISSN: 2392-2400
DOI: 10.11649/sm.2013.002
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000

27/51

Autor: Żurowski Sebastian
Tytuł: Proverbality in Slavic languages : at outline of issues.
Tytuł wydawn. zbior.: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav). Bd. 15 / hrsg. von Ekaterina Kislova [et al.].
Opis wydawn.: München [etc.] : Verlag Otto Sagner, 2012
Opis fiz.: S. 322-328, streszcz. pol.
Seria: Die Welt der Slaven. Sammelbände ; Bd. 46
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

28/51

Autor: Żurowski Sebastian
Tytuł: Wyrażenia percepcji słuchowej w języku polskim : analiza semantyczna.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012
Opis fiz.: 240 s., streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 25.000

29/51

Autor: Żurowski Sebastian
Tytuł: Funkcje pragmatyczne operacji zasłówkowych.
Czasopismo: Media Kult. Komun. Społ., Nr 7
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 46-54, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Media, Kultura, Komunikacja Społeczna
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

30/51

Autor: Żurowski Sebastian
Tytuł: Kategoria odległość w znaczeniu wyrażeń związanych z percepcją słuchową.
Czasopismo: Pr. Filol., T. 60
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 365-372, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Prace Filologiczne
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

31/51

Autor: Żurowski Sebastian
Tytuł: Analiza semantyczna jednostki leksykalnej echo.
Tytuł wydawn. zbior.: Lustro : literatura, kultura, język / red.: Irena Fijałkowska-Janiak [et al.].
Opis wydawn.: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010
Opis fiz.: S. 275-283
Seria: Humanistyka Otwarta ; t. 1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

32/51

Autor: Żurowski Sebastian
Tytuł: Propozycja opisu wyrażeń o tzw. znaczeniu ogólnym.
Czasopismo: LingVaria, R. 5 nr 1
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 103-111, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: LingVaria
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000

33/51

Autor: Żurowski Sebastian
Tytuł: O wyrażeniach typu słyszeć o_.
Czasopismo: Porad. Jęz., z. 3 (672)
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 53-68, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Poradnik Językowy
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

34/51

Autor: Żurowski Sebastian
Tytuł: Wstęp do analizy semantycznej podstawowych wykładników pojęcia głośność w języku polskim.
Tytuł wydawn. zbior.: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav). Bd. 12 / hrsg. von Elena Graf [et al.].
Opis wydawn.: München [etc.] : Verlag Otto Sagner, 2009
Opis fiz.: S. 212-223, streszcz. ang.
Seria: Die Welt der Slaven. Sammelbände ; Bd. 37
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

35/51

Autor: Żurowski Sebastian
Tytuł: Czasowniki percepcji słuchowej z uzupełnieniem propozycjonalnym.
Tytuł wydawn. zbior.: Język z różnych stron widziany : materiały ogólnopolskiej doktorancko-studenckiej konferencji naukowej "Z zagadnień metodologii badań językoznawczych", Kraków, 10-11 marca 2008 r. / pod red. Mirosława Skarżyńskiego i Anny Czelakowskiej.
Opis wydawn.: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2009
Opis fiz.: S. 67-74
Seria: Biblioteka "LingVariów" ; t. 3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

36/51

Autor: Żurowski Sebastian
Tytuł: Czy zdania typu Bóg słyszy nasze modlitwy są metaforyczne?
Tytuł wydawn. zbior.: Języki metafory. T. 1: Literatura, teoria, język, przekład / red. nauk. Katarzyna Jarosińska-Buriak.
Opis wydawn.: Elbląg : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2009
Opis fiz.: S. 245-257, streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

37/51

Autor: Żurowski Sebastian
Tytuł: Przegląd wielosegmentowych jednostek języka opartych na formach czasowników percepcji słuchowej.
Tytuł wydawn. zbior.: Procesy rozwojowe współczesnej polszczyzny. Cz. 1: Najnowsze zjawiska w polszczyźnie / pod red. Karoliny Ruty i Kingi Zalejarz.
Opis wydawn.: Poznań : Wydawnictwo "Poznańskie Studia Polonistyczne" : Koło Miłośników Języka przy UAM, 2009
Opis fiz.: S. 184-196
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

38/51

Autor: Żurowski Sebastian
Tytuł: Charakterystyka pragmatyczna ciągu słychać.
Tytuł wydawn. zbior.: Z zagadnień leksykalno-semantycznych : materiały trzeciej konferencji językoznawczej poświęconej pamięci profesora Bogusława Krei / pod red. Beaty Milewskiej i Sylwii Rzedzickiej.
Opis wydawn.: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009
Opis fiz.: S. 317-325
Seria: Wokół Słów i Znaczeń ; t. 3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

39/51

Autor: Żurowski Sebastian
Tytuł: Wokół problemu definiowania pojęcia dźwięk.
Czasopismo: Linguist. Copernic., Nr 1
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 143-155, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Linguistica Copernicana
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

40/51

Autor: Żurowski Sebastian
Tytuł: Słyszeć i usłyszeć - parą aspektową?
Czasopismo: LingVaria, R. 4 nr 1
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 151-161, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: LingVaria
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

41/51

Autor: Żurowski Sebastian
Tytuł: O semantycznych paradoksach negacji.
Czasopismo: Zesz. Stud. Pr. Nauk. Koła Młodych Językozn., Z. 4
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 103-112, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Zeszyt Studenckich Prac Naukowych Koła Młodych Językoznawców
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

42/51

Autor: Żurowski Sebastian
Tytuł: Pytania z negacją w sloganach reklamowych.
Tytuł wydawn. zbior.: Język polski u progu XXI wieku : studencka międzynarodowa konferencja naukowa, Łódź, 10-11 maja 2005 / pod red. Renaty Marciniak.
Opis wydawn.: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008
Opis fiz.: S. 195-202
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000

43/51

Autor: Żurowski Sebastian
Tytuł: Ile percepcji jest w percepcji? Kilka uwag o czasowniku percypować.
Tytuł wydawn. zbior.: Teoria i metodologia współczesnych nauk o języku / pod red. Aleksandra Kiklewicza i Józefa Dębowskiego.
Opis wydawn.: Olsztyn : Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2008
Opis fiz.: S. 283-293, streszcz. ang.
Seria: Język poza Granicami Języka ; [1]
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000

44/51

Autor: Żurowski Sebastian
Tytuł: W poszukiwaniu definicji muzyki.
Czasopismo: LingVaria, R. 3 nr 1
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 17-25, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: LingVaria
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

45/51

Autor: Żurowski Sebastian
Tytuł: Charakterystyka gramatyczno-semantyczna ciągu słychać.
Czasopismo: Polonica, T. 28
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 67-81, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Polonica
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

46/51

Autor: Żurowski Sebastian
Tytuł: Cechy semantyczne jednostki ktoś słyszy coś.
Czasopismo: Pr. Filol., T. 52
Opis wydawn.: 2007
Opis fiz.: S. 469-480, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Prace Filologiczne
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000

47/51

Autor: Żurowski Sebastian
Tytuł: Mandy negatywne w sloganach reklamowych.
Tytuł wydawn. zbior.: Oblicza komunikacji. 1: Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją. T. 1 / pod red. Ireny Kamińskiej-Szmaj, Tomasza Piekota i Moniki Zaśko-Zielińskiej.
Opis wydawn.: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium, 2006
Opis fiz.: S. 425-438
Seria: Język a Komunikacja ; 12
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

48/51

Autor: Żurowski Sebastian
Tytuł: Negatywne prefiksy polszczyzny.
Czasopismo: Linguist. Bidg., Vol. 3
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 224-234, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Linguistica Bidgostiana
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

49/51

Autor: Żurowski Sebastian
Tytuł: Negacja w sloganach reklamowych.
Czasopismo: Media Kult. Komun. Społ., Nr 2
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 238-252
Pełny tytuł czasop.: Media, Kultura, Komunikacja Społeczna
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

50/51

Autor: Żurowski Sebastian
Tytuł: Jednosegmentowe jednostki leksykalne o postaci nie.
Czasopismo: Polonica, T. 26-27
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 131-146, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Polonica
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

51/51

Autor: Żurowski Sebastian
Tytuł: Wyrażenia percepcji słuchowej w analizach semantycznych Anny Wierzbickiej.
Czasopismo: Pr. Językozn. UWM, Z. 8
Opis wydawn.: 2006
Opis fiz.: S. 117-127, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Prace Językoznawcze / Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK