Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna, Szafrańska Karina.

Tytuł oryginału: Linguistic and cultural image of home among rehabilitated youth.

Tytuł całości: 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / ed.: Khalid S. Soliman.

Adres wydawniczy: [Norristown, Pa], International Business Information Management Association : 2021

Opis fizyczny: S. 1916-1922

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 70.000


2/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna, Moroz Andrzej.

Tytuł oryginału: Tradycja i nowoczesność w badaniach języków słowiańskich / pod red. Joanny Kulwickiej-Kamińskiej, Andrzeja Moroza.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2021

Opis fizyczny: 374 s., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 20.000


3/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Intensyfikatory treści w dyskursie religijnym.

Tytuł równoległy: Content intensifiers in a religious discourse.

Tytuł całości: Dyskursy o przeszłości, dyskursy w przeszłości / red. nauk. Magdalena Hawrysz, Magdalena Jurewicz-Nowak, Irmina Kotlarska.

Adres wydawniczy: Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego : 2020

Opis fizyczny: S. 177-190, streszcz. ang.

Seria: (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze ;2019)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


4/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna, Łapicz Czesław.

Tytuł oryginału: Interdyscyplinarne studia nad filomackim przekładem Koranu na język polski.

Tytuł równoległy: Interdisciplinary studies on the Philomath translation of the Koran into Polish.

Tytuł całości: Pomiędzy Wschodem a Zachodem, dzieje Tatarów wpisane w Europę Środkowo-Wschodnią / red. nauk. Artur Konopacki.

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Historyczne, Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej. Oddział Podlaski : 2020

Opis fizyczny: S. 11-25, streszcz. ang.

Seria: (Studia / Polskie Towarzystwo Historyczne ;4)

Punktacja MNiSW: 20.000


5/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna, Łapicz Czesław, Miškinienė Galina.

Tytuł oryginału: Tatarzy i Słowiańszczyzna / pod red. Joanny Kulwickiej-Kamińskiej, Czesława Łapicza i Galiny Miškinienė.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: 231 s., il.; streszcz. ang.

Seria: (Litteraria Copernicana ;vol. 33)

Uwagi: Bibliogr. przy art.

Uwagi: 10.12775/LC


6/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna, Walkiewicz Aleksandra.

Tytuł oryginału: XIX-wieczne przekłady Koranu : stan badań.

Tytuł całości: Verba multiplicia veritas una, prace dedykowane Profesor Alicji Pihan-Kijasowej. T. 1 / red. Tomasz Lisowski [et al.].

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne : 2020

Opis fizyczny: S. 253-271, streszcz. ang.

Seria: (Prace Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza)
Seria: (Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych. Seria Językoznawcza ;nr 54)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


7/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Leksyka tatarskich tekstów przekładowych.

Tytuł równoległy: Lexis of Tatar translations.

Czasopismo: Białostockie Archiwum Językowe

Rocznik: 2020

Szczegóły: Nr 20

Opis fizyczny: S. 97-118, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15290/baj

Punktacja MNiSW: 5.000


8/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna, Łapicz Czesław, Miškinienė Galina.

Tytuł oryginału: Słowo od redaktorów.

Tytuł równoległy: Editors' preface.
Tytuł równoległy: Predislovie redaktorov.

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 33

Opis fizyczny: S. 7-12

Uwagi: Tekst pol., ang., ros.
Uwagi: Tytuł tomu: Tatarzy i Słowiańszczyzna / pod red. Joanny Kulwickiej-Kamińskiej, Czesława Łapicza i Galiny Miškinienė.

Uwagi: 10.12775/LC


9/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna, Łapicz Czesław.

Tytuł oryginału: Zróżnicowanie formalne przekładów Koranu.

Tytuł równoległy: The formal diversity of the translations of the Qur'an.

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 33

Opis fizyczny: S. 29-39, il. streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Tatarzy i Słowiańszczyzna / pod red. Joanny Kulwickiej-Kamińskiej, Czesława Łapicza i Galiny Miškinienė.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/LC

Punktacja MNiSW: 20.000


10/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Język i transmisja kulturowa w tatarskich kitabach : stan badań.

Tytuł równoległy: Language and cultural transmission in Tatar kitab writings : state of research.

Czasopismo: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza

Rocznik: 2020

Szczegóły: T. 27 z. 2

Opis fizyczny: S. 65-84, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.14746/pspsj

Punktacja MNiSW: 40.000


11/132


Autorzy: Kamper-Warejko Joanna, Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Perswazja w czasach reformacji : renesansowe teksty apologetyczne trzech konfesji : katolicyzmu, protestantyzmu i islamu.

Tytuł równoległy: Persuasion at the time of Reformation : Renaissance apologetic texts of three confessions : Catholicism, Protestantism and Islam.

Czasopismo: Roczniki Humanistyczne

Rocznik: 2020

Szczegóły: T. 68 z. 6

Opis fizyczny: S. 59-82, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.18290/rh

Punktacja MNiSW: 100.000


12/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna, Lewicka Magdalena.

Tytuł oryginału: Transformaciâ kak immanentnyj priznak perevoda specialističeskogo teksta : (na materiale pol'skogo perevoda Korana, sozdannogo vo vtoroj polovine XVI veka).

Tytuł równoległy: The transformation as an immanent indicator of the translation of a specialized text : (on the example of the Polish translation of Koran created in the second half of the XVI century).

Tytuł całości: Hrestomatiâ teolingvistiki. T. 2 / red. sost. A. K. Gadomskij [et al.].

Adres wydawniczy: Ul'ânovsk, OOO Master Studiâ : 2019

Opis fizyczny: S. 360-371, streszcz. ang.

Uwagi: Toż w j. pol.: Transformacja immanentną cechą przekładu tekstu specjalistycznego. - Linguistica Copernicana Nr 8 2012.

Uwagi: Bibliogr.


13/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Filomacki przekład Koranu : filologiczna analiza porównawcza rękopisu z Czombrowa i tzw. Koranu Buczackiego.

Tytuł całości: Rękopis z Czombrowa, filomacki przekład Koranu : edycja i studium historyczno-filologiczne zabytku = The manuscript from Czombrow : the philomath translation of the Qur'an : the edition and historical and philological study of the monument / red. nauk. i edycja zabytku polskiej kultury Joanna Kulwicka-Kamińska i Czesław Łapicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: S. 181-190, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


14/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna, Łapicz Czesław.

Tytuł oryginału: Tytuł sur w rękopisie z Czombrowa na tle innych polskich przekładów Koranu.

Tytuł całości: Rękopis z Czombrowa, filomacki przekład Koranu : edycja i studium historyczno-filologiczne zabytku = The manuscript from Czombrow : the philomath translation of the Qur'an : the edition and historical and philological study of the monument / red. nauk. i edycja zabytku polskiej kultury Joanna Kulwicka-Kamińska i Czesław Łapicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: S. 131-151, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


15/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna, Łapicz Czesław.

Tytuł oryginału: Wprowadzenie.

Tytuł równoległy: Introduction.

Tytuł całości: Rękopis z Czombrowa, filomacki przekład Koranu : edycja i studium historyczno-filologiczne zabytku = The manuscript from Czombrow : the philomath translation of the Qur'an : the edition and historical and philological study of the monument / red. nauk. i edycja zabytku polskiej kultury Joanna Kulwicka-Kamińska i Czesław Łapicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: S. 13-17, 23-27, il.

Uwagi: Tekst pol. i ang.


16/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna, Walkiewicz Aleksandra.

Tytuł oryginału: Dwa warianty filomackiego tłumaczenia Koranu w relacji do podstawy źródłowej.

Tytuł całości: Rękopis z Czombrowa, filomacki przekład Koranu : edycja i studium historyczno-filologiczne zabytku = The manuscript from Czombrow : the philomath translation of the Qur'an : the edition and historical and philological study of the monument / red. nauk. i edycja zabytku polskiej kultury Joanna Kulwicka-Kamińska i Czesław Łapicz.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: S. 153-180, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


17/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna, Łapicz Czesław.

Tytuł oryginału: Rękopis z Czombrowa : filomacki przekład Koranu : edycja i studium historyczno-filologiczne zabytku / red. nauk. i edycja zabytku polskiej kultury Joanna Kulwicka-Kamińska i Czesław Łapicz.

Tytuł równoległy: The manuscript from Czombrow : the philomath translation of the Qur'an : the edition and historical and philological study of the monument.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: 254 s., il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 20.000


18/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Relationships between translated handwritten literature of the Grand Duchy of Lithuania's Tatars and translations of the Bible into Polish during the Renaissance.

Tytuł całości: Word of God, words of men, translations, inspirations, transmissions of the Bible in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the Renaissance / ed.: Joanna Pietrzak-Thébault.

Adres wydawniczy: Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht : 2019

Opis fizyczny: S. 253-278

Seria: (Refo500 Academic Studies ;vol. 43)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 75.000


19/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Rękopis z Czombrowa : z zagadnień edycji filomackiego przekładu Koranu.

Tytuł równoległy: Manuscript from Czombrów : on issues of editing the philomathic translation of the Quran.

Czasopismo: Nurt SVD

Rocznik: 2019

Szczegóły: R. 53 nr 2

Opis fizyczny: S. 8-22, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 20.000


20/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Dialogue of scriptures : the Tatar tefsir in the context of Biblical and Qur'anic interpretations.

Adres wydawniczy: Berlin [etc.], Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften : 2018

Opis fizyczny: 407 s.

Seria: (European Studies in Theology, Philosophy and History of Religions ;vol. 19)

Uwagi: Bibliogr. s. 287-366. Indeksy.

Punktacja MNiSW: 100.000


21/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Cechy archaiczne i regionalne w odnalezionym fragmencie rękopisu filomackiego przekładu Koranu na język polski.

Tytuł równoległy: Archaisms and regionalisms in a found fragment of a Philomaths' manuscript containing the translation of the Quran into Polish.

Tytuł całości: Historia języka w XXI wieku, stan i perspektywy / pod red. Magdaleny Pastuch i Mirosławy Siuciak ; przy współpr. Kingi Wąsińskiej i Wioletty Wilczek.

Adres wydawniczy: Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego : 2018

Opis fizyczny: S. 368-380, streszcz. ang.

Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ;nr 3670)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


22/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna, Łapicz Czesław, Miškinienė Galina.

Tytuł oryginału: Wprowadzenie.

Tytuł całości: Tatarskie dziedzictwo kulturowe. T. 1: Rękopiśmienne księgi religijne, 50 lat kitabistyki / red. nauk. Joanna Kulwicka-Kamińska, Czesław Łapicz, Galina Miškinienė.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2018

Opis fizyczny: S. 5-13

Seria: (Biblioteka Azji i Pacyfiku)


23/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Tendencje rozwojowe kitabistyki.

Tytuł równoległy: Development trends of kitabistics.

Tytuł całości: Tatarskie dziedzictwo kulturowe. T. 1: Rękopiśmienne księgi religijne, 50 lat kitabistyki / red. nauk. Joanna Kulwicka-Kamińska, Czesław Łapicz, Galina Miškinienė.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2018

Opis fizyczny: S. 61-90, streszcz. ang.

Seria: (Biblioteka Azji i Pacyfiku)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


24/132


Autorzy: Konopacki Artur, Kulwicka-Kamińska Joanna, Łapicz Czesław.

Tytuł oryginału: Cztery warianty filomackiego przekładu Koranu (XIX wiek).

Tytuł równoległy: Four variants of the Philomaths translation of the Qur'an (19th century).

Tytuł całości: Tatarskie dziedzictwo kulturowe. T. 2: Historia, literatura, sztuka / red. nauk. Joanna Kulwicka-Kamińska, Czesław Łapicz, Galina Miškinienė.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2018

Opis fizyczny: S. 7-33, streszcz. ang.

Seria: (Biblioteka Azji i Pacyfiku)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


25/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna, Łapicz Czesław, Miškinienė Galina.

Tytuł oryginału: Tatarskie dziedzictwo kulturowe. T. 1: Rękopiśmienne księgi religijne : 50 lat kitabistyki / red. nauk. Joanna Kulwicka-Kamińska, Czesław Łapicz, Galina Miškinienė.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2018

Opis fizyczny: 202 s., il., tab.; streszcz. ang.

Seria: (Biblioteka Azji i Pacyfiku)

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 20.000


26/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna, Łapicz Czesław, Miškinienė Galina.

Tytuł oryginału: Tatarskie dziedzictwo kulturowe. T. 2: Historia, literatura, sztuka / red. nauk. Joanna Kulwicka-Kamińska, Czesław Łapicz, Galina Miškinienė.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2018

Opis fizyczny: 258 s., il., tab.; streszcz. ang.

Seria: (Biblioteka Azji i Pacyfiku)

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 20.000


27/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Piśmiennictwo religijne Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego jako źródło badań historycznojęzykowych.

Tytuł równoległy: Religious writings of the Tatars of the Grand Duchy of Lithuania as a source of data in historical and linguistic research.

Czasopismo: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

Rocznik: 2018

Szczegóły: Z. 74

Opis fizyczny: S. 93-106, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.17651/bptj

Punktacja MNiSW: 13.000


28/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Wielopoziomowe relacje między literaturą religijną Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego a przekładami Biblii na języki narodowe.

Tytuł równoległy: The multilayered relations between the religious literature of the Tatars of the Grand Duchy of Lithuania and the translations of the Bible into national languages.

Czasopismo: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 25 z. 2

Opis fizyczny: S. 189-206, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.14746/pspsj

Punktacja MNiSW: 10.000


29/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Filomacki Koran z Czombrowa.

Czasopismo: Przegląd Tatarski

Rocznik: 2018

Szczegóły: R. 10 nr 4

Opis fizyczny: S. 15


30/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Azjatycko i swojsko w Toruniu.

Czasopismo: Przegląd Tatarski

Rocznik: 2018

Szczegóły: R. 10 nr 4

Opis fizyczny: S. 4


31/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Rękopiśmienne księgi religijne : tatarskie dziedzictwo.

Czasopismo: Przegląd Tatarski

Rocznik: 2018

Szczegóły: R. 10 nr 4

Opis fizyczny: S. 1-3, il.


32/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna, Puchalska Joanna.

Tytuł oryginału: W gościnie u przyjaciół.

Czasopismo: wSieci Historii : miesięcznik o Polsce, historii i kulturze

Rocznik: 2018

Szczegóły: nr 2 (57)

Opis fizyczny: S. 32-34, il.


33/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Edycja tefsiru Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego : z problematyki transkrypcji i transliteracji.

Tytuł równoległy: The edition of the tefsir by the Tatars of the Grand Duchy of Lithuania : the matter of transcription and transliteration.

Tytuł całości: Jak wydawać teksty dawne / pod red. Karoliny Borowiec, Doroty Masłej, Tomasza Miki, Doroty Rojszczak-Robińskiej.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Rys : 2017

Opis fizyczny: S. 201-217, streszcz. ang.

Seria: (Staropolskie Spotkania Językoznawcze ;2)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


34/132


Autorzy: Konopacki Artur, Kulwicka-Kamińska Joanna, Łapicz Czesław.

Tytuł oryginału: Tatarzy litewscy czy Lipkowie? Rozważania historyczno-semantyczne oraz propozycje terminologiczne.

Tytuł całości: Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym, ludzie, teksty, historia / red. nauk. Grzegorz Czerwiński, Artur Konopacki.

Adres wydawniczy: Białystok, Alter Studio : 2017

Opis fizyczny: S. 291-307, streszcz. ang.

Seria: (Colloquia Orientalia Bialostocensia ;29)
Seria: (Studia Tatarskie ;nr 6)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


35/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: W nurcie tak zwanej nowej ewangelizacji : próba rekonstrukcji językowego obrazu ewangelizacji w Biblii, Katechizmie Kościoła Katolickiego i tekstach współczesnych ewangelizatorów.

Tytuł równoległy: In the stream of the new evangelization : an attempt to reconstruct the linguistic image of evangelization in the Bible, Catechism of the Catholic Church and in texts of contemporary evangelists.

Czasopismo: Język a Kultura

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 27

Opis fizyczny: S. 119-135, streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Diachronia w badaniach językowo-kulturowego obrazu świata / pod red. Anny Burzyńskiej-Kamienieckiej.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.19195/1232-9657

Punktacja MNiSW: 12.000


36/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Projekt Tefsir : wydanie krytyczne XVI-wiecznego przekładu Koranu na język polski.

Tytuł równoległy: The Tefsir Project : critical edition of the 16th century Polish translation of Koran.

Czasopismo: Nurt SVD

Rocznik: 2017

Szczegóły: R. 51 nr 2

Opis fizyczny: S. 208-223, streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Tatarzy i Tatarzy polscy.

Punktacja MNiSW: 9.000


37/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Piśmiennictwo religijne Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego jako oryginalne źródło do badań polszczyzny północnokresowej

Czasopismo: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 24 z. 2

Opis fizyczny: S. 85-110, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.14746/pspsj

Punktacja MNiSW: 10.000


38/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna, Lewicka Magdalena.

Tytuł oryginału: Novaâ tatarskaâ rukopis' v fondah Istoričeskogo muzeâ v Belostoke : identifikaciâ, klassifikaciâ, harakteristika.

Czasopismo: Rocznik Orientalistyczny

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 70 z. 1

Opis fizyczny: S. 60-76, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 13.000


39/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: 620 lat Tatarów w historii, religii i kulturze Białorusi, Litwy i Polski : (uroczyste obchody oraz inicjatywy badawcze).

Czasopismo: Rocznik Tatarów Polskich. Seria 2

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 4 (18)

Opis fizyczny: S. 75-89, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


40/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna, Łapicz Czesław.

Tytuł oryginału: Co wiemy o najstarszym datowanym rękopisie Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego? (Kitab z 1631 r. : transliteracja, ortografia, przekład, komentarze).

Tytuł równoległy: What do we know about the Oldest Manuscript of the Tatars of the Grand Duchy of Lithuania? (The Kitab of 1631 : transliteration, orthography, translation, comments).

Czasopismo: Slavistica Vilnensis

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 62

Opis fizyczny: S. 79-96, il.; streszcz. ang., lit.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15388/SlavViln

Punktacja MNiSW: 1.000


41/132


Autorzy: Krajewska Monika, Kulwicka-Kamińska Joanna, Szulc Arleta.

Tytuł oryginału: Czesław Łapicz : Artificem commendat opus.

Tytuł całości: Święte księgi judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym, prace dedykowane profesorowi Czesławowi Łapiczowi. T. 1: Księgi wyznawców islamu : kitabistyka / pod red. nauk. Moniki Krajewskiej, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej, Arlety Szulc.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 11-25

Punktacja MNiSW: 5.000


42/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Konferencja naukowa Święte księgi żydów, chrześcijan i muzułmanów w słowiańskim kręgu kulturowym, 10-11 XII 2015 r.

Tytuł całości: Święte księgi judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym, prace dedykowane profesorowi Czesławowi Łapiczowi. T. 1: Księgi wyznawców islamu : kitabistyka / pod red. nauk. Moniki Krajewskiej, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej, Arlety Szulc.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 233-235, streszcz. ang.


43/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna, Lewicka Magdalena.

Tytuł oryginału: Nowy rękopis tatarski w zbiorach Muzeum Historycznego w Białymstoku : identyfikacja, klasyfikacja, charakterystyka.

Tytuł całości: Święte księgi judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym, prace dedykowane profesorowi Czesławowi Łapiczowi. T. 1: Księgi wyznawców islamu : kitabistyka / pod red. nauk. Moniki Krajewskiej, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej, Arlety Szulc.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 77-94, streszcz. ang.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego - J. Kulwicka-Kamińska: 5]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


44/132


Autorzy: Krajewska Monika, Kulwicka-Kamińska Joanna, Szulc Arleta.

Tytuł oryginału: Wykaz publikacji profesora Czesława Łapicza / oprac. Monika Krajewska, Joanna Kulwicka-Kamińska, Arleta Szulc.

Tytuł całości: Święte księgi judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym, prace dedykowane profesorowi Czesławowi Łapiczowi. T. 1: Księgi wyznawców islamu : kitabistyka / pod red. nauk. Moniki Krajewskiej, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej, Arlety Szulc.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 27-37

Punktacja MNiSW: 5.000


45/132


Autorzy: Krajewska Monika, Kulwicka-Kamińska Joanna, Szulc Arleta.

Tytuł oryginału: Święte księgi judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym : prace dedykowane profesorowi Czesławowi Łapiczowi. T. 1: Księgi wyznawców islamu : kitabistyka / pod red. nauk. Moniki Krajewskiej, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej, Arlety Szulc.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: 284 s.

Punktacja MNiSW: 5.000


46/132


Autorzy: Krajewska Monika, Kulwicka-Kamińska Joanna, Szulc Arleta.

Tytuł oryginału: Święte księgi judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym : prace dedykowane profesorowi Czesławowi Łapiczowi. T. 2: Księgi wyznawców judaizmu i islamu : historia, socjologia, sztuka / pod red. nauk. Moniki Krajewskiej, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej, Arlety Szulc.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: 244 s., il.

Punktacja MNiSW: 5.000


47/132


Autorzy: Krajewska Monika, Kulwicka-Kamińska Joanna, Szulc Arleta.

Tytuł oryginału: Święte księgi judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym : prace dedykowane profesorowi Czesławowi Łapiczowi. T. 3: Słowiańscy chrześcijanie Wschodu i Zachodu : język, dialekt, piśmiennictwo / pod red. nauk. Moniki Krajewskiej, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej, Arlety Szulc.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: 298 s., tab.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 5.000


48/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Culture as a distinctive feature of an ethnic group (based on the example of translated handwritten literature of Polish-Lithuanian Tatar).

Czasopismo: Journal of Language and Cultural Education

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 4 no. 2

Opis fizyczny: S. 138-152

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1515/jolace

Punktacja MNiSW: 4.000


49/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Fenomen Wielkiego Księstwa Litewskiego - koegzystencja kultur : przekłady Koranu na język polski.

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 18

Opis fizyczny: S. 39-52, streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Tatarzy polscy - adoptowani do narodu / pod red. Magdaleny Lewickiej i Czesława Łapicza.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/LC

Punktacja MNiSW: 10.000


50/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Orientalni jeźdźcy : dzieje polskich Tatarów.

Czasopismo: Polityka. Pomocnik Historyczny

Rocznik: 2016

Szczegóły: nr 3

Opis fizyczny: S. 176-177, il.

Uwagi: Tytuł numeru: Dzieje Turków / [red. wyd. Leszek Będkowski].


51/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Tatarska konferencja w Gorzowie Wlkp.

Czasopismo: Przegląd Tatarski

Rocznik: 2016

Szczegóły: R. 8 nr 1

Opis fizyczny: S. 3-5, il.


52/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Kitabistyczne warsztaty w Sokółce.

Czasopismo: Przegląd Tatarski

Rocznik: 2016

Szczegóły: R. 8 nr 2

Opis fizyczny: S. 3-4, il.


53/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Budowanie tożsamości.

Czasopismo: Przegląd Tatarski

Rocznik: 2016

Szczegóły: R. 8 nr 4

Opis fizyczny: S. 11-12

Uwagi: Recenzja książki: Tylko niebo / Selim Mirza Chazbijewicz, Musa Çaxarxan Czachorowski. Wrocław 2016.


54/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Atributivnye nominacii Boga odin, edinstvennyj v pol'skih perevodah Biblii i Korana.

Tytuł całości: Belarus' ì cûrkska-ìslamskì svet, z nagody 615-goddzâ ŭznìknennâ tatarska-musul'manskaj supol'nì na zemlâh VKL : zbornìk navukovyh prac / uklad. ì pradm.: Ì. A. Synkova, M. U. Tarèlka.

Adres wydawniczy: Mìnsk, Belaruskaâ Navuka : 2015

Opis fizyczny: S. 71-85, streszcz. białorus., ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


55/132


Autorzy: Konopacki Artur, Kulwicka-Kamińska Joanna, Łapicz Czesław.

Tytuł oryginału: Nieznany rękopis polskiego przekładu Koranu.

Tytuł całości: Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.) = Aesthetic aspects of the literature of Polish, Belarusian and Lithuanian Tatars (from the 16th to the 21st century) / ed. by Grzegorz Czerwiński, Artur Konopacki.

Adres wydawniczy: Białystok, Alter Studio : 2015

Opis fizyczny: S. 49-67, il.; streszcz. ang., ros.

Seria: (Colloquia Orientalia Bialostocensia ;14)
Seria: (Studia Tatarskie ;ser. 4)

Punktacja MNiSW: 5.000


56/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Co łączy XVI-wieczne tatarskie manuskrypty ze średniowiecznymi rękopisami?

Tytuł całości: Jak badać teksty staropolskie / pod red. Tomasza Miki, Doroty Rojszczak-Robińskiej, Olgi Stramczewskiej.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Rys : 2015

Opis fizyczny: S. 63-77

Seria: (Staropolskie Spotkania Językoznawcze ;1)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


57/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna, Lewicka Magdalena.

Tytuł oryginału: Instytucjonalne formy badań nad dziedzictwem kulturowym Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego : Centrum Badań Kitabistycznych (UMK, Toruń).

Tytuł całości: Tatarszczyzna w badaniach, konteksty interdyscyplinarne = Research in Tatar studies : interdisciplinary contexts / ed. by Artur Konopacki

Adres wydawniczy: Białystok, Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej. Oddział Podlaski : 2015

Opis fizyczny: S. 65-79, streszcz. ang.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego J. Kulwicka-Kamińska: 5]

Punktacja MNiSW: 4.000


58/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Najnowsze tendencje w zakresie edytorstwa polskich zabytków rękopiśmiennych.

Tytuł całości: Tefsir Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego, teoria i praktyka badawacza = Tafsir Tatar Velikogo Knâžestva Litovskogo : teoriâ i praktika issledovaniâ = The tafsir of the Tatars of Grand Duchy of Lithuania : theory and research / pod red. nauk. Joanny Kulwickiej-Kamińskiej, Czesława Łapicza.

Adres wydawniczy: Toruń, Księgarnia Studencka : 2015

Opis fizyczny: S. 305-317, streszcz. ang.

Uwagi: Dokument elektroniczny

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


59/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Różnice i zbieżności systemowe rękopiśmiennych tekstów staropolskich i manuskryptów Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Tytuł całości: Tefsir Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego, teoria i praktyka badawacza = Tafsir Tatar Velikogo Knâžestva Litovskogo : teoriâ i praktika issledovaniâ = The tafsir of the Tatars of Grand Duchy of Lithuania : theory and research / pod red. nauk. Joanny Kulwickiej-Kamińskiej, Czesława Łapicza.

Adres wydawniczy: Toruń, Księgarnia Studencka : 2015

Opis fizyczny: S. 243-269, streszcz. ang.

Uwagi: Dokument elektroniczny

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


60/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna, Łapicz Czesław.

Tytuł oryginału: Tefsir Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego : teoria i praktyka badawacza / pod red. nauk. Joanny Kulwickiej-Kamińskiej, Czesława Łapicza.

Tytuł równoległy: Tafsir Tatar Velikogo Knâžestva Litovskogo : teoriâ i praktika issledovaniâ.
Tytuł równoległy: The tafsir of the Tatars of Grand Duchy of Lithuania : theory and research.

Adres wydawniczy: Toruń, Księgarnia Studencka : 2015

Opis fizyczny: 317 s., streszcz. ang.

Uwagi: Dokument elektroniczny

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 5.000


61/132


Autorzy: Kamiński Ireneusz, Perszon Jan, Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Alternatywne światy zagubienia : religie, ideologie, kulty i New Age. T. 4, Religie fanowskie, czyli świat wiary XXI w. / pod red. Ireneusza Kamińskiego, Jana Perszona, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Druk-Tor : 2015

Opis fizyczny: 137 s., streszcz. ang.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego - J. Kulwicka-Kamińska: 5]

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 4.000


62/132


Autorzy: Kamiński Ireneusz, Perszon Jan, Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Alternatywne światy zagubienia : religie, ideologie, kulty i New Age. T. 5, Quasi-religie Wschodu i Zachodu / pod red. Ireneusza Kamińskiego, Jana Perszona, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Druk-Tor : 2015

Opis fizyczny: 171 s., streszcz. ang.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego - J. Kulwicka-Kamińska: 5]

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 4.000


63/132


Autorzy: Kamiński Ireneusz, Perszon Jan, Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Alternatywne światy zagubienia : religie, ideologie, kulty i New Age. T. 6, W poszukiwaniu anty-boga / pod red. Ireneusza Kamińskiego, Jana Perszona, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Druk-Tor : 2015

Opis fizyczny: 165 s., streszcz. ang.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego - J. Kulwicka-Kamińska: 5]

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 4.000


64/132


Autorzy: Kamiński Ireneusz, Perszon Jan, Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Alternatywne światy zagubienia : religie, ideologie, kulty i New Age. T. 3, Byt przygodny i jego wyobrażenia transcendentalnego / pod red. Ireneusza Kamińskiego, Jana Perszona, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Druk-Tor : 2015

Opis fizyczny: 141 s.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego - J. Kulwicka-Kamińska: 5]

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 4.000


65/132


Autorzy: Kamiński Ireneusz, Perszon Jan, Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Alternatywne światy zagubienia : religie, ideologie, kulty i New Age. T. 1, W nurcie New Age : kontrowersyjne wybory postmodernizmu / pod red. Ireneusza Kamińskiego, Jana Perszona, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Druk-Tor : 2015

Opis fizyczny: 137 s., streszcz. ang.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego - J. Kulwicka-Kamińska: 5]

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 4.000


66/132


Autorzy: Kamiński Ireneusz, Perszon Jan, Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Alternatywne światy zagubienia : religie, ideologie, kulty i New Age. T. 2, Grzechy wyobraźni czy zwiedziony umysł? / pod red. Ireneusza Kamińskiego, Jana Perszona, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Druk-Tor : 2015

Opis fizyczny: 143 s.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego - J. Kulwicka-Kamińska: 5]

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 4.000


67/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: O czym informują glosy w tatarskiej literaturze przekładowej? (na przykładzie tefsiru z Olity).

Czasopismo: Rocznik Tatarów Polskich. Seria 2

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 2 (16)

Opis fizyczny: S. 45-52

Uwagi: Bibliogr.


68/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Tefsir z Olity - uwagi językoznawcy.

Czasopismo: Slavistica Vilnensis

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 60

Opis fizyczny: S. 159-175, il.; streszcz. ang., lit.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15388/SlavViln

Punktacja MNiSW: 4.000


69/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Święte księgi żydów, chrześcijan i muzułmanów w słowiańskim kręgu kulturowym.

Czasopismo: Slavistica Vilnensis

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 60

Opis fizyczny: S. 335-339

Uwagi: 10.15388/SlavViln


70/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Konferencja w Wilnie w 100-lecie wydania Kitabu Łuckiewicza.

Czasopismo: Życie Tatarskie

Rocznik: 2015

Szczegóły: nr 41 (118)

Opis fizyczny: S. 102-104

Uwagi: Bibliogr.


71/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Wielowartwowość genetyczna muzułmańskich zabytków rękopiśmiennych.

Tytuł całości: Maiuscula linguistica, studia in honorem professori Matthiae Grochowski sextuagesimo quinto dedicata / pod red. nauk. Andrzeja Moroza, Piotra Sobotki, Magdaleny Żabowskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, BEL Studio Sp. z o.o. : 2014

Opis fizyczny: S. 395-409, streszcz. ang.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 5]

Uwagi: Bibliogr.


72/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna, Luto-Kamińska Anetta.

Tytuł oryginału: Linguistic methods used in creating Muslims' image in the Polish renaissance religious polemics.

Tytuł całości: Tiurkų istorija ir kultūra Lietuvoje : straipsnių rinkinys, parengtas pranešimų, skaitytų tarptautinėje mokslo konferencijoje, skirtoje 615-osioms totorių ir karaimų apgyvendinimo Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje metinėms, pagrindu : konferencija vyko Vilniaus universitete 2013 m. gegužės 29-31 d. = Turks' history and culture in Lithuania : the collection of articles was prepared on the base of the conference papers presented at the international scientific conference [...] / [sud. G. Miškinienė, T. Bairašauskaitė].

Adres wydawniczy: Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla : 2014

Opis fizyczny: S. 127-137

Seria: (Lietuvos Istorijos Studijos ;t. 11)

Punktacja MNiSW: 5.000


73/132


Autorzy: Kamiński Ireneusz, Perszon Jan, Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Dzieci i młodzież a alternatywne ruchy religijne i parareligijne. T. 2: Przenikanie światów : literackie systemy wierzeń w realnym świecie naszych dzieci / pod red. Ireneusza Kamińskiego, Jana Perszona, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Druk-Tor : 2014

Opis fizyczny: 130 s., il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego - J. Kulwicka-Kamińska: 5]

Punktacja MNiSW: 4.000


74/132


Autorzy: Kamiński Ireneusz, Perszon Jan, Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Dzieci i młodzież a alternatywne ruchy religijne i parareligijne. T. 1: Środowisko wychowania czy manipulacji? / pod red. Ireneusza Kamińskiego, Jana Perszona, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Druk-Tor : 2014

Opis fizyczny: 124 s.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego - J. Kulwicka-Kamińska: 5]

Punktacja MNiSW: 4.000


75/132


Autorzy: Kamiński Ireneusz, Kulwicka-Kamińska Joanna, Perszon Jan.

Tytuł oryginału: Duchowość Dalekiego Wschodu a chrześcijaństwo : dialog czy konfrontacja? T. 8: Varia / pod red. Ireneusza Kamińskiego, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej, Jana Perszona.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Druk-Tor : 2014

Opis fizyczny: 118 s.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego - J. Kulwicka-Kamińska: 5]

Punktacja MNiSW: 4.000


76/132


Autorzy: Kamiński Ireneusz, Kulwicka-Kamińska Joanna, Perszon Jan.

Tytuł oryginału: Duchowość Dalekiego Wschodu a chrześcijaństwo : dialog czy konfrontacja? T. 7: Duchowość, mistyka i medytacja chrześcijańskiego świata - katolicyzm / pod red. Ireneusza Kamińskiego, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej, Jana Perszona.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Druk-Tor : 2014

Opis fizyczny: 148 s.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego - J. Kulwicka-Kamińska: 5]

Punktacja MNiSW: 4.000


77/132


Autorzy: Kamiński Ireneusz, Perszon Jan, Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Dzieci i młodzież a alternatywne ruchy religijne i parareligijne. T. 3: Samotne w video- i cyberprzestrzeni... / pod red. Ireneusza Kamińskiego, Jana Perszona, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Druk-Tor : 2014

Opis fizyczny: 148 s.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego - J. Kulwicka-Kamińska: 5]

Punktacja MNiSW: 4.000


78/132


Autorzy: Kamiński Ireneusz, Kulwicka-Kamińska Joanna, Perszon Jan.

Tytuł oryginału: Duchowość Dalekiego Wschodu a chrześcijaństwo : dialog czy konfrontacja? T. 5: Mistyka niechrześcijańskiego Wschodu w duchowości Zachodu - polemicznie / pod red. Ireneusza Kamińskiego, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej, Jana Perszona.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Druk-Tor : 2014

Opis fizyczny: 128 s., il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego - J. Kulwicka-Kamińska: 5]

Punktacja MNiSW: 4.000


79/132


Autorzy: Kamiński Ireneusz, Perszon Jan, Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Dzieci i młodzież a alternatywne ruchy religijne i parareligijne. T. 4: W stronę profilaktyki / pod red. Ireneusza Kamińskiego, Jana Perszona, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Druk-Tor : 2014

Opis fizyczny: 140 s., il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego - J. Kulwicka-Kamińska: 5]

Punktacja MNiSW: 4.000


80/132


Autorzy: Kamiński Ireneusz, Kulwicka-Kamińska Joanna, Perszon Jan.

Tytuł oryginału: Duchowość Dalekiego Wschodu a chrześcijaństwo : dialog czy konfrontacja? T. 4: Medytacja i samorealizacja w buddyzmie a chrześcijaństwo / pod red. Ireneusza Kamińskiego, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej, Jana Perszona.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Druk-Tor : 2014

Opis fizyczny: 146 s.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego - J. Kulwicka-Kamińska: 5]

Punktacja MNiSW: 4.000


81/132


Autorzy: Kamiński Ireneusz, Kulwicka-Kamińska Joanna, Perszon Jan.

Tytuł oryginału: Duchowość Dalekiego Wschodu a chrześcijaństwo : dialog czy konfrontacja? T. 3: Hinduistycznosymilatywne idee i alternatywne ruchy religijne na Zachodzie / pod red. Ireneusza Kamińskiego, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej, Jana Perszona.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Druk-Tor : 2014

Opis fizyczny: 158 s.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego - J. Kulwicka-Kamińska: 5]

Punktacja MNiSW: 4.000


82/132


Autorzy: Kamiński Ireneusz, Kulwicka-Kamińska Joanna, Perszon Jan.

Tytuł oryginału: Duchowość Dalekiego Wschodu a chrześcijaństwo : dialog czy konfrontacja? T. 2: Ekspansja duchowości Dalekiego Wschodu na Zachód / pod red. Ireneusza Kamińskiego, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej, Jana Perszona.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Druk-Tor : 2014

Opis fizyczny: 154 s., il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego - J. Kulwicka-Kamińska: 5]

Punktacja MNiSW: 4.000


83/132


Autorzy: Kamiński Ireneusz, Kulwicka-Kamińska Joanna, Perszon Jan.

Tytuł oryginału: Duchowość Dalekiego Wschodu a chrześcijaństwo : dialog czy konfrontacja? T. 1: Wokół filozofii i religii Dalekiego Wschodu / pod red. Ireneusza Kamińskiego, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej, Jana Perszona.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Druk-Tor : 2014

Opis fizyczny: 128 s., il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego - J. Kulwicka-Kamińska: 5]

Punktacja MNiSW: 4.000


84/132


Autorzy: Kamiński Ireneusz, Kulwicka-Kamińska Joanna, Perszon Jan.

Tytuł oryginału: Duchowość Dalekiego Wschodu a chrześcijaństwo : dialog czy konfrontacja? T. 6: Duchowość, mistyka i medytacja chrześcijańskiego świata - prawosławie i protestantyzm / pod red. Ireneusza Kamińskiego, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej, Jana Perszona.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Druk-Tor : 2014

Opis fizyczny: 134 s.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego - J. Kulwicka-Kamińska: 5]

Punktacja MNiSW: 4.000


85/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Badania kitabistyczne w Polsce i na świecie.

Czasopismo: Życie Tatarskie

Rocznik: 2014

Szczegóły: nr 39 (116)

Opis fizyczny: S. 37-49

Uwagi: Bibliogr.


86/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna, Łapicz Czesław.

Tytuł oryginału: Wstęp.

Tytuł równoległy: Vstuplenie.
Tytuł równoległy: Introduction.

Tytuł całości: Tatarzy Wielkiego Księstwa Litewskiego w historii, języku i kulturze = Tatary Velikovo knâžestva Litovskogo v istorii, âzyke i kul'ture = The Tatars of the Grand Duchy of Lithuania in history, language and culture / pod red. Joanny Kulwickiej-Kamińskiej i Czesława Łapicza.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 2013

Opis fizyczny: S. 11-19

Uwagi: Tekst w j. pol., ros., ang.


87/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Nazwy bogów pogańskich w piśmiennictwie Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego i w polskich przekładach Koranu jako przykład interferencji islamu i chrześcijaństwa.

Tytuł całości: Tatarzy Wielkiego Księstwa Litewskiego w historii, języku i kulturze = Tatary Velikovo knâžestva Litovskogo v istorii, âzyke i kul'ture = The Tatars of the Grand Duchy of Lithuania in history, language and culture / pod red. Joanny Kulwickiej-Kamińskiej i Czesława Łapicza.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 2013

Opis fizyczny: S. 165-183, streszcz. ros., ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


88/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna, Łapicz Czesław.

Tytuł oryginału: Tatarzy Wielkiego Księstwa Litewskiego w historii, języku i kulturze / pod red. Joanny Kulwickiej-Kamińskiej i Czesława Łapicza.

Tytuł równoległy: Tatary Velikovo knâžestva Litovskogo v istorii, âzyke i kul'ture.
Tytuł równoległy: The Tatars of the Grand Duchy of Lithuania in history, language and culture.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 2013

Opis fizyczny: 339 s., il., tab.; streszcz. ang., pol., ros.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 5.000


89/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Przekład terminologii religijnej islamu w polskich tłumaczeniach Koranu na tle biblijnej tradycji translatorycznej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: 357 s.

Uwagi: Bibliogr. s. 273-334. Indeksy.

Punktacja MNiSW: 25.000


90/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Atrybutywne nominacje Boga Jeden, Jedyny w polskich przekładach Biblii i Koranu.

Czasopismo: Acta Baltico-Slavica

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 37

Opis fizyczny: S. 179-191, streszcz. ang., ros.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.11649/abs

Punktacja MNiSW: 10.000


91/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna, Kamiński Ireneusz.

Tytuł oryginału: Homonimiczne nominacje sekt i grup religijnych : różnorodność i niekonsekwencje w pisowni nazw własnych: Nauka Chrześcijańska czyli scjentyści, scjentologowie, antoiniści, antonianie i inni...

Tytuł równoległy: Homonymic names of sects and religious groups : diversity and inconsequence in spelling of proper names: Christian Teaching as Scientists, Scientologists, Antoinists, Antonians, and others...

Tytuł całości: Sekty i nowe ruchy religijne - wolność czy zniewolenie?, zagadnienia interdyscyplinarne / pod red. Piotra Chrzczonowicza i Ireneusza Kamińskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Kunke Poligrafia Sp. z o.o. : 2012

Opis fizyczny: S. 407-417, streszcz. ang.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego I. Kamiński: 4]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


92/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: K problematike perevoda biblejskih, a takže koraničeskih nazvanij angelov i duhovnyh suŝestv : (v pis'mennyh pamâtnikah tatar Velikogo knâžestva Litovskogo i pol'skih perevodah Biblii i Korana).

Tytuł całości: Slavica Islamica, language, religion and identity / ed. by Robert D. Greenberg and Motoki Nomachi.

Adres wydawniczy: Sapporo, Slavic Research Center. Hokkaido University : 2012

Opis fizyczny: S. 179-205

Seria: (Slavic Eurasian Studies ;no. 25)

Punktacja MNiSW: 5.000


93/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Wybory translatorskie, czyli sposoby oddawania nominacji aniołów oraz innych istot duchowych w polskich przekładach Biblii i Koranu.

Tytuł całości: Teolingvistika, međunarodni tematski zbornik radova = Teolingvistika : meždunarodnyj tematičeskij sbornik statej / glavni urednici Aleksandar K. Gadomski, Ksenija Končarević.

Adres wydawniczy: Beograd, Glasnik : 2012

Opis fizyczny: S. 461-474, streszcz. ang., ros.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


94/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna, Lewicka Magdalena.

Tytuł oryginału: Transformacja immanentną cechą przekładu tekstu specjalistycznego : na podstawie polskiego tłumaczenia Koranu z 2. połowy XVI w.

Czasopismo: Linguistica Copernicana

Rocznik: 2012

Szczegóły: Nr 8

Opis fizyczny: S. 65-75, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


95/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Nominacje proroka w religijnym piśmiennictwie przekładowym Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz w polskich translacjach Biblii i Koranu : analiza porównawcza.

Czasopismo: Poznańskie Spotkania Językoznawcze

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 23

Opis fizyczny: S. 135-158

Uwagi: Tytuł tomu: W poszukiwaniu metod i obszarów badawczych : nazywanie w historii języka polskiego / red. Marcin Kuźmicki i Marek Osiewicz.

Punktacja MNiSW: 4.000


96/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Z problematyki przekładu biblijnych i koranicznych nazw świętych ksiąg (na podstawie piśmiennictwa Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz polskich translacji Biblii i Koranu).

Tytuł całości: Konstrukcje i destrukcje tożsamości. T. 1: Wokół religii i jej języka / pod red. Ewy Golachowskiej i Anny Zielińskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy : 2011

Opis fizyczny: S. 233-249, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


97/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Z problematyki przekładu biblijnych i koranicznych nazw aniołów oraz innych istot duchowych.

Czasopismo: Język Polski

Rocznik: 2011

Szczegóły: R. 91 z. 1

Opis fizyczny: S. 23-35

Punktacja MNiSW: 10.000


98/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Nazwy świętych ksiąg w piśmiennictwie Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego : między przekładem wiernym i swobodnym.

Czasopismo: LingVaria

Rocznik: 2011

Szczegóły: R. 6 nr 1

Opis fizyczny: S. 151-163, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


99/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Perevod biblejskih, a takže koraničeskih nazvanij svâŝennyh knig v pismennyh pamâtnikah tatar Velikogo knâžestva Litovskogo i pol'skih perevodah Biblii i Korana.

Czasopismo: Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 56 no. 2

Opis fizyczny: S. 371-382

Punktacja MNiSW: 10.000


100/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Przekład hebr. torāh i ar. taurāt w polskich translacjach biblijnych i koranicznych.

Tytuł całości: Varia XVII, zborník materiálov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov, (Liptovská Osada - Škutovky 7.-9.11.2007) / zostavila Viera Kováčová.

Adres wydawniczy: Ružomberok, Katolícka Univerzita, Slovenská Jazykovedná Spoločnost' pri SAV : 2010

Opis fizyczny: S. 279-293

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


101/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Zabytki piśmiennictwa Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego : stan badań i kierunki badań.

Tytuł całości: Żywe problemy historii języka = Contemporary problems of the history of language / pod red. Marcina Kuźmickiego i Marka Osiewicza.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk : 2010

Opis fizyczny: S. 193-205

Seria: (Prace Komisji Językoznawczej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Filologiczno-Filozoficzny ;t. 56)

Uwagi: Bibliogr.


102/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Prorok w dawnych i współczesnych translacjach Biblii i Koranu.

Czasopismo: Białostockie Archiwum Językowe

Rocznik: 2010

Szczegóły: Nr 10

Opis fizyczny: S. 159-176, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


103/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Posłaniec w dawnych i współczesnych przekładach biblijnych i koranicznych.

Czasopismo: Studia Językoznawcze : synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

Rocznik: 2010

Szczegóły: T. 9

Opis fizyczny: S. 113-124, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


104/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Z problematyki przekładu muzułmańskiej i chrześcijańskiej terminologii religijnej (na podstawie piśmiennictwa religijnego Tatarów litewsko-polskich, polskich przekładów Koranu i Biblii).

Tytuł całości: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystes kalbos, kulturos ir raštijos tradicijos / [leidini sudare: Sergejus Temčinas et al.].

Adres wydawniczy: Vilnius, Lietuvos Istorijos Institutas : 2009

Opis fizyczny: S. 335-345, streszcz. lit.

Seria: (Bibliotheca Archivi Lithuanici ;t. 7)

Uwagi: Bibliogr.


105/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Przyczynek do historii koranu w języku polskim.

Tytuł całości: Varia XVI, zborník materiálov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov, (Častá-Papiernička, 8.-10.11.2006) / zostavila Gabriela Múcsková.

Adres wydawniczy: Bratislava, Slovenská Jazykovedná Spoločnost' pri SAV : 2009

Opis fizyczny: S. 309-315

Uwagi: Bibliogr.


106/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Anioł w dawnych i współczesnych przekładach biblijnych i koranicznych.

Czasopismo: Kalbotyra

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 54 nr 2

Opis fizyczny: S. 220-230, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


107/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Sposoby przekładu chrześcijańskiej i muzułmańskiej terminologii religijnej w polskich translacjach biblijnych i koranicznych.

Tytuł całości: Hrestomatiâ teolingvistiki = Chrestomatia teolingwistyki / red. Czesław Łapicz, Aleksandr Gadomskij.

Adres wydawniczy: Simferopol', Universum : 2008

Opis fizyczny: S. 333-348

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


108/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Prawo, Przepis, Tora - przekład nazw świętych ksiąg w polskich translacjach biblijnych i koranicznych.

Tytuł całości: Orientas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos visuomens tradicijoje : Totoriai ir Karaimai = Orient in the social tradition of the Grand Duchy of Lithuania : Tatars and Karaims = Orient w tradycji społeczeństwa Wielkiego Księstwa Litewskiego : Tatarzy i Karaimi = rient v obestvennoj tradicii Velikogo knâžestva Litovskogo : tatary i karaimy, straipsni rinkinys, parengtas pranešim, skaityt tarptautinje mokslo konferencijoje "610-osios totori ir karaim sikrimo Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje metins" 2007 m. rugsjo 13-15 d. Vilniaus universitete, pagrindu / [sudar Tamara Bairašauskait, Halina Kobeckait, Galina Miškinien].

Adres wydawniczy: Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla : 2008

Opis fizyczny: S. 92-103

Seria: (Lietuvos Istorijos Studijos ;t. 5)

Punktacja MNiSW: 7.000


109/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Doskonałe pytania, doskonałe odpowiedzi, czyli techniki manipulacji słowem.

Tytuł całości: Sekty jako problem współczesności = Cults as a problem of contemporary reality / pod red. Piotra T. Nowakowskiego.

Adres wydawniczy: Mysłowice, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna : 2008

Opis fizyczny: S. 43-53, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


110/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Przekład słownictwa dogmatycznego islamu i chrześcijaństwa w polskich translacjach biblijnych i koranicznych (na przykładzie wybranych nazw bogów pogańskich).

Tytuł całości: Tożsamość na styku kultur, zbiór studiów / pod red. Ireny Masojć i Romualda Naruńca.

Adres wydawniczy: Wilno, Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla : 2008

Opis fizyczny: S. 372-390, streszcz. ang., lit.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


111/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Ewangelia, Pięcioksiąg, Psalm, Tora w dawnych i współczesnych translacjach biblijnych i koranicznych.

Tytuł całości: Tradycja a nowoczesność, materiały z konferencji, 14-16 maja 2007 r. / [praca pod red. Ewy Woźniak].

Adres wydawniczy: Łódź, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie : 2008

Opis fizyczny: S. 101-114

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


112/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Partner, równy, towarzysz - biblijne i koraniczne nazwy bogów pogańskich.

Tytuł całości: Varia XV, zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov, (Banská Bystrica - Tajov, 7-9.12.2005) / zostavili Anna Gálisová, Alexandra Chomová.

Adres wydawniczy: Bratislava, Slovenská Jazykovedná Spoločnost' pri SAV : 2008

Opis fizyczny: S. 331-334


113/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Pojęcie sekty : rozważania terminologiczne.

Tytuł całości: Człowiek w sieci zniewolonych dróg, II Konferencja Naukowa / [red. nauk. Mariusz Jędrzejko, Wiesław Bożejewicz].

Adres wydawniczy: Pułtusk, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora : 2007

Opis fizyczny: S. 192-200

Punktacja MNiSW: 6.000


114/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Semantyka i przekład leksemów księga, pismo, słowo w polskich translacjach biblijnych i koranicznych.

Tytuł całości: Pogranicza, materiały z konferencji 8-10 maja 2006 r. / [praca pod red. Danuty Kowalskiej].

Adres wydawniczy: Łódź, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie : 2007

Opis fizyczny: S. 327-346

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


115/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Bałwany i bogowie w Koranie i w Biblii : polski przekład i jego analiza leksykalno-semantyczna.

Tytuł całości: Studia nad słownictwem dawnym i współczesnym języków słowiańskich / pod red. Joanny Kamper-Warejko, Iwony Kaproń-Charzyńskiej, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 103-112

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


116/132


Autorzy: Kamper-Warejko Joanna, Kaproń-Charzyńska Iwona, Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Studia nad słownictwem dawnym i współczesnym języków słowiańskich / pod red. Joanny Kamper-Warejko, Iwony Kaproń-Charzyńskiej, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: 305 s.

Punktacja MNiSW: 10.000


117/132


Autorzy: Kamper-Warejko Joanna, Kulwicka-Kamińska Joanna, Nowakowska Katarzyna.

Tytuł oryginału: Z przeszłości i teraźniejszości języka polskiego : księga pamiątkowa dedykowana Teresie Friedelównie / pod red. Joanny Kamper-Warejko, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej, Katarzyny Nowakowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: 337 s., 1 portr.

Punktacja MNiSW: 10.000


118/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Nazwy bogów pogańskich w Koranie i w Biblii : polski przekład i jego analiza leksykalno-semantyczna.

Tytuł całości: Z przeszłości i teraźniejszości języka polskiego, księga pamiątkowa dedykowana Teresie Friedelównie / pod red. Joanny Kamper-Warejko, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej, Katarzyny Nowakowskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 47-69

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


119/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Cechy wspólne piśmiennictwa Tatarów litewsko-polskich i kanonu tekstów scs. : geneza, grafia, ortografia.

Tytuł całości: Varia XIV, zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov, (Nitra - Šintava, 8.-10.12.2004) / zostavil Marcel Olšiak.

Adres wydawniczy: Bratislava, Slovenská Jazykovedná Spoločnost' pri SAV, Katedra Slovenského Jazyka FF UKF : 2006

Opis fizyczny: S. 15-22

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


120/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Orientalizmy doby staropolskiej : adaptacja do języka polskiego. (Cz. 2).

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 2006

Szczegóły: Z. 62

Opis fizyczny: S. 93-126, streszcz. niem.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


121/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Kształtowanie się polskiej terminologii muzułmańskiej : na podstawie piśmiennictwa religijnego Tatarów litewsko-polskich.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 2004

Opis fizyczny: 209 s., streszcz. niem.

Seria: (Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego / Towarzystwo Naukowe w Toruniu ;t. 37 z. 1)

Uwagi: Bibliogr. s. 185-192

Punktacja MNiSW: 20.000


122/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Orientalizmy doby staropolskiej : adaptacja do języka polskiego. (Cz. 1).

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 2003

Szczegóły: Z. 58

Opis fizyczny: S. 103-131, streszcz. niem.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


123/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Historia islamizmów w języku polskim.

Czasopismo: Język Polski

Rocznik: 2003

Szczegóły: R. 83 z. 2

Opis fizyczny: S. 96-101

Punktacja MNiSW: 6.000


124/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Słownik zapożyczeń pochodzenia arabskiego w polszczyźnie / Wacław Przemysław Turek. Kraków 2001.

Czasopismo: Język Polski

Rocznik: 2003

Szczegóły: R. 83 z. 3

Opis fizyczny: S. 229-232

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


125/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Terminologia islamistyczna w polskiej leksykografii : (źródła, chronologia, adaptacja gramatyczno-semantyczna).

Tytuł całości: Ìslam ìmusul'mane Belarusì ŭ XX stagoddzì, matèryâly VII mìžnarodnaj navukova-praktyčnaj kanferèncyì.

Adres wydawniczy: Mìnsk : 2002

Opis fizyczny: S. 60-73

Punktacja MNiSW: 4.000


126/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Islamizmy w systemie gramatyczno-leksykalnym polszczyzny : (z historii procesów adaptacyjnych).

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Studia Slavica

Rocznik: 2002

Szczegóły: Z. 7

Opis fizyczny: S. 161-184, streszcz. niem.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


127/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Tożsamość kulturowa Tatarów litewsko-polskich.

Czasopismo: Lithuania

Rocznik: 2002

Szczegóły: nr 1-2 (42-43)

Opis fizyczny: S. 57-64

Punktacja MNiSW: 1.000


128/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Przekład i charakterystyka semantyczna nazw obowiązkowych modlitw muzułmanów : (na podstawie zabytków Tatarów litewsko-polskich i polskich przekładów Koranu).

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 2001

Szczegóły: Z. 55

Opis fizyczny: S. 103-112, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


129/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Analiza semantyczna atrybutów Boga Jeden, Jedyny w Koranie i w Biblii.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Studia Slavica

Rocznik: 1998

Szczegóły: Z. 2

Opis fizyczny: S. 89-99, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


130/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Koran po polsku : XIX-wieczne przekłady Koranu na język polski : rys historyczny i filologiczna analiza porównawcza.

Czasopismo: PAL Przegląd Artystyczno-Literacki

Rocznik: 1998

Szczegóły: R. 7 nr 10

Opis fizyczny: S. 15-29

Punktacja MNiSW: 1.000


131/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Korespondencja Zygmunta Krasińskiego z Delfiną Potocką : analiza językowo-stylistyczna na tle tendencji artystycznych epoki romantycznej.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 1997

Szczegóły: Z. 48

Opis fizyczny: S. 121-139, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


132/132


Autorzy: Kulwicka-Kamińska Joanna.

Tytuł oryginału: Analiza leksykalno-frazeologiczna modlitw muzułmanów w zestawieniu z modlitwą chrześcijan : (na podstawie zabytków piśmiennictwa Tatarów litewskich i Biblii).

Tytuł całości: Frazeologia a religia, tezy referatów międzynarodowego sympozjum naukowego, Opole, 4-6 września 1996 r. / pod red. Wojciecha Chlebdy i Stanisława Kochmana.

Adres wydawniczy: Opole, Uniwersytet Opolski : 1996

Opis fizyczny: S. 127-128