Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Marek Wiśniewski, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/39


Autorzy: Wiśniewski Marek.

Tytuł oryginału: Uwagi o modelach derywowania współczesnych polskich rzeczowników odprzymiotnikowych.

Tytuł równoległy: Notes on the models of deriving modern Polish adjectival nouns.

Czasopismo: Poradnik Językowy

Rocznik: 2020

Szczegóły: z. 7 (776)

Opis fizyczny: S. 21-34, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.33896/PorJ

Punktacja MNiSW: 40.000


2/39


Autorzy: Wiśniewski Marek.

Tytuł oryginału: Jak poprawnie pisać ze słuchu współczesne polskie teksty.

Tytuł równoległy: How to correctly write contemporary Polish texts from your hearing.

Tytuł całości: Z bliska i z daleka, język polski w badaniach językoznawców lwowskich i toruńskich / pod red. Małgorzaty Gębki-Wolak, Ałły Krawczuk.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: S. 253-268, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 20]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


3/39


Autorzy: Kaproń-Charzyńska Iwona, Wiśniewski Marek.

Tytuł oryginału: Kreatywność leksykalna a etyka słowa (na przykładzie komentarzy internetowych).

Czasopismo: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 25 z. 1

Opis fizyczny: S. 77-92, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.14746/pspsj

Punktacja MNiSW: 10.000


4/39


Autorzy: Wiśniewski Marek.

Tytuł oryginału: Uwagi o modelach derywacyjnych z formantami paradygmatycznymi.

Tytuł całości: Leksyka języków słowiańskich w badaniach synchronicznych i diachronicznych / pod red. Małgorzaty Gębki-Wolak, Joanny Kamper-Warejko, Andrzeja Moroza.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 148-167, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


5/39


Autorzy: Wiśniewski Marek.

Tytuł oryginału: Podstawy strukturalnej charakterystyki współczesnych polskich formacji słowotwórczych.

Czasopismo: Slavia Meridionalis

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 13

Opis fizyczny: S. 53-79, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.11649/sm

Punktacja MNiSW: 7.000


6/39


Autorzy: Wiśniewski Marek.

Tytuł oryginału: Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego : (skrypt dla studentów filologii polskiej).

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: 201 s. [1] k. tabl. złoż., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 194-197.


7/39


Autorzy: Gębka-Wolak Małgorzata, Moroz Andrzej, Wiśniewski Marek.

Tytuł oryginału: O konstrukcjach z wyrażeniem zamiast.

Czasopismo: Poradnik Językowy

Rocznik: 2006

Szczegóły: z. 9 (638)

Opis fizyczny: S. 30-40, tab.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 8.000


8/39


Autorzy: Wiśniewski Marek.

Tytuł oryginału: Dystrybucyjne właściwości odprzymiotnikowych nazw cech we współczesnej polszczyźnie

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: 271 s., summ.

Seria: (Rozprawa Habilitacyjna / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Uwagi: Bibliogr.


9/39


Autorzy: Wiśniewski Marek.

Tytuł oryginału: Uwagi o akomodacji syntaktycznej

Tytuł całości: Studia z gramatyki i semantyki języka polskiego / pod red. Andrzeja Moroza, Marka Wiśniewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2004

Opis fizyczny: S. 99-110

Uwagi: Bibliogr.


10/39


Autorzy: Moroz Andrzej, Wiśniewski Marek.

Tytuł oryginału: Studia z gramatyki i semantyki języka polskiego / pod red. Andrzeja Moroza, Marka Wiśniewskiego

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2004

Opis fizyczny: 259 s.

Uwagi: Bibliografia prac prof. dr hab. Krystyny Kallas s. 11-14.


11/39


Autorzy: Wiśniewski Marek.

Tytuł oryginału: Uwagi o słowotwórstwie odprzymiotnikowych nazw cech abstrakcyjnych

Tytuł całości: Studia z gramatyki i leksykologii języka polskiego / pod red. Małgorzaty Gębki-Wolak, Iwony Kaproń-Charzyńskiej, Małgorzaty Urban.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2003

Opis fizyczny: S. 69-78

Uwagi: Bibliogr.


12/39


Autorzy: Wiśniewski Marek.

Tytuł oryginału: Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2001

Opis fizyczny: 201 s., [1] k. tabl. złoż., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 194-197

Uwagi: a


13/39


Autorzy: Wiśniewski Marek.

Tytuł oryginału: Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 2000

Opis fizyczny: 201 s., [1] k. tabl. złoż., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 194-197

Uwagi: a


14/39


Autorzy: Wiśniewski Marek.

Tytuł oryginału: Uwagi o nauczaniu gramatyki opisowej w procesie zawodowego przygotowania nauczycieli polonistów.

Tytuł całości: O nowe podejście w kształceniu nauczycieli języka polskiego / Marta Sobocińska [et al.].

Adres wydawniczy: Warszawa, Ministerstwo Edukacji Narodowej : 1999

Opis fizyczny: S. 71-88

Uwagi: a


15/39


Autorzy: Wiśniewski Marek.

Tytuł oryginału: Zadania z fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 1999

Opis fizyczny: 307 s., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 303-307

Uwagi: a


16/39


Autorzy: Wiśniewski Marek.

Tytuł oryginału: Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1998

Opis fizyczny: 201 s., wykr.

Uwagi: Bibliogr. s. 194-197. Indeks.

Uwagi: a


17/39


Autorzy: Wiśniewski Marek.

Tytuł oryginału: Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1997

Opis fizyczny: 201 s., tabl., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 194-197. Indeks.

Uwagi: a


18/39


Autorzy: Wiśniewski Marek.

Tytuł oryginału: Sesja z okazji 75-lecia Toruńskiego Koła TMJP.

Czasopismo: Język Polski

Rocznik: 1997

Szczegóły: R. 77 z. 4-5

Opis fizyczny: S. 367-371

Uwagi: a


19/39


Autorzy: Wiśniewski Marek.

Tytuł oryginału: Status fonologiczny półsamogłosek polskich.

Tytuł całości: Językoznawstwo, materiały konferencji naukowej, 14-16 marca 1995 / red. nauk. Krystyna Kallas.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1996

Opis fizyczny: S. 167-179

Uwagi: a


20/39


Autorzy: Wiśniewski Marek.

Tytuł oryginału: O funkcjach gramatycznych wyrażeń typu oczywiście, pewnie, wykluczone.

Tytuł całości: Wyrażenia funkcyjne w systemie i tekście, materiały konferencji naukowej, (Toruń, 21-23 X 1993) / pod red. Macieja Grochowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1995

Opis fizyczny: S. 159-169

Uwagi: a


21/39


Autorzy: Wiśniewski Marek.

Tytuł oryginału: Przegląd równoważników zdania znamiennych dla współczesnej polszczyzny.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 1995

Szczegóły: Z. 46

Opis fizyczny: S. 115-150

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


22/39


Autorzy: Wiśniewski Marek.

Tytuł oryginału: Strukturalna charakterystyka polskich wypowiedzeń niezdaniowych.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1994

Opis fizyczny: 216 s., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 205-211

Uwagi: a


23/39


Autorzy: Wiśniewski Marek.

Tytuł oryginału: Uwagi o definicji i opisie polskich wypowiedzeń niezdaniowych.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 1994

Szczegóły: Z. 44

Opis fizyczny: S. 127-142

Uwagi: a


24/39


Autorzy: Wiśniewski Marek.

Tytuł oryginału: Składniowa charakterystyka tzw. imiesłowów we współczesnej polszczyźnie.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 1993

Szczegóły: Z. 42

Opis fizyczny: S. 63-74

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


25/39


Autorzy: Wiśniewski Marek.

Tytuł oryginału: Równoważnikowe człony syntaktyczne we współczesnej polszczyźnie pisanej.

Tytuł całości: Studia gramatyczne. T. 10 / red. nauk. Maciej Grochowski.

Adres wydawniczy: Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich : 1992

Opis fizyczny: S. 71-90, wykr.

Uwagi: a


26/39


Autorzy: Wiśniewski Marek.

Tytuł oryginału: Status gramatyczny tzw. przysłówków odprzymiotnikowych typu "duszno", "parno", "nieprzyjemnie".

Tytuł całości: Studia gramatyczne. T. 10 / red. nauk. Maciej Grochowski.

Adres wydawniczy: Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich : 1992

Opis fizyczny: S. 183-191

Seria: (Prace Instytutu Języka Polskiego ;74)

Uwagi: a


27/39


Autorzy: Wiśniewski Marek.

Tytuł oryginału: Status gramatyczny wyrażeń typu żal, wstyd, szkoda.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 1992

Szczegóły: Z. 38

Opis fizyczny: S. 25-44

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


28/39


Autorzy: Wiśniewski Marek.

Tytuł oryginału: Projekt strukturalnej klasyfikacji polskich wypowiedzeń niezdaniowych.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 1992

Szczegóły: Z. 40

Opis fizyczny: S. 97-120

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


29/39


Autorzy: Wiśniewski Marek.

Tytuł oryginału: Uwagi o interpunkcyjnej segmentacji wypowiedzeń na zdania (równoważniki ) składowe.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 1991

Szczegóły: Z. 36

Opis fizyczny: S. 69-96, wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: a


30/39


Autorzy: Wiśniewski Marek.

Tytuł oryginału: Czy liczebnik może być uznany za nadrzędnik dystrybucyjny szeregu rzeczownikowego?

Tytuł całości: Studia gramatyczne. T. 9 / red. nauk. Maciej Grochowski.

Adres wydawniczy: Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich : 1990

Opis fizyczny: S. 87-98

Seria: (Prace Instytutu Języka Polskiego ;70)

Uwagi: a


31/39


Autorzy: Wiśniewski Marek.

Tytuł oryginału: Czy ciągi typu "wobec tego, że" są spójnikami ?

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 1990

Szczegóły: Z. 31

Opis fizyczny: S. 75-90, streszcz. ang.

Uwagi: a


32/39


Autorzy: Wiśniewski Marek.

Tytuł oryginału: Formalnogramatyczny opis leksemów "to". 2: Słowo "to" w funkcji spójnika, partykuły, czasownika niewłaściwego

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 1990

Szczegóły: Z. 31

Opis fizyczny: S. 91-120, streszcz. ang.

Uwagi: a


33/39


Autorzy: Wiśniewski Marek.

Tytuł oryginału: Kilka uwag o formalnej definicji zdania.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 1990

Szczegóły: Z. 34

Opis fizyczny: S. 125-140

Uwagi: a


34/39


Autorzy: Wiśniewski Marek.

Tytuł oryginału: Przecistawne zdania złożone ze wspólnym składnikiem czasownikowym a zdania pojedyncze z szeregiem przeciwstawnym.

Czasopismo: Język Polski

Rocznik: 1990

Szczegóły: R. 70 z. 3-4

Opis fizyczny: S. 114-123

Uwagi: a


35/39


Autorzy: Wiśniewski Marek.

Tytuł oryginału: Uwagi o formalnej definicji wypowiedzenia.

Czasopismo: Język Polski

Rocznik: 1990

Szczegóły: R. 70 z. 5

Opis fizyczny: S. 174-180

Uwagi: a


36/39


Autorzy: Wiśniewski Marek.

Tytuł oryginału: O całostkach syntaktycznych typu "Jan też" we współczesnej polszczyźnie pisanej.

Czasopismo: Polonica

Rocznik: 1990

Szczegóły: T. 15

Opis fizyczny: S. 69-78, wykr.

Uwagi: a


37/39


Autorzy: Wiśniewski Marek.

Tytuł oryginału: Status gramatyczny tzw. przysłówków odprzymiotnikowych typu "duszno", "wolno", "nieprzyjemnie".

Czasopismo: Polonica

Rocznik: 1989

Szczegóły: T. 14

Opis fizyczny: S. 183-191

Uwagi: a


38/39


Autorzy: Wiśniewski Marek.

Tytuł oryginału: Formalnogramatyczny opis leksemów "to". 1: Słowo "to" w funkcji rzeczownika lub przymiotnika.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 1987

Szczegóły: Z. 29

Opis fizyczny: S. 27-41

Uwagi: a


39/39


Autorzy: Wiśniewski Marek.

Tytuł oryginału: Status gramatyczny słowa temu.

Czasopismo: Polonica

Rocznik: 1986

Szczegóły: T. 12

Opis fizyczny: S. 145-155, streszcz. ang.

Uwagi: a