Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Lech Zieliński, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/96


Autorzy: Olkiewicz Filip, Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Niewidoczna chronologia myśli : trzy wywiady z Panajotisem Kondylisem / przejrzeli, opracowali, wstępem opatrzyli Filip Olkiewicz, Lech Zieliński.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2020

Opis fizyczny: 149 s.

Seria: (Scripta Kondyliana)

Punktacja MNiSW: 50.000


2/96


Autorzy: Bobowska-Nastarzewska Patrycja, Kościałkowska-Okońska Ewa, Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Rocznik Przekładoznawczy : studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu. 15 / red.: Patrycja Bobowska-Nastarzewska, Ewa Kościałkowska-Okońska, Lech Zieliński.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: 350 s., il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. przy art.

Uwagi: 10.12775/RP


3/96


Autorzy: Golonka Joanna, Komenda-Earle Barbara, Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Docendo discimus : Wörter, Sätze, Grammatik : Professor Ryszard Lipczuk zum 70. Geburtstag gewidmet

Adres wydawniczy: Hamburg, Verlag Dr. Kovač : 2019

Opis fizyczny: 152 s., tab.

Seria: (Stettiner Beiträge zur Sprachwissenschaft ;Bd. 11)

Punktacja MNiSW: 100.000


4/96


Autorzy: Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Kompetencje tłumacza przysięgłego wobec oczekiwań i wymagań ustawowych.

Tytuł całości: Język(i) w prawie, zastosowania językoznawstwa i translatoryki w praktyce prawniczej / pod red. Emilii Kubickiej, Lecha Zielińskiego, Sebastiana Żurowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: S. 153-169, il.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 20]

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 197-211.

Punktacja MNiSW: 20.000


5/96


Autorzy: Siewert-Kowalkowska Katarzyna, Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Tłumaczenie ustne w sądzie jako odmiana tłumaczenia środowiskowego.

Tytuł całości: Język(i) w prawie, zastosowania językoznawstwa i translatoryki w praktyce prawniczej / pod red. Emilii Kubickiej, Lecha Zielińskiego, Sebastiana Żurowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: S. 171-187

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 20]

Uwagi: Bibliogr. zbiorcza s. 197-211.

Punktacja MNiSW: 20.000


6/96


Autorzy: Olkiewicz Filip, Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Wstęp.

Tytuł całości: Polityka światowa po zimnej wojnie / Panajotis Kondylis ; przeł. Hanna Samulska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2019

Opis fizyczny: S. 5-30

Seria: (Scripta Kondyliana ;[t. 1])

Punktacja MNiSW: 20.000


7/96


Autorzy: Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Scripta Kondyliana. [T. 1] / seria pod red. Lecha Zielińskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2019

Opis fizyczny: 202 s.

Uwagi: Tytuł tomu: Polityka światowa po zimnej wojnie / Panajotis Kondylis ; przeł. Hanna Samulska.


8/96


Autorzy: Bobowska-Nastarzewska Patrycja, Krajewska Monika, Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Rocznik Przekładoznawczy : studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu. 14 / red.: Patrycja Bobowska-Nastarzewska, Monika Krajewska, Lech Zieliński.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: 460 s., il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. przy art.

Uwagi: 10.12775/RP


9/96


Autorzy: Kubicka Emilia, Zieliński Lech, Żurowski Sebastian.

Tytuł oryginału: Język(i) w prawie : zastosowania językoznawstwa i translatoryki w praktyce prawniczej / pod red. Emilii Kubickiej, Lecha Zielińskiego, Sebastiana Żurowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: 218 s., streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 197-211.

Punktacja MNiSW: 20.000


10/96


Autorzy: Olkiewicz Filip, Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: "O swoich dziełach i myśli swojej" : wywiad udzielony Spirosowi Koutroulisowi wiosną 1998 roku / Panajotis Kondylis ; przekł. i oprac. Filip Olkiewicz i Lech Zieliński.

Tytuł równoległy: "On my works and thought": a spring 1998 interview given to Spiros Koutroulis

Czasopismo: Studia z Historii Filozofii

Rocznik: 2019

Szczegóły: R. 10 nr 2

Opis fizyczny: S. 9-47, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/szhf

Punktacja MNiSW: 20.000


11/96


Autorzy: Krajewska Monika, Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Rocznik Przekładoznawczy : studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu. 13 / red.: Monika Krajewska, Lech Zieliński.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: 327 s., il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. przy art.

Uwagi: 10.12775/RP


12/96


Autorzy: Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Konferencja przekładoznawcza Norma a uzus III : przekład specjalistyczny jako dylemat, Wydział Neofilologii UAM, Poznań, 11-12.01.2018 r. : (sprawozdanie).

Czasopismo: Rocznik Przekładoznawczy

Rocznik: 2018

Szczegóły: R. 13

Opis fizyczny: S. 318-321

Uwagi: 10.12775/RP


13/96


Autorzy: Chodorowska Natalia, Giziewska Daria, Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: O swoich dziełach i myśli swojej : wywiad udzielony Marinowi Terpstsze w 1998 roku / Panajotis Kondylis ; przekł. Natalia Chodorowska, Daria Giziewska ; korekta przekł. i oprac. Lech Zieliński.

Tytuł równoległy: On his work and thought : an interview conducted by Marin Terpstra in 1998.

Czasopismo: Studia z Historii Filozofii

Rocznik: 2018

Szczegóły: R. 9 nr 3

Opis fizyczny: S. 43-65, streszcz. ang.

Uwagi: Tekst źródłowy s. 49-64.

Uwagi: 10.12775/szhf

Punktacja MNiSW: 9.000


14/96


Autorzy: Krajewska Monika, Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Rocznik Przekładoznawczy : studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu. 12 / [red. nacz. Lech Zieliński] ; red. tomu: Monika Krajewska, Lech Zieliński.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: 386 s., il., tab.

Uwagi: 10.12775/RP


15/96


Autorzy: Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Akcentowanie różnic jako metoda utwierdzania własnej tożsamości językowej i antidotum na zwiększający się wpływ RFN-owskiej niemczyzny w Austrii na przykładzie słownika Wörterbuch rechtsterminologischer Unterschiede Österreich-Deutschland Rudolfa Muhra i Marlene Peinhopf : artykuł recenzyjny.

Czasopismo: Rocznik Przekładoznawczy

Rocznik: 2017

Szczegóły: R. 12

Opis fizyczny: S. 357-370, streszcz. ang.

Uwagi: Artykuł recenzyjny słownika: Wörterbuch rechtsterminologischer Unterschiede Österreich-Deutschland / Rudolf Muhr, Marlene Peinhopf. Frankfurt am Main et al. 2015.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/RP

Punktacja MNiSW: 3.500


16/96


Autorzy: Zieliński Lech, Chodorowska Natalia.

Tytuł oryginału: Melancholia a polemika / Panajotis Kondylis ; przekł. i oprac. Lech Zieliński, Natalia Chodorowska.

Czasopismo: Studia z Historii Filozofii

Rocznik: 2017

Szczegóły: R. 8 nr 2

Opis fizyczny: S. 25-43

Uwagi: 10.12775/szhf

Punktacja MNiSW: 9.000


17/96


Autorzy: Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Czy rosnąca popularność modlitwy serca w Kościele katolickim to przejaw wpływu duchowości prawosławnej na Kościół zachodni czy powrót do wspólnych źródeł?

Tytuł całości: Święte księgi judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym, prace dedykowane profesorowi Czesławowi Łapiczowi. T. 3: Słowiańscy chrześcijanie Wschodu i Zachodu : język, dialekt, piśmiennictwo / pod red. nauk. Moniki Krajewskiej, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej, Arlety Szulc.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: S. 27-42, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


18/96


Autorzy: Kościałkowska-Okońska Ewa, Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Rocznik Przekładoznawczy : studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu. 11 / red. Ewa Kościałkowska-Okońska, Lech Zieliński.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: 349 s., il., tab.

Uwagi: 10.12775/RP


19/96


Autorzy: Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Garść uwag o potrzebie optymalizacji komunikacji między tłumaczami przysięgłymi a przedstawicielami organów ścigania, sposobach jej osiągnięcia i potencjalnych korzyściach.

Czasopismo: Comparative Legilinguistics

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 25

Opis fizyczny: S. 111-128, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


20/96


Autorzy: Cieślik Bolesław, Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: O niektórych konsekwencjach odwoływania się do nieaktualnego stanu badań i innych mankamentach książki.

Czasopismo: Rocznik Przekładoznawczy

Rocznik: 2016

Szczegóły: R. 11

Opis fizyczny: S. 253-267, streszcz. ang.

Uwagi: W związku z książką: Terminologia języka prawnego i strategie translatorskie w przekładach kodeksu spółek handlowych na język niemiecki / Joanna Krzywda. Kraków 2014.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/RP

Punktacja MNiSW: 7.000


21/96


Autorzy: Kubicka Emilia, Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Przekładoznawstwo a konfrontatywna lingwistyka przekładu.

Czasopismo: Rocznik Przekładoznawczy

Rocznik: 2016

Szczegóły: R. 11

Opis fizyczny: S. 269-282, streszcz. ang.

Uwagi: W związku z książką: Podstawy konfrontatywnej lingwistyki przekładowej / Andrzej Bogusławski. Łask 2013.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/RP

Punktacja MNiSW: 7.000


22/96


Autorzy: Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Wybór dokumentów austriackich dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych = Auswahl österreichischer Dokumente für Kandidaten zum beeideten Übersetzer/Dolmetscher / Artur Dariusz Kubacki. Chrzanów 2015.

Czasopismo: Rocznik Przekładoznawczy

Rocznik: 2016

Szczegóły: R. 11

Opis fizyczny: S. 333-339

Uwagi: OMÓWIENIE.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/RP


23/96


Autorzy: Zieliński Lech, Kubicka Emilia.

Tytuł oryginału: Dydaktyczne mierzenie się z przekładem.

Czasopismo: Rocznik Przekładoznawczy

Rocznik: 2016

Szczegóły: R. 11

Opis fizyczny: S. 283-296, streszcz. ang.

Uwagi: W związku z książką: Zmierzyć przekład? Z metodologii oceniania w dydaktyce przekładu pisemnego / Joanna Dybiec-Gajer. Kraków 2013.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/RP

Punktacja MNiSW: 7.000


24/96


Autorzy: Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Prawie niewyobrażalne : prowokacje myśli / Jürgen Wilbert ; red. Anna Małgorzewicz i Monika Zaśko-Zielińska. Wrocław 2015.

Czasopismo: Rocznik Przekładoznawczy

Rocznik: 2016

Szczegóły: R. 11

Opis fizyczny: S. 341-343

Uwagi: OMÓWIENIE.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/RP


25/96


Autorzy: Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: W poszukiwaniu prawdziwego oblicza oświecenia / Panajotis Kondylis ; przeł. i oprac. Lech Zieliński.

Czasopismo: Studia z Historii Filozofii

Rocznik: 2016

Szczegóły: R. 7 nr 1

Opis fizyczny: S. 75-95

Uwagi: 10.12775/szhf

Punktacja MNiSW: 9.000


26/96


Autorzy: Zieliński Lech, Chodorowska Natalia.

Tytuł oryginału: O swoich dziełach i myśli swojej / Panajotis Kondylis ; [przekł. i oprac. Lech Zieliński, Natalia Chodorowska].

Czasopismo: Studia z Historii Filozofii

Rocznik: 2016

Szczegóły: R. 7 nr 2

Opis fizyczny: S. 59-87

Uwagi: 10.12775/szhf

Punktacja MNiSW: 9.000


27/96


Autorzy: Kościałkowska-Okońska Ewa, Krajewska Monika, Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Rocznik Przekładoznawczy : studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu. 10 / [red. nacz. Lech Zieliński] ; red. tomu: Ewa Kościałkowska-Okońska, Monika Krajewska, Lech Zieliński.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: 330 s., tab.

Uwagi: 10.12775/RP


28/96


Autorzy: Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Gospodarka globalna, demokracja globalna i globalna walka o dział zasobów. 3: Demokracje nie prowadzą ze sobą wojen / Panajotis Kondylis ; przeł. Lech Zieliński.

Czasopismo: Studia z Historii Filozofii

Rocznik: 2015

Szczegóły: R. 6 nr 3

Opis fizyczny: S. 33-38

Uwagi: 10.12775/szhf

Punktacja MNiSW: 9.000


29/96


Autorzy: Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Gospodarka globalna, demokracja globalna i globalna walka o dział zasobów. 2: Handel i wojna / Panajotis Kondylis ; przeł. Lech Zieliński.

Czasopismo: Studia z Historii Filozofii

Rocznik: 2015

Szczegóły: R. 6 nr 3

Opis fizyczny: S. 27-32

Uwagi: 10.12775/szhf

Punktacja MNiSW: 9.000


30/96


Autorzy: Horst Falk, Verykios Konstantin, Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Obserwacja rzeczywistości a tworzenie teorii w myśli Panajotisa Kondylisa.

Czasopismo: Studia z Historii Filozofii

Rocznik: 2015

Szczegóły: R. 6 nr 3

Opis fizyczny: S. 79-92, streszcz. ang.

Uwagi: 10.12775/szhf

Punktacja MNiSW: 9.000


31/96


Autorzy: Zieliński Lech, Ziółkowska Anna.

Tytuł oryginału: Gospodarka globalna, demokracja globalna i globalna walka o dział zasobów. 1: Globalizacja, polityka, podział / Panajotis Kondylis ; przeł. Lech Zieliński i Anna Ziółkowska.

Czasopismo: Studia z Historii Filozofii

Rocznik: 2015

Szczegóły: R. 6 nr 3

Opis fizyczny: S. 21-26

Uwagi: 10.12775/szhf

Punktacja MNiSW: 9.000


32/96


Autorzy: Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Gospodarka globalna, demokracja globalna i globalna walka o dział zasobów. 4: Konflikt kultur czy konflikt bez kultury / Panajotis Kondylis ; przeł. Lech Zieliński.

Czasopismo: Studia z Historii Filozofii

Rocznik: 2015

Szczegóły: R. 6 nr 3

Opis fizyczny: S. 39-44

Uwagi: 10.12775/szhf

Punktacja MNiSW: 9.000


33/96


Autorzy: Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Einige Anmerkungen zur interkulturellen Kompetenz und der Anwendungsmöglichkeiten in der Dolmetsch- und Übersetzungspraxis.

Czasopismo: Studia Translatorica

Rocznik: 2015

Szczegóły: Bd. 6

Opis fizyczny: S. 105-119, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Mehrsprachigkeit und Multikulturalität in Forschung und Lehre / hrsg. von Iwona Bartoszewicz, Anna Małgorzewicz und Patricia Hartwich.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


34/96


Autorzy: Krajewska Monika, Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Rocznik Przekładoznawczy : studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu. 9 / red. Monika Krajewska, Lech Zieliński.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: 364 s.


35/96


Autorzy: Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Einige Anmerkungen zu Optimierungsmöglichkeiten der Kooperation/Kommunikation zwischen Übersetzern und polnischen Verfolgungsorganen beim Erledigen von Rechtshilfeersuchen in Strafsachen.

Czasopismo: Studia Translatorica

Rocznik: 2014

Szczegóły: Bd. 5

Opis fizyczny: S. 213-228, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Translationsforschung : Methoden, Ergebnisse, Perspektiven / hrsg. von Iwona Bartoszewicz und Anna Małgorzewicz.

Punktacja MNiSW: 5.000


36/96


Autorzy: Krajewska Monika, Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Rocznik Przekładoznawczy : studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu. 8 / red. Monika Krajewska, Lech Zieliński.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: 299 s.


37/96


Autorzy: Kubicka Emilia, Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: O konieczności doskonalenia języka polskiego w procesie kształcenia rodzimych tłumaczy : analiza przekładu książki Österreich für deutsche : Einblicke in ein fremdes Land Norberta Mappesa-Niedieka pod kątem najczęściej popełnianych błędów.

Czasopismo: Rocznik Przekładoznawczy

Rocznik: 2013

Szczegóły: R. 8

Opis fizyczny: S. 169-194, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/RP

Punktacja MNiSW: 3.000


38/96


Autorzy: Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Semantische Analyse juristischer Fachwörter am Beispiel der Terminologie des Handelsrechts : eine deutsch-polnische Kontrastive Studie / Katarzyna Siewert. Bydgoszcz 2010.

Czasopismo: Rocznik Przekładoznawczy

Rocznik: 2013

Szczegóły: R. 8

Opis fizyczny: S. 289-293

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.12775/RP

Punktacja MNiSW: 3.000


39/96


Autorzy: Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Funkcje komunikacji niewerbalnej w interakcji mówcy i tłumacza / Amelia Kiełbawska. Kraków 2012.

Czasopismo: Rocznik Przekładoznawczy

Rocznik: 2013

Szczegóły: R. 8

Opis fizyczny: S. 285-288

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.12775/RP

Punktacja MNiSW: 3.000


40/96


Autorzy: Zieliński Lech, Ziółkowska Anna.

Tytuł oryginału: Etyczne zabarwienie liberalnej utopii. 2: "Prawa człowieka": chaos pojęciowy i instrumentalizacja / Panajotis Kondylis ; przeł. Lech Zieliński i Anna Ziółkowska .

Czasopismo: Studia z Historii Filozofii

Rocznik: 2013

Szczegóły: R. 4 nr 3

Opis fizyczny: S. 45-50

Punktacja MNiSW: 5.000


41/96


Autorzy: Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Etyczne zabarwienie liberalnej utopii. 1: Uniwersalizm, relatywizm i tolerancja / Panajotis Kondylis ; przeł. Lech Zieliński.

Czasopismo: Studia z Historii Filozofii

Rocznik: 2013

Szczegóły: R. 4 nr 3

Opis fizyczny: S. 33-44

Punktacja MNiSW: 5.000


42/96


Autorzy: Taborek Janusz, Tworek Artur, Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Sprache und Fussball im Blickpunkt linguistischer Forschung / Hrsg.: Janusz Taborek, Artur Tworek und Lech Zieliński.

Adres wydawniczy: Hamburg, Verlag Dr. Kovač : 2012

Opis fizyczny: 176 s., il.

Punktacja MNiSW: 5.000


43/96


Autorzy: Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Einige Anmerkungen zum Einfluss der Fussbalsprache auf die Standardsprache im Deutschen und Polnischen.

Tytuł całości: Sprache und Fussball im Blickpunkt linguistischer Forschung / Hrsg.: Janusz Taborek, Artur Tworek und Lech Zieliński.

Adres wydawniczy: Hamburg, Verlag Dr. Kovač : 2012

Opis fizyczny: S. 153-174, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


44/96


Autorzy: Zieliński Lech, Kościałkowska-Okońska Ewa, Pławski Maciej.

Tytuł oryginału: Rocznik Przekładoznawczy : studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu. 7 / [red. nacz. Lech Zieliński] ; red. tomu: Ewa Kościałkowska-Okońska, Maciej Pławski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: 196 s., tab.


45/96


Autorzy: Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Methoden der metalexikographischen Erfassung des Niederschlags der Ideo-logie in Wörterbüchern, dargestellt am Beispiel der Forschungen am Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache von Ruth Klappenbach und Wolfgang Steinitz.

Tytuł całości: Deutsche und polnische Lexikographie nach 1945 im Spannungsfeld der Kulturgeschichte / Hrsg.: Lech Zieliński, Klaus-Dieter Ludwig, Ryszard Lipczuk.

Adres wydawniczy: Frankfurt am Main [etc.], Peter Lang : 2011

Opis fizyczny: S. 243-257, tab.

Seria: (Danziger Beiträge zur Germanistik ;Bd. 35)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


46/96


Autorzy: Zieliński Lech, Ludwig Klaus-Dieter, Lipczuk Ryszard.

Tytuł oryginału: Deutsche und polnische Lexikographie nach 1945 im Spannungsfeld der Kulturgeschichte / Lech Zieliński, Klaus-Dieter Ludwig, Ryszard Lipczuk (Hrsg.).

Adres wydawniczy: Frankfurt am Main [etc.], Peter Lang : 2011

Opis fizyczny: 306 s., il.

Seria: (Danziger Beiträge zur Germanistik ;Bd. 35)

Punktacja MNiSW: 5.000


47/96


Autorzy: Krajewska Monika, Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Rocznik Przekładoznawczy : studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu. 6 / red. Monika Krajewska, Lech Zieliński.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2011

Opis fizyczny: 245 s.


48/96


Autorzy: Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Egzamin na tłumacza przysięgłego a norma i jakość przekładu tekstów prawnych oraz prawniczych.

Czasopismo: Rocznik Przekładoznawczy

Rocznik: 2011

Szczegóły: R. 6

Opis fizyczny: S. 117-130

Punktacja MNiSW: 5.000


49/96


Autorzy: Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Polens Wirtschafts- und Rechtssystem. T. 2: Wirtschaftsordnung : Spracharbeitsbuch / Urszula Burda, Agnieszka Dickel, Magdalena Olpińska. Warszawa 2008.

Czasopismo: Rocznik Przekładoznawczy

Rocznik: 2011

Szczegóły: R. 6

Opis fizyczny: S. 241-243

Punktacja MNiSW: 5.000


50/96


Autorzy: Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Ideologie und Lexikographie : die Ideologisierung des Wörterbuchs der deutschen Gegenwartssprache von Ruth Klappenbach und Wolfgang Steinitz.

Adres wydawniczy: Frankfurt am Main, Peter Lang : 2010

Opis fizyczny: 178 s., tab.

Seria: (Danziger Beiträge zur Germanistik ;Bd. 31)

Uwagi: Bibliogr. s. 169-178

Punktacja MNiSW: 24.000


51/96


Autorzy: Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Zur Autorenschaft ideologischer Einschübe in den Texten der Sprachwissenschaftler aus der DDR - dargestellt am Beispiel von zwei um 1970 entstandenen Texten

Tytuł całości: Germanistische Linguistik extra muros, Aufgaben / hrsg. von Iwona Bartoszewicz [et al.].

Adres wydawniczy: Wrocław, Atut, Neisse Verlag : 2009

Opis fizyczny: S. 205-214

Seria: (Linguistische Treffen in Wrocław ;vol. 4)


52/96


Autorzy: Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Ist das Konsultieren von Fachleuten beim Übersetzen von Fachtexten immer noch notwendig? : Einige Überlegungen zur Verdrängung der Konsultationen durch das Internet.

Tytuł całości: Linguistica et res cotidianae / hrsg. von Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek.

Adres wydawniczy: Wrocław, Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Neisse Verlag : 2008

Opis fizyczny: S. 457-468

Seria: (Linguistische Treffen in Wrocław ;vol. 2)

Punktacja MNiSW: 7.000


53/96


Autorzy: Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Ideologie und Lexikographie : empirische Untersuchung der ideologischen Wende im Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache von Ruth Klappenbach und Wolfgang Steinitz, dargestellt am Beispiel des Gebrauchs der Adjektive reaktionär und imperialistisch in den Definitionen.

Czasopismo: Muttersprache : Vierteljahresschrift für deutsche Sprache

Rocznik: 2008

Szczegóły: Jg. 118 Nr. 3

Opis fizyczny: S. 185-207, streszcz. ang.

Uwagi: a


54/96


Autorzy: Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Die Metapher in der Übersetzung : Studien zum Transfer der Aphorismen von Stanislaw Jerzy Lec und der Gedichte von Wisława Szymborska / Paweł Bąk. Frankfurt am Main 2007.

Czasopismo: Rocznik Przekładoznawczy

Rocznik: 2008

Szczegóły: R. 3-4

Opis fizyczny: S. 333-337

Uwagi: RECENZJA


55/96


Autorzy: Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Wybór polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych = Auswahl polnischer und deutscher Dokumente für Translationsübungen / Jan Iluk, Artur Dariusz Kubacki. Warszawa 2006.

Czasopismo: Rocznik Przekładoznawczy

Rocznik: 2008

Szczegóły: R. 3-4

Opis fizyczny: S. 345-348

Uwagi: RECENZJA


56/96


Autorzy: Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Geschichte des Wörterbuchs der deutschen Gegenwartssprache von R. Klappenbach und W. Steinitz unter besonderer Berücksichtigung seiner Ideologisierung.

Czasopismo: Studia Germanica Gedanensia

Rocznik: 2008

Szczegóły: Bd. 16

Opis fizyczny: S. 155-176

Uwagi: Tytuł tomu czasopisma: Studien zur Angewandten Germanistik / hrsg. von Andrzej Kątny

Punktacja MNiSW: 4.000


57/96


Autorzy: Chamot Marek, Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Koncepcja międzynarodowego interdyscyplinarnego projektu naukowego : Narody sąsiadujące w Europie. Wzajemne postrzeganie a tożsamość narodowa w przeszłości teraźniejszości i sprawozdanie z jego realizacji.

Czasopismo: Studia Niemcoznawcze

Rocznik: 2008

Szczegóły: T. 38

Opis fizyczny: S. 745-751

Punktacja MNiSW: 4.000


58/96


Autorzy: Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: "Sprache und Identität" - Sprachwissenschaftliche Tagung, Pobierowo 12.09.-14.09.2007.

Czasopismo: Studia Niemcoznawcze

Rocznik: 2008

Szczegóły: T. 38

Opis fizyczny: S. 755-758


59/96


Autorzy: Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Mechanismen der Ideologisierung des Wörterbuchs der deutschen Gegenwartssprache von R. Klappenbach und W. Steinitz nach der Konzeptionsänderung

Czasopismo: Studia Niemcoznawcze

Rocznik: 2008

Szczegóły: T. 39

Opis fizyczny: S. 353-365


60/96


Autorzy: Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: O traktowaniu leksyki z czasów komunistycznych przez autorów najnowszych słowników języka polskiego i leksykografów niemieckich.

Tytuł całości: Komunikacja międzykulturowa, perspektywy badań interdyscyplinarnych : monografia z cyklu "Język trzeciego tysiąclecia" / pod red. Władysława Chłopickiego.

Adres wydawniczy: Kraków, Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium : 2007

Opis fizyczny: S. 173-184

Seria: (Język a Komunikacja ;19)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


61/96


Autorzy: Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Das Bild der polnischen Gesellschaft in Katharina Zimmermanns Roman Das Freudenkind.

Tytuł całości: Kultura, literatura, język : prace ofiarowane profesorowi Lechowi Kolago w 65. rocznicę urodzin = Kultur, Literatur, Sprache : Festschrift für Herrn Professor Lech Kolago zum 65. Geburtstag / pod red. Katarzyny Grzywki [et al.].

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Germanistyki. Uniwersytet Warszawski : 2007

Opis fizyczny: S. 457-472

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


62/96


Autorzy: Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Ideologiczne i językowe próby tworzenia tożsamości "narodowej" w NRD.

Tytuł całości: Narody w Europie - tożsamość i wzajemne postrzeganie : zbiór studiów = Nation in Europe - identity and mutual perception / pod red. Lecha Zielińskiego i Marka Chamota.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki : 2007

Opis fizyczny: S. 243-255, streszcz. niem.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


63/96


Autorzy: Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Zweisprachiger Unterricht in der Schweiz als alternative Methode des Zweitsprachenerwerbs. Hintergründe, Erfahrungen, Ausblick.

Tytuł całości: Neue Tendenzen und Perspektiven des Faches Deutsch als Fremdsprache am Anfang des XXI. Jahrhunderts / [red.] Adam Szeluga.

Adres wydawniczy: Piła, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu : 2007

Opis fizyczny: S. 14-28

Seria: (Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Biznesu w Pile. Filologia Germańska ;3)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


64/96


Autorzy: Zieliński Lech, Pławski Maciej.

Tytuł oryginału: Rocznik Przekładoznawczy : studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu. T. 2 / red. Lech Zieliński, Maciej Pławski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2006

Opis fizyczny: 261 s.


65/96


Autorzy: Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Einige Bemerkungen zur Entwicklungstendenz im Umgang mit dem DDR-spezifischen Wortschatz nach 1990 in der 3. und 4. Ausgabe des Duden Deutsches Universalwörterbuch.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Germańska

Rocznik: 2006

Szczegóły: Z. 26

Opis fizyczny: S. 19-38, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


66/96


Autorzy: Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Od wierności do śmieszności : kilka uwag o tłumaczeniu nazw własnych polskich szkół wyższych na język angielski.

Czasopismo: Rocznik Przekładoznawczy

Rocznik: 2006

Szczegóły: R. 2

Opis fizyczny: S. 223-233, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


67/96


Autorzy: Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Aufbau und Funktionieren des fremdsprachlichen Speichermechanismus : kodematische Betrachtungsweise mit glottodidaktischer Relewanz / Krzysztof Nerlicki. Szczecin 2004.

Czasopismo: Studia Niemcoznawcze

Rocznik: 2006

Szczegóły: T. 32

Opis fizyczny: S. 827-830

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 3.000


68/96


Autorzy: Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Von Arbeiter-und-Bauern-Fakultäten, Hausfrauenbrigaden, Druschgemeinschaften und anderen DDR-spezifischen Wörtern, die aus der standardsprachlichen Lexikographie der deutschen Sprache verschwunden sind.

Tytuł całości: Filologia germańska 1 / pod red. Józefa Grabarka.

Adres wydawniczy: Piła, Wyższa Szkoła Biznesu : 2005

Opis fizyczny: S. 31-46

Seria: (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Pile. Seria: Filologia)

Punktacja MNiSW: 6.000


69/96


Autorzy: Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Nauczanie przekładu (tekstów fachowych) na kierunkach neofilologicznych : stan obecny, perspektywy rozowju.

Tytuł całości: Język trzeciego tysiąclecia 3, zbiór referatów z konferencji, Kraków, 4-7 marca 2004. T. 2: Konteksty przekładowe / red. tomu Maria Piotrowska.

Adres wydawniczy: Kraków, Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium : 2005

Opis fizyczny: S. 429-435

Seria: (Język a Komunikacja ;8)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


70/96


Autorzy: Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Kulturologiczna determinacja wyboru ekwiwalentu przez tłumacza tekstów prawniczych z zakresu zobowiązań umownych.

Tytuł całości: Teksty specjalistyczne w kontekstach zawodowych i tłumaczeniach / [red. tomu Jan Lewandowski, Małgorzata Kornacka].

Adres wydawniczy: Warszawa, Katedra Języków Specjalistycznych Uniwersytetu Warszawskiego : 2005

Opis fizyczny: S. 38-47

Seria: (Języki Specjalistyczne ;5)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


71/96


Autorzy: Zieliński Lech, Pławski Maciej.

Tytuł oryginału: Rocznik Przekładoznawczy : studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu. T. 1 / red. Lech Zieliński, Maciej Pławski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: 151 s.


72/96


Autorzy: Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Kulturologiczne uwarunkowania w przekładzie tekstów specjalistycznych - Warszawa, 12-13.05.2005.

Czasopismo: Rocznik Przekładoznawczy

Rocznik: 2005

Szczegóły: R. 1

Opis fizyczny: S. 147-150

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/RP


73/96


Autorzy: Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Komputer w pracy tłumacza : praktyczny poradnik / Marcin Eckstein, Roman Sosnowski. Kraków 2004.

Czasopismo: Rocznik Przekładoznawczy

Rocznik: 2005

Szczegóły: R. 1

Opis fizyczny: S. 137-140

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/RP


74/96


Autorzy: Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Sekundräre Bedeutung von Nationalitäts- und Länderbezeichnung im Deutschland und Polnischen unter besonderer Berücksichtigung der semantischen Gebrauchstheorie / Barbara Komenda. Frankfurt am Main u. a. 2003.

Czasopismo: Studia Germanica Gedanensia

Rocznik: 2005

Szczegóły: Bd. 13

Opis fizyczny: S. 191-195

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: Bibliogr.


75/96


Autorzy: Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Das Bild der Ereignisse des Jahres 1989 in Polen im Organ des ZK der SED "Neues Deutschland" als Beispiel der Sprachmanipulation / Hanna Biaduń-Grabarek. Gdańsk 2004.

Czasopismo: Studia Germanica Gedanensia

Rocznik: 2005

Szczegóły: Bd. 13

Opis fizyczny: S. 168-173, tab.

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: Bibliogr.


76/96


Autorzy: Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Studien zur Deutschkunde / Studia Niemcoznawcze - von einem existenzbedrohten lokalen Periodikum zu einer allgemeinpolnischen Reihe mit einem bedeutenden internationalen Flair : einige Betrachtungen aus Anlass der Herausgabe des 35. Bandes.

Czasopismo: Studia Niemcoznawcze

Rocznik: 2005

Szczegóły: T. 29

Opis fizyczny: S. 731-741

Punktacja MNiSW: 3.000


77/96


Autorzy: Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Vor dem Karren der Ideologie : DDR-Deutsch und Deutsch in der DDR / hrsg. von Klaus Siewert. Münster 2004.

Czasopismo: Studia Niemcoznawcze

Rocznik: 2005

Szczegóły: T. 29

Opis fizyczny: S. 921-924

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 3.000


78/96


Autorzy: Donderowicz Magdalena, Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Kontakty językowe w Europie Środkowej w perspektywie dia- i synchronicznej (Sprachkontakte in Mitteleuropa aus dia- und synchroner Sicht), Olecko 23-24.06.2003.

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

Rocznik: 2005

Szczegóły: Nr 13

Opis fizyczny: S. 270-273


79/96


Autorzy: Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Sprachpolitik in der Schweiz angesichts des immer grösseren Einflusses des Englischen.

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

Rocznik: 2005

Szczegóły: Nr 13

Opis fizyczny: S. 145-165, streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


80/96


Autorzy: Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Sprachpolitik des Bundesrates und der EDK in der Schweiz im letzten Jahrzehnt des 20. und zu Beginn des 21. Jahrhunderts.

Tytuł całości: Kommunikation für Europa, Sprachkontakte, Sprachkultur, Sprachenlernen : Materialien von der sprachwissenschaftlichen Konferenz, Szczecin - Pobierowo, 07.09-09.09.2003 / Hrsg.: Ryszard Lipczuk, Krzysztof Nerlicki, Werner Westphal (Hgg.).

Adres wydawniczy: Szczecin, Oficyna In Plus : 2004

Opis fizyczny: S. 149-156, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


81/96


Autorzy: Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Einige Bemerkungen zur Strassenumbenennungspolitik in Bydgoszcz : Bromberg unter nationalsozialitischer Herrschaft.

Tytuł całości: Kontakty językowe w Europie Środkowej, materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Filologiczny Wszechnicy Mazurskiej w Olecku w dniach 23-24.06.2003 : Kontakty językowe w Europie Środkowej w perspektywie dia- i synchronicznej = Sprachkontakte im Mitteleuropa aus dia- und synchronischer Sicht / red. tomu Andrzej Kątny.

Adres wydawniczy: Olecko, Wszechnica Mazurska : 2004

Opis fizyczny: S. 187-197, tab.; streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


82/96


Autorzy: Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Globalizacja jako wyzwanie wobec tradycyjnej polityki językowej czterojęzycznej Szwajcarii.

Tytuł całości: Między "rajem" a "więzieniem", studia o literaturze i kulturze Szwajcarii / red. Barbara Rowińska-Januszewska.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Poznańskie : 2004

Opis fizyczny: S. 413-427

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


83/96


Autorzy: Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Das Bild der Polen in deutschen Polenwitzen und das Bild der Deutschen in polnischen Witzen über Deutsche.

Tytuł całości: Sprachwissen in der Hochschulgermanistik, interkulturelle Kommunikation : Referate von den Konferenzen in Karpacz 2001, in Słubice 2002 / Hrsg. von Ulrich Engel.

Adres wydawniczy: Heppenheim, DAAD : 2004

Opis fizyczny: S. 274-285

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


84/96


Autorzy: Zieliński Lech, Jasiński Łukasz.

Tytuł oryginału: Holländern mit englischem Humor : Wörterbuch der sekundären Bedeutungen von Nationalitäts- und Länderbezeichnungen im Deutschen und Polnischen = Holendrować z angielskim humorem : słownik znaczeń sekundarnych nazw narodowości i krajów w języku niemieckim i polskim / Barbara Komenda. Szczecin 2003.

Czasopismo: Orbis Linguarum

Rocznik: 2004

Szczegóły: Vol. 27

Opis fizyczny: S. 400-403

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 3.000


85/96


Autorzy: Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Kommunikation für Europa : Sprachkontakte - Sprachkultur - Sprachlernen, Szczecin - Pobierowo, 07.09.2003-10.09.2003.

Czasopismo: Studia Niemcoznawcze

Rocznik: 2004

Szczegóły: T. 27

Opis fizyczny: S. 853-856


86/96


Autorzy: Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Recepcja Transfer Przekład 1 / pod red. Jana Koźbiała. Warszawa 2002.

Czasopismo: Studia Niemcoznawcze

Rocznik: 2004

Szczegóły: T. 28

Opis fizyczny: S. 1119-1123

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 3.000


87/96


Autorzy: Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Die fünfte Landessprache? Englisch in der Schweiz / hrsg. von Richard J. Watts, Heater Murray. Bern 2001.

Czasopismo: Studia Niemcoznawcze

Rocznik: 2004

Szczegóły: T. 28

Opis fizyczny: S. 1124-1130

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 3.000


88/96


Autorzy: Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Konfiguracje. T. 7 : studia z zakresu językoznawstwa i literatury / red. Lech Zieliński.

Tytuł równoległy: Konfigurationen. Bd. 7 : Beiträge zur Linguistik und Literatur / Red. Lech Zieliński.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego : 2003

Opis fizyczny: 148 s.


89/96


Autorzy: Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Nowe znaczenia leksyki sportowej a leksykografia na przykładzie języka polskiego i niemieckiego.

Tytuł całości: Język, literatura, dydaktyka. T. 1 / red. Joanna Opoka i Agnieszka Oskiera.

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi : 2003

Opis fizyczny: S. 63-76

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


90/96


Autorzy: Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Zur Geschichte der deutsch-polnischen und polnisch-deutschen Lexikographie (1772-1886) / Agnieszka Frączek. Tübingen 1999.

Czasopismo: Konfiguracje / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy

Rocznik: 2003

Szczegóły: Z. 7

Opis fizyczny: S. 134-136

Uwagi: RECENZJA
Uwagi: Tytuł tomu: Studia z zakresu językoznawstwa i literatury = Beiträge zur Linguistik und Literatur.


91/96


Autorzy: Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: DUDEN - Deutsches Universalwörterbuch : 4. neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Mannheim etc. 2001.

Czasopismo: Konfiguracje / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy

Rocznik: 2003

Szczegóły: Z. 7

Opis fizyczny: S. 130-133

Uwagi: RECENZJA
Uwagi: Tytuł tomu: Studia z zakresu językoznawstwa i literatury = Beiträge zur Linguistik und Literatur.


92/96


Autorzy: Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Steuerung fremdsprachlicher Kommunikation / Marian Szczodrowski. Gdańsk 2001.

Czasopismo: Studia Germanica Gedanensia

Rocznik: 2003

Szczegóły: Bd. 11

Opis fizyczny: S. 357-360

Uwagi: RECENZJA


93/96


Autorzy: Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Niemcy w Polsce / Marek Zybura. Wrocław 2001.

Czasopismo: Studia Germanica Gedanensia

Rocznik: 2003

Szczegóły: Bd. 11

Opis fizyczny: S. 378-381

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: Bibliogr.


94/96


Autorzy: Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Das Bild der DDR in der Wendezeit in Gazeta Wyborcza und Polityka.

Czasopismo: Studia Niemcoznawcze

Rocznik: 2003

Szczegóły: T. 25

Opis fizyczny: S. 385-400

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


95/96


Autorzy: Zieliński Lech, Zielińska Ewa.

Tytuł oryginału: Obraz transformacji polskiej i relacji polsko-niemieckich w prasie niemieckiej w latach 1989-1998 / Izabela Janicka. Toruń 2002.

Czasopismo: Studia Niemcoznawcze

Rocznik: 2003

Szczegóły: T. 26

Opis fizyczny: S. 1018-1022

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


96/96


Autorzy: Zieliński Lech.

Tytuł oryginału: Verlorene Heimat als literarische Provinz : Stolp und seine pommersche Umgebung in der deutschen Literatur nach 1945 / Wioletta Knütel. Frankfurt am Main 2002.

Czasopismo: Studia Niemcoznawcze

Rocznik: 2003

Szczegóły: T. 26

Opis fizyczny: S. 1013-1017

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 3.000